Bekijk het origineel

Tegal

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Tegal

4 minuten leestijd

Met „Tegal” wordt hier bedoeld het Noordelijk deel van de classis Noord-Banjoemas, en wel het deel, dat vroeger bewerkt werd door de Salatiga-zending. In dit gebied liggen vier gemeenten: Tegal, Pemalang, Moga en Poelosari. Verder zijn er een aantal kleinere groepjes Christenen, die alle verzorgd worden door den kerkeraad van één van de bovengenoemde gemeenten. Van ieder van deze gemeenten zal ik U iets vertellen. De stad Tegal zelf is een aardige, bedrijvige plaats, een centrum van handel en industrie. Er omheen liggen 7 suikerfabrieken. In de stad zelf is een grote textielfabriek (de grootste van heel Indonesië) en twee metaalwarenfabrieken; verder is er een grote reparatiewerkplaats van de spoorwegen, en zijn er veel batikbedrijven. Behalve de gewone scholen is er een speciale school voor de visserij, die hier druk wordt beoefend, en voor den handel. Wat verkeer betreft: Tegal heeft een haven, en ligt op een knooppunt van wegen en spoorlijnen. Het telt ongeveer 84.000 inwoners (dus ongeveer net zoveel als Apeldoorn, Hilversum of Leeuwarden), waarvan8400 Chinezen en 2200 Arabieren. Dit laatste drukt een speciaal stempel op deze plaats; zo is bijvoorbeeld ruim 70 % van de huizen het eigendom van Arabieren. Hier aan de Noordkust van Midden-Java is de Arabische invloed over het algemeen veel sterke dan in het Zuiden, waardoor de Moslims hier orthodoxer en fanatieker zijn. In Tegal gaan de burgemeester en de gemeenteraad er echter terecht van uit, dat in Indonesië alle godsdiensten officieel gelijke rechten hebben, en bij allerlei officiele gebeurtenissen worden dan ook naast Islamitische sprekers de Javaanse predikant, Ds Prawirotirto, en de pastoor uitgenodigd om te spreken. Erg jammer is, dat er geen Protestantse school is, ook geen polikliniek. Beide zijn eigenlijk dringend nodig, en we hopen zeer, dat ze er binnen niet al te langen lijd kunnen komen. De Rooms-Katholieken hebben er wel een grote, bloeiende Sekolah Menengah Pertama (staat ongeveer gelijk met onze MULO). De Chinese Protestantse gemeente is klein maar breidt zich sterk uit, en heeft een eigen Guru-Indjil. Tenslotte zijn er aanhangers van Zeven- de-dags-Adventisten en Pinkstergemeente.


Voortdurend bezig zijn in de dingen van Gods Koninkrijk is het enig juiste wachten op de komst van dat Koninkrijk.

H. A. Wiersinga.


Pemalang is veel kleiner. Ook hier sterke Islamitische invloed. In de stad zelf wonen maar enkele Christenen; de gemeente wordt gevormd door inwoners van de omliggende desa’s, vandaar dat er op 3 of 4 verschillende plaatsen wordt gepreekt. Sinds enkele maanden hebben deze plaatsen veel te lijden van rondzwervende of in de bossen zich schuilhoudende bende’s. Dit belemmert sterk het werk van den enigen guru-Indjil van dit hele gebied, die in Pemalang woont. Moga ligt meer naar het Zuiden, tegen de helling van de Slamat, in een prachtige omgeving. De tocht erheen, vanuit Pemalang of vanuit het Zuiden (Poerbolinggo) is bij goed weer steeds weer een feest door de schitterende uitzichten. Moga is geen stadje, maar een groep desa’s. Vroeger woonde hier een Duitse zendeling, en was er een hulpziekenhuis.

Dat laatste is nu vervallen en gedeeltelijk door een brand vernield, en wordt nu gebruikt als theefabriek.

Evenals Tegal heeft Moga een eigen predikant, Ds Kefas.

Sinds kort is ook de weg naar Moga niet geheel veilig, maar dit kan heel gauw weer veranderen.

Poelosari ligt nog hoger tegen de helling van de Slamat, en is eigenlijk ook een verzameling desa’s. Die waarin de meeste Christenen wonen, is alleen te voet of te paard bereikbaar. Poelosari is de grootste Christengemeente van heel dit gebied. Hier is ook de enige Christelijke School.

Overzien wij heel dit gebied dan zijn de moeilijkheden groot. Fanatieke Islam; daartegenover groot gebrek aan krachten voor de verspreiding van het Evangelie; practisch geen Christelijk Onderwijs; geen Christelijke ziekenverzorging; de gemeenteleden vooral in de desa’s onontwikkeld. Verder zijn wij er zelf tot heden nog niet in geslaagd huisvesting in Tegal te krijgen. Maar op het zendingsveld zijn de mogelijkheden altijd groter dan de moeilijkheden! Want zendingswerk is het werk van een Almachtig God. Wanneer Gods Geest de kleine gemeenten, die er zijn steeds meer actief maakt, kunnen er ook hier wonderen gebeuren!

Poerwokerto.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 juni 1952

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

Tegal

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 juni 1952

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken