Bekijk het origineel

Ik zal wakker over Mijn Woord

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ik zal wakker over Mijn Woord

3 minuten leestijd

Wijders geschiedde des Heeren Woord tot mij zeggende: Wat ziet gij, Jeremia? En ik zeide: Ik zie eene amandelroede. En de Heere zeide tot mij: Gij hebt wèl gezien, want Ik zal wakker zijn over Mijn Woord, om dat te doen. Jeremia 1: 11, 12.

Jeremia, door God geroepen tot een zware orofetische taak, ziet tegen dat moeilijke werk op Hij is nog zoo jong, Hij acht zich er niet bekwaam voor. De Heere komt daarom tot hem, om hem te bemoedigen. Hij toont hem een amandelroede of -twijg.

Waarom juist een amandeltwijg? Waarom niet een twijg van een anderen vruchtboom?

Omdat het eigenaardige van den amandelboom is, dat hij reeds zeer vroeg in het voorjaar uit den winterslaap is ontwaakt. Als alle andere vruchtboomen in Palestina nog geen teeken van leven vertoonen, zijn de takken van den amandelboom reeds met bloesem beladen. Vandaar ook, dat deze boom in het Hebreeuwsch genoemd wordt wakker- of waakboom.

En als de aandacht van Jeremia dan op die amandeltwijg is gevestigd, dan zegt de Heere tot hem: Gelijk de amandelboom reeds wakker is, als alle andere vruchtboomen nog in den winterslaap zijn, zoo zal Ik wakker zijn over Mijn Woord om dat te doen. De Heere bedoelt natuurlijk het Woord, dat Jeremia in Zijn naam zal hebben te spreken.

Bemoedigende verzekering voor den jeugdigen profeet. De woorden, die hij zou spreken, zouden niet tevergeefs zijn. De Heere zou er over waken. Want die woorden van Jeremia waren Z ij n Woord, Hij. de Heere, zou het doen. Hij zou er voor zorgen dus, dat het zou komen, zooals Jeremia in Zijn naam het zou spreken voor de ooren van Israël in al zijn standen en rangen. En nu is deze verzekering ook bemoedigend voor de Kerk van nu. Gelijk de Heere verzekerde, dat Hij wakker zou zijn over Zijn Woord, dat Jeremia zou spreken tot Israël, zoo is Hij wakker over heel Zijn Woord, om dat te doen. De Kerk heeft dat Woord uit te dragen in de wereld. Dat is haar opgedragen door haar Koning, toen deze op het punt stond, om naar den Hemel te gaan. Die taak is niet gemakkelijk De Kerk heeft bij het volbrengen er van, te worstelen met veel tegenkanting en groote moeilijkheden. Ook wij als Gereformeerde Kerken ondervinden dat tegenwoordig in erge mate. Doch dit mag ons niet ontmoedigen. Ook ons geldt de verzekering, dat de Heere wakker zal zijn over Zijn Woord, om dat te doen. Hij zal dus ook waken over Zijn vele Zendingsbeloften, om die te vervullen.

Trooste dit ons bij het verrichten van onze Zendingstaak! Dringe het ons tot moedig voortgaan onder biddend opzien tot Hem, die alle dingen regeert en die daarbij de Heere is, de Getrouwe!

Het Woord, dat de Zending heeft te brengen aan Heiden en Mohammedaan, is het Woord des Heeren, het Woord des Getrouwen, die dus wakker zal zijn over dat Woord, om het te doen. Veendam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 mei 1946

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 8 Pagina's

Ik zal wakker over Mijn Woord

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 mei 1946

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 8 Pagina's

PDF Bekijken