Bekijk het origineel

Promotie van Ds. Ph. van Akkeren tot doctor in de letteren en wijsbegeerte

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Promotie van Ds. Ph. van Akkeren tot doctor in de letteren en wijsbegeerte

3 minuten leestijd

Onder grote belangstelling van Kerk en Zending had Vrijdag 13 Juli aan de Rijks Universiteit te Utrecht de promotie tot doctor in de letteren en wijsbegeerte plaats van Ds Ph. van Akkeren, geboren te Rotterdam, zendingspredikant van de Ned. Herv. Kerk. De Promotor was Prof. Dr J. Gonda.

Het proefschrift, dat Ds van Akkeren verdedigde, had tot titel: „Een Gedrocht en toch De Volmaakte Mens”. Daarin wordt het Javaans mystiek-religieuze gedicht „Gatolotjo” uitgegeven, vertaald en toegelicht. Aan het proefschrift is een overzicht van de behandelde stof in het Engels toegevoegd. De lezers van het Zendingsblad zullen zich herinneren, dat Ds van Akkeren in 1934 naar Oost Java werd uitgezonden en tot aan de oorlog met Japan te Blitar werkzaam was. Aldaar besteedde hij al zijn krachten aan de arbeid onder jongeren van de in 1931 zelfstandig verklaarde Oost-Javaanse Kerk. Hij had daarmede een groot aandeel aan de opbouw van het kerkelijk leven. De keuze van het onderwerp, waarop Dr van Akkeren promoveerde, is niet vreemd aan de vraagstukken, waarmede hij als zendingspredikant geconfronteerd werd. In zijn twaalfjarige zendingspraktijk kwam hij telkens in gesprek met Javaanse mystieke denkers. De gelegenheid om van de Javaanse mystiek, die hem zeer boeide, een grondige studie te maken, ontbrak echter. Het proefschrift legt er getuigenis van af. dat Ds van Akkeren de wachttijd, die hij na zijn terugkeer in Nederland vanaf 1946 moest doorbrengen, tot dit doel benut heeft. In het voorbericht van zijn proefschrift zegt de schrijver, dat hij in de bestudering van de mystieke teksten een persoonlijke winst boekte, doordat de bijbelse woorden een verrassend eigen klank kregen tegen deze mystieke klankbodem.

Door deze studie innerlijk verrijkt en meer toegerust om de uitermate moeilijke zendingsvragen het hoofd te bieden, staat Dr van Akkeren gereed om met zijn echtgenote in September a.s. weer naar Oost-Java te vertrekken, waar zij de Oost-Javaanse Kerk voor de tweede maal zullen gaan dienen. Zij zullen zich vestigen te Soerabaja. Tot Dr van Akkeren kwam het verzoek aan de theol. School Bale-Wyoto te Malang colleges te geven o.a. in de Javaanse geschiedenis.

Moge de dienst, die de Ned. Herv. Kerk door de uitzending van de heer en mevrouw van Akkeren aan de Oost-Javaanse Kerk verricht, de band tussen deze beide Kerken versterken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 augustus 1951

Nederlands Zendingsblad | 8 Pagina's

Promotie van Ds. Ph. van Akkeren tot doctor in de letteren en wijsbegeerte

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 augustus 1951

Nederlands Zendingsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken