Bekijk het origineel

In Memoriam Dr Sunusmo Prawirohusodo

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

In Memoriam Dr Sunusmo Prawirohusodo

3 minuten leestijd

Na een kortstondige aanval van twee jaren met gelatenheid gedragen ziekte, is ons ontvallen één van de weinige Javaanse Christen-artsen, in leven Directeur van het welbekende Ziekenhuis Klatense Cultuurmaatschappij dat naar onzen eersten Zendeling arts Scheurer is genoemd, tevens voorzitter van de Stichting der Christelijke Ziekenhuizen in Midden-Java. Mas Sunu was geboren ongeveer in 1905 uit het gezin van één van den oudsten en nog in leven zijnden guru-Indjil, Pa Kalam, die twee zenen en een dochter had. Al heel vroeg heeft Sunu zijn moeder moefen verliezen.

Als een van de oudste afleveringen van de Holl.-Javaanse School met den Bijbel, Wetan (Oost) te Bjokja, was hij de derde van die school, die de begeerte had geopperd, om dokter te worden.

Ongeveer 1920 ging hij daarvoor paar de Ned.-Indische artsenschool samen met zijn vriend Andreas Sunu was ook de pionier, in wiens voetstappen ondergetekende had mogen drukken Als student was hij ook een van de mensen, die de oud-leerlingen van de Christelijke Scholen in de Christelijke Jeugdvereniging had mogen binden, en die later de voorloper werd van de Christen Studenten Vereniging, afd. Soerabaja, waarvoor hij ook steeds zijn belangstelling toonde.

In ongeveer 1933 Voor zijn Indisch artsexamen geslaagd, trof het, dat in die crisisjaren hij niet in dienstverband bij het gouvernement ging, doch als eerste Javaanse zendingsarts in Petronella mocht werken voor een karig salaris. Desondanks deed hij zijn werk met grote toewijding en werd hij door velen gewaardeerd. Hij moeht. dan ook met ere zijn naam dragen (Prawirohusodo: held in de medicijnen). Zijn werk is hij steeds trouw gebleven, ai werd hij steeds door collega’s verleid, om in ’s Lands dienst een betere betrekking aan te nemen. Verscheidene jaren bracht hij door in de buiten de stad gelegen hulphospitalen en altijd was hij de man, die niet veel wou tegenstribbelen. En als de Japanners Dr Bakker van Klaten het werk onmogelijk maakten, was Sunu het weer, die zijn plaats moest vervangen en die hij bekleed heeft tot zijn dood toe.

Ondanks het verbod der Japanners wist hij het Christelijk karakter van Dr Scheurers hospitaal te bewaren. In den tijd, waarin Indonesia voor zijn zelfstandigheid vocht, was zijn ziekenhuis: „Rumah Sakit Tegaljoso” het veld, waarop gebouwd is een toevluchtsoord voor vriend en vijand.

Ook onze nooduniversiteit heeft daar onderdak mogen hebben. En als er moeilijkheden waren gerezen, was er weer zijn kalmte en geduld; en bovenal dat hij dat alles wilde toevertrouwen aan den Heer der Zending. En terwijl hij nog plannen maakte voor de teruggave van het ziekenhuis in Djebres, en daar reeds versterking was gekomen in Dr Hörchner, en hij de komst van coll. Zuidema en Wardojo verbeidde, is hij van ons weggenomen.

Moge God zjjn vrouw en dertien kinderen, die hij achterliet, gedenken, en moge onze Sunu een voorbeeld zijn voor vele van onze jongeren.

Van zijn vriend en broeder

Jogja

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 1952

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

In Memoriam Dr Sunusmo Prawirohusodo

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 1952

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken