Bekijk het origineel

In gesprek met Dr J. H. Stelma

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

In gesprek met Dr J. H. Stelma

II

4 minuten leestijd

Oost-Java.

Na Celebes bracht Dr Stelma een bezoek aan de Oost-Javaanse kerk. Het trof hem, dat de samenwerking tussen de Zendingspredikanten en de leiding der kerk uitstekend was. Ds Hildering vergadert bv. maandelijks met het Moderamen der Synode en is daardoor de schakel tussen de O.J.K., de Zending èn de Protestantse kerk. Zijn pastorie is een ontmoetingscentrum van alle werkers in Zending en kerk en hij verzet ontzaglijk veel werk voor de boekencolportage.

Mejuffrouw Slotemaker de Bruine is de schakel voor het vrouwenwerk. Zij zal medewerken aan een op te richten Bijbelschool voor vrouwen die voorlopig in Malang wordt gevestigd.

Te Swaroe hoorde Dr Stelma van een vergadering van 170 vrouwen, die haar woord meespraken in de economische en financiële zelfstandigwording der kerk. Diepe indruk maakte een bezoek aan de Theol. school Balewijata, waar Ds R. Saptojo, Ds Mardjo Sir en de Heer Maliki hem rondleidden. De gebouwen, die tijdens de Japanse bezetting en daarna veel te lijden hadden, zagen er keurig verzorgd uit. Er waren twee cursussen aan de gang, een theologische en een voor a.s. volksonderwijzers.

Merkwaardige dingen vernam Dr Stelma over de evangelisatiearbeid in Madioen. Toen een tijdens de onlusten aldaar gesneuvelde jonge man die Christen geworden was werd herbegraven, vroegen vele Mohammedaanse dorpsgenoten naar het Christendom. De uit Madioen ontboden Javaanse predikant predikte het Evangelie in enige dorpen, waarop 200 mensen om de Doop vroegen en uitspraken de ware vrijheid gevonden te hebben in het Evangelie.

Dit is het besef, dat meer en meer post vat onder de mensen — zo merkte Dr Stelma op — na al wat zij in de tijd en van onrust en revolutie doormaakten. Dr Stelma noemde vier taken waarvoor de Oost Javaanse kerk zich gesteld ziet: 1. het weer op gang brengen van de Theologische School Balewijata. 2. de zorg voor de opleiding van onderwijzers voor de scholen. 3. lectuurvoorziening voor colportagearbeid en voor de Theol. School. 4. financiële zelfstandigwording. Dit alles vergt veel van de kerk op Oost Java, als men bedenkt, dat zij 40.000 zielen telt in 67 gemeenten, met 29 predikanten en 3 evangelisten. Van de 65 zendingsscholen zijn er nog 13 over. Men is doende de overige, die door de Japanners gesloten werden of tot neutrale scholen werden verklaard, terug te krijgen. Het is onzeker of het Zendingsziekenhuis Soekoen te Malang dat militair hospitaal werd aan de kerk zal worden teruggegeven. In de gebouwen der Balewijata wordt een Christelijk ziekenhuisje geëxploiteerd onder leid ing van Dr Poedjo Soemanto. Vele poliklinieken in en rondom de stad Malang worden vanuit dit ziekenhuisje bezocht. Te Soerabaja vragen de kliniek en wijkverpleging waarin de dames Kruyt als dokter en verpleegster arbeiden, voortdurende zorg. Bovendien moet het oudste ziekenhuis van de Zending te Modjowarno, dat geheel vernield werd, weer opgebouwd en op gang gebracht worden.

Onder deze omstandigheden is het een geschenk Gods, dat de Oost Javaanse Kerk zoveel oecumenisch besef toont. Haar laatste Synode besloot tot volledige samenwerking met de Ned. Herv. Kerk en de V.N.Z. Een beroep werd gedaan voor de Theol. School op Dr A. Th. van Leeuwen (intussen reeds vertrokken), Ds Ph. J. van Akkeren, Dr F. C. v. d. Horst, Dr Joh. Lodder en Zr v. Wessel. Het verheugende is, dat de spade tot de wederopbouw door de kerk zelf in de grond is gezet, en dat zij gelegenheid geeft aan zendingsarbeiders uit Nederland samen met haar aan de opdracht van Jezus Christus getrouw te zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1950

Nederlands Zendingsblad | 8 Pagina's

In gesprek met Dr J. H. Stelma

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1950

Nederlands Zendingsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken