Bekijk het origineel

Van Het Thuisfront

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van Het Thuisfront

3 minuten leestijd

Voor het Zendingsexamen slaagden de onderwijzers W. B. T. Bulthuis te Leiden en C. J. v. d. Bout te Opperdoes. Ds J. Verkuyl.

In hun vergadering van 11 Maart j.l. hebben Generale Deputaten voor de Zending besloten Ds J. Verkuyl, miss. predikant van de Geref. Kerk van Rotterdam, ter beschikking te stellen van de Javaanse en Chinese Kerken op de Zendingsterreinen van Midden-Java ten Zuiden om deze kerken in het bijzonder en de andere Kerken in ’t algemeen te dienen in de zo hoog nodige lectuur-voorziening. Zo spoedig mogelijk, nadat de Synode van de Javaanse Kerken, die in April vergadert, hierin een beslissing heeft genomen en na de promotie van Ds Verkuyl op 30 April hoopt hij naar Java te vertrekken.

Dr W. M. Pruys, missionair arts van Amsterdam c.a. heeft een functie als chirurg aan het ziekenhuis „Bethesda” te Hoogeveen aanvaard met een opzeggingstermijn van een jaar. Dr Pruys blijft zich beschikbaar stellen voor uitzending naar Djocja.

Het zendingsarchief is nu naar het Zendingscentrum te Baarn overgebracht. Ds Richters ontving van Generale Deputaten de opdracht als archivaris op te treden.

Ds Pos is aangewezen als vertegenwoordiger van Generale Zendingsdeputaten in de „M.W.G.”, het college van deputaten van de samenwerkende kerken, dat tot opdracht heeft een acte van samenwerking tussen Javaanse en Nederlandse kerken te ontwerpen. Ds RuHmann is als secundus aangewezen.

Ds Rullmann zal zo spoedig mogelijk naar Batavia vertrekken. Bovendien ligt het in de bedoeling om zo spoedig mogelijk een van de missionaire predikanten naar Java te sturen teneinde aan de Javaanse en Chinese kerken in Banjoemas hulp te verlenen.

Lectuurfonds Midden-Java stand per 1 April ƒ 3.449.45. Giften om de bibliotheek te Djocja in te richten worden gaarne ingewacht bij het Zendingscentrum (giro 215600).

Theologische School te Makassar stand per 1 April ƒ356.—.

„Zeven jaren zendingswerk op Soemba” van Ds Luyendyk geeft een mooi overzicht van het zendingswerk sinds 1940 op Soemba. Wie nog een exemplaar van dit boekje wil hebben, girere ƒ 0.25 op girorekening van den Quaestor van de Soemba-zending, Ds M. Stadig te Ezinge 138000.

Ds N. Postema (Generaal Deputaat) is verhuisd naar Enkhuizen, p.a. Ds H. J. Swierts, Dijk 68.

Zuster Strijker woont nu Soesterbergsestraat 21, Soest.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 mei 1948

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

Van Het Thuisfront

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 mei 1948

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken