Bekijk het origineel

Nieuws van het Thuisfront

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
Print this document

Nieuws van het Thuisfront

4 minuten leestijd

Weer een nieuwe docent

Dhr P C. van Keulen, die in het vorige jaar een oriëntatie;-reis naai Indonesië maakte, teneinde te adviseren bij de uitbouw van de lectuurdiensten in Djakarta, werd benoemd als docent bi] de vooropleiding. Dhr Van Keulen heeft deze benoeming aanvaardt.

Ook de Kerken in Duitsland helpen de A.C.S.I.S

De Kerken in de classis Graafschap Bentheim in Duitsland brachten voor de A.C.S.I.S. DM 1.814.54 op.

Een 2e sociaal econoom voor Java

Dhr Chr. Steenwinkel is door Deputaten Ekonomi van de Javaanse Kerken van Midden-Java en door de Raad van Samenwerking benoemd als 2e sociaal-econoom naast Drs H. Baas. die al 5 jaar als zodanig op Midden-Java werkte. Beide sociaal economen hopen in de zomer van dit jaar uit te gaan, Drs Baas na genoten verlof voor de tweede keer. Dhr Steenwinkel voor het eerst.

Samenwerking in de schooldienst

Deputaten voor het onderwijs van de Javaanse Kerken van Midden-Java, Deputaten yoor de Evangelieverkondiging van de Chinese Kerken van Midden-Java en de Raad van Samenwerking sloten met elkaar een accoord van samenwerking t.a.v. de schooldienst. waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dit werk wordt geregeld.

Mejuffrouw C. J. Miedema koos

Mejuffrouw C. J. Miedema, die na een lange periode van werkzaamheid in Indonesië met verlof in Nederland was. kreeg twee benoemingen: aan de opleidingsschool voor vrouwelijke werksters in Magelang en aan de Chr. Leraarsacademie te Salatiga. De laatste benoeming heeft Mejuffrouw Miedema aanvaard, zodat ze na haar verlof naar Salatiga zal terugkeren

Zr A. J. Heidema keert waarschijnlijk terug

De behandelende geneesheren hebben de mogelijkheid van terugkeer van Zuster Heidema naar Semarang in Augustus a.s. als zeer waarschijnlijk verklaard. Er heerst alom grote dankbaarheid voor deze mogelijkheid!

19 zendingsarbeiders staan klaar

Als de benodigde visa afkomen, zullen in 1966 19 mannelijke en vrouwelijke zendingsarbeiders naar Java, Soemba en Makassar uitgaan, deels om ontstane vacatures te vervullen.

Een „vrouwenthuisfront”’

Plannen zijn in de maak tot vorming van een landelijk „vrouwenthuisfront”. De Zendende Kerken, De Raad van Samenwerking en de Generale Zendingsdeputaten hebben aan de plannen onder zekere voorwaarden hun adhaesie betuigd. We komen nader op deze actie terug.

Pinksterzcndingsweek-1956

Ook dit jaar wordt, voor een deel samen met de Nederlandse Hervormde Zending, de traditionele Pinksterzendlngsweek gehouden. De N.C.R.V. zegde al een groot-opgezette radioavond toe

Moderamen Raad van Samenwerking

In de plaats van Ds. T. H. Hoekse ma te Oosterwolde (Fr.), die aan de beurt van aftreden was, is als moderamenlid benoemd Ds. H. de Wit te Leeuwarden

Dhr F. Mandersloot trekt zich terug

Dhr F. Mand ers loot, die jarenlang penningmeester is geweest, eerst van de Commissie voor de Vooropleiding en de Wederopbouw en later van de Raad van Samenwerking, moest zich wegens drukke werkzaamheden uit zijn functie terugtrekken. Dhr N. Hoekstra, tot nu toe 2e quaestor, treedt nu op als le quacstor.

Met dhr Mandersloot verlaat een stuk historie de bredere zendingskring.

Contacten met scholen op de zendingsvelden

Verschillende provincies zijn bezig om bijzondere contacten te leggen met de Christelijke scholen op het zendingsveld. In het ene ressort wordt het contact gelegd tussen Christelijke scholen hier en Christelijke scholen daar, in het andere ressort legt men liever contacten tussen Kerken hier en Chr. scholen daar

Dr. J. le Grand naar Poso

Dr. le Grand, die door de Zending was opgeleid voor eventuele uitzending naar Midden-Java. Soemba of Makassar, maar die voorlopig geen mogelijkheid zag om uitgezonden te worden, is in dienst van het Indonesische gouvernement getreden met de bedoeling, als arts in Poso te gaan werken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 april 1956

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

Nieuws van het Thuisfront

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 april 1956

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken