Bekijk het origineel

Vrouwenwerk op Midden Java

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vrouwenwerk op Midden Java

5 minuten leestijd

In het Zendingsblad is reeds bekend gemaakt, dat mejuffrouw Hoeksema haar werk in Magelang hervat heeft. Zij zond reeds bericht, dat zij hartelijk verwelkomd is. Ook van haar Indonesische medewerksters kwamen brieven, waaruit blijkt, dat men haar terugkeer zeer waardeert. Want er is werk, dat de christen-vrouwen aan willen pakken en men komt handen en hoofden te kort. Mag ik U hierover iets vertellen uit een brief, die ik in de afgelopen week ontving?

Kort vóór de grote vacantie in Indonesië, die ongeveer een maand vóór de vacanties in Nederland valt, was er een gift uit Nw.-Zeeland gekomen, die besteed mocht worden voor een sociaal doel. De dames, die sinds 1½ jaar samenwerken in een „stichting voor christelijke opvoedkundige en maatschappelijke arbeid”, waarin enkele heren als adviseurs zitting hebben, hebben toen in korte tijd een vacantie-kolonie van 2 × 14 dagen voor 2 × 30 kinderen georganiseerd in Salatiga, dat een koel klimaat heeft. De voorzitster van de stichting stelde haar huis open en nam de leiding op zich, terwijl er slaapgelegenheid te vinden was in een internaat van een school, dat in de vacantie leeg was. Men had kinderen uitgenodigd van de christelijke volksscholen uit een arme streek, die voor een groot deel ondervoed waren. Verschillende dames hebben hieraan hun tijd willen geven en dus echt naastenliefde betracht. In Indonesië wordt dit werk nog bijna nergens gedaan. Ook meisjes-studenten van de leraars-academie hebben er aan meegewerkt. Men kon zeer voldaan zijn over het resultaat, want de kinderen groeiden met de dag, enkelen namen tot 5 kilo in gewicht toe in die 2 weken. De school-inspectie heeft zich prijzend uitgelaten over deze activiteit

Voor de leerlingen van de S.W.K (U weet natuurlijk nu we), dat deze letters zoveel betekenen als de Nijenburg voor indonesische meisjes?) is er in de vacantie, evenals verleden jaar, weer een trainingskamp voor jeugdwerk gehouden, waarvoor de financiën gedeeltelijk verkregen zijn door een bazaar, waar de producten van de handenarbeid der leerlingen verkocht werden. Aan dit kamp namen enkele missionaire zusters deel om hun kennis en ervaring op kampeergebied door te geven

Gedurende het verlof van Mej. Hoeksema werd haar werk als internaatshoofd van de S.W.K, waargenomen door Mej. Soe tartinem, die aan vele zendingsvrienden wel bekend is door haar studie-tijd in Holland. Deze studie in Holland, op de Cicsa, heeft reeds veel vruchten afgeworpen voor het werk, dat Mej. Soetatinem op Midden-Java doet De bevoegd’heid, die het diploma van deze school geeft, heeft tot gevolg, dat zij tot zoveel taken geroepen wordt, dat zij er wel eens onder zucht Nu Zr Hoeksema weer terug is, is de taak van Mej. Soetartinem op de S.W.K weer teruggebracht tot enkele lessen. maar daarnaast moet zij voorlopig als hoofd van de zojuist geopende kweekschool voor huishoudschool-onderwijzeressen optreden, omdat voor die functie nog geen bevoegde leerkracht gevonden is. Over deze school hebt U ook reeds iets gelezen. Allen, die het grote missionaire belang inzien van de opleiding van meisjes na de lagere school, verheugen zich hartelijk over de opening van deze nieuwe school in Solo. U begrijpt misschien wel, dat er heel wat kijken komt om zo’n school op te zetten Veel daarvan komt op de schouders van Mej Soetartinem neer o.a. alle besprekingen met de regeringsinstanties. Hiermee is de taak van Mej. Soetartinem nog niet geheel genoemd, want zij geeft ook nog lessen op 2 scholen voor maatschappelijk werk van de regering. En ook leeft zij van harte mee met de plannen, die de laatste tijd gemaakt worden om de lokaliteit, die vrijkomt als de S.W.K. naar zijn definitieve woning verhuist, te gebruiken voor groeps-conferenties van vrouwen en meisjes voor kadervorming of retraite of recreatie, alles geheel nieuw op te bouwen werk. Over deze plannen wordt overlegd en gebeden door een groep vrouwen van alle landaarden uit de Kerken van Midden-Java de z.g. „badan contact”. Zij allen voelen, dat er nog zeer veel werk te doen is, om de boodschap van het Evangelie te laten doorwerken in het leven van de vrouwen als huisvrouw en als werkende vrouw en in de kring, waar God haar heeft geplaatst. En om de jonge mensen van het 2de en 3de geslacht christenen vast te houden, zodat zij niet van het volgen van Jezus worden afgetrokken door de grote idealen en stromingen, die er leven in het Oosten.

De voornaamste reden, die mij dringt om dit stukje te schrijven, is u enig begrip te geven van de vele activiteiten, die er reeds bestaan ten behoeve van de Indonesische vrouwen en meisjes en het vele, dat er nog gedaan kan worden, maar waarvoor veel te weinig mensen beschikbaar zijn. Wilt U daarom helpen door uw belangstelling, maar vooral door uw gebed en God vragen, dat Hij arbeiders moge geven en doen toebereiden voor al dit werk? En wilt u ook bidden voor hen, die eigenlijk overbelast zijn door allerlei werk, dat zij kracht mogen krijgen om hun taak te kunnen volbrengen en dat zij altijd de tijd mogen nemen voor de stille omgang met hun Heer, opdat zij trouw mogen blijven in hun roeping en niet moedeloos worden door lichamelijke vermoeidheid. Dat zij gezond mogen blijven en staande mogen blijven in de velerlei verzoekingen, die zij ontmoeten op hun pad?

Met verlof

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 oktober 1958

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

Vrouwenwerk op Midden Java

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 oktober 1958

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken