Bekijk het origineel

Nieuws van het Zendingsfront

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Nieuws van het Zendingsfront

3 minuten leestijd

Ds Hardjowasito terug naar de Lampongs

Op 16 Mei vertrok Ds Hardjowasito, de missionaire predikant van de Javaanse kerken, weer naar zijn arbeidsterrrein, het zendingsveld van de Javaanse Kerken in de Lampongse Districten. Ds Hardjo vertoefde na een arbeidsperiode van ongeveer 8 jaren enige maanden met verlof op Java. Deze verloftijd werd tevens gebruikt om het contact tussen de zendende Javaanse Kerken en de gemeenten in de Lampongs te verstevigen, doordat Ds Hardjo over Midden-Java rondreisde en samenkomsten hield. Hij keert thans terug in gezelschap van een mantriverpleger, beschikbaar gesteld door de Stichting, die de ziekenhuizen heeft overgenomen. Deze mantri gaat het medische zendingswerk in de Lampongs op zeer bescheiden voet beginnen. De Javaanse Kerk te Djakarta, die nu behoort tot de classis Tegal, treedt thans op als zendende Kerk voor het Zendingsveld in de Lampongs.

Ds Purwowidagdo, Missionair predikant van de classis Solo

In Solo werd in begin Augustus bevestigd tot missionair predikant Ds Purwowidagdo. Ds Purwowidagdo zal samen met Ds Kuiper, die in Januari naar Solo hoopt te gaan, zich belasten met het stimuleren en leiden van den missionairen arbeid van de Javaanse Kerken in de classis Solo. Het kantoor van Ds Purwowidagdo is gevestigd te Margojudan 52, de vroegere pastorie van de familie van Andel.

Ds van Reenen vertegenwoordiger van Wederopbouw

Ds van Reenen behartigt nu alle zaken namens de „Java-zending”, zoals deze in de Commissie voor de Wederopbouw nog tijdelijk is gecentraliseerd. Daarmee heeft hij al het werk van Ds Pos te Djakarta overgenomen. Ds Pos repatrieert binnenkort, zodat het adres van den vertegenwoordiger van „Wederopbouw” nu is Kintelan Lama 1b, Semarang.

Het levenspeil in Indonesië

Het zendingswerk kost meer o.a. omdat het levenspeil zoveel hoger ligt. De laatste cijfers van een zendingsarbeider in Semarang luiden: Electrisch licht ƒ 33.90 per maand (wellicht per 1 Aug. verhoogd met 25%). Een broodje van 4 ons kost 90 cent. Rijst per liter 80 cent. Water per maand ƒ 20.—, Suiker per kg ƒ 5.—. Houtskool voor het koken, ƒ 26.— per maand, melk per liter ƒ 1.50 enz. enz.

Dr Mulder in Djokja

docent aan de theologische school is op 1 Augustus met zijn lessen begonnen. Hij doceert voorlopig Bijbelsche Geschiedenis en Philosophie. Voorts heeft Dr Mulder zich bereid verklaard om — zolang het gebrek aan leraren blijft bestaan — aan de Middelbare School lessen Engels te geven. Ook geeft hij een cursus philosophie aan leraren van het Christelijk onderwijs.

De Kweekschool te Solo

die tijdelijk te Semarang gevestigd was, is nu naar Solo overgebracht. Tot directeur van de Kweekschool zal worden benoemd de Heer Soedarmono. Naast hem zullen 5 andere leerkrachten worden benoemd. De Heer v. d. Waals blijft leraa|r paedagogiek aan de Kweekschool. Het aantal leerlingen, dat zich opgegeven heeft, is ± 150. De School heet nu Sekolah Guru Atas Kristen Solo en wordt nu beheerd door een Indonesische stichting. Bestuursleden van deze stichting zijn: Ds R. M. S. Poerwowidagdo, Solo, voorzitter; 8. Brotosowignjo, Solo, secretaris; Ds D. Reksodarmodjo, Solo, Penningmeester; Soebanoe, Djokja; Lie Tik Bie, Semarang- J. Martoredjo, Kendal; Ds B. Probowmoto, Salatiga; Drs R. Soedarmo, Djokja; Ds Tan Ik Hay, Salatiga.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1950

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

Nieuws van het Zendingsfront

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1950

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken