Bekijk het origineel

9 maanden in Afrika

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

9 maanden in Afrika

5 minuten leestijd


Negen maanden zijn dr en mevr. van Doorn in Noord Rhodesia geweest. Tegen Kerstmis kwamen ze terug, bruinverbrand, opgewekt, vol verhalen. De zendingshogeschool was de eerste instantie, die van deze verhalen, opgeluisterd door kleurendia’s, heeft mogen genieten. Daarna kwamen de verhalen ook op andere plaatsen en in andere kringen.

We hebben voor het Zendingsblad een paar aantekeningen gemaakt onder het verhaal van dr van Doorn. Natuurlijk hadden we hem graag gevraagd, zelf een artikel voor ons blad te schrijven. Maar we weten, hoeveel werk en tijd het kost, om „het rapport” klaar te krijgen, en tot die tijd behoeven we niet te vragen om een artikel voor het Zendingsblad. Maar we willen ook niet onze lezers zo lang laten wachten. Daarom nu eerst dit verslag van de lezing, die dr van Doorn in januari hield in het Zendingshuis.


Een opeenhoping van mensen

Toen omstreeks 1930 de grote kopermijnen in Noord Rhodesia werden geopend, stroomden de mensen er heen. Van de twee miljoen inwoners van N. Rhodesia woont ongeveer een vijfde gedeelte op de Copperbelt, d.i. het grote terrein van de mijnen. Hier zijn vier grote steden ontstaan. Merkwaardig, dat door deze enorme trek van het platteland naar de steden toch niet een pauperdom is ontstaan, zoals we dat uit andere onder-ontwikkelde gebieden kennen. De mijnwerkers van de Copperbelt zijn over het algemeen goed gevoed en goed gekleed. Bedelarij ziet men er niet. Het platteland lijdt wel onder het weggaan naar de steden van zijn beste krachten. Toch profiteert het land als geheel van de economische voordelen van de Copperbelt.

Voor de christelijke kerken en voor de verschillende zendingsgenootschappen in Noord Rhodesië bracht de opeenhoping van mensen in de Copperbelt grote moeilijkheden met zich mee. Men heeft dit echter vroegtijdig gezien. Reeds in 1932 werd een deputatie van deskundigen (socioloog, paedagoog, econoom, enz.) door de Internationale Zendingsraad naar de Copperbelt gestuurd, die daar een jaar lang onderzoekingen heeft gedaan. Het resultaat van deze studie is neergelegd in een boek van M. Davis over dit nieuwe Afrikaanse industriegebied.

Als gevolg van het werk van deze commissie en van een later bezoek van dr John Mott is een centraal zendingslichaam ontstaan op de Copperbelt: de Mindolo-Mission (1934).

Noord-Rhodesië is een jong land. Pas omstreeks 1900 kwamen de zendingslichamen van de Anglicanen, Presbyterianen, Methodisten, de Dutch Reformed Church, de Plymouth Brethern, enz. van Nyassaland, Angola en Zuid-Rhodesië uit, Noord-Rhodesië binnen. Zij verlengden de gehieden, die zij bewerkten en spraken van zendingsstrips, waarin zendingsstations werden opgericht.

Deze zendingsstations, bestaande uit een complex van een ziekenhuis, een school, een kerk, een technische afdeling, enz. („zendingsburch. ten”, zoals dr v. Doorn ze noemde) liggen vaak op eenzame plaatsen. De grote stroom van mijnwerkers is langs hen heen getrokken naar de grote steden. En daar hebben de Afri Een oude plek met Baobab-bomen kanen (Bantoe’s) en ook de Europeanen zichzelf geholpen door kleine gemeenten te vormen. Ze hebben een bewonderingswaardige trouw betoond in het voortzetten van de godsdienstige traditie. Maar de leiders ontbraken! En de zendelingen, die op de Copperbelt kwamen werken, waren niet geschoold voor de zeer bijzondere moeilijkheden van een grote industrie. Men heeft dan ook aanvankelijk te veel aandacht besteed aan de Europeanen en te weinig aan de Bantoe’s.

Eindeloze rijen

Als voorbeeld van de totale ontworteling van de Bantoe’s vertelde dr v. Doorn iets van de omwenteling in het familieleven. In de dorpen woont een gezin in een hut met één vertrek. Dat kan, omdat de grotere meisjes ondergebracht worden bij de vrouwelijke familieleden en de jongens in een jongenshuis. Maar in de stad, waar ieder gezin op zichzelf is aangewezen, heeft men huizen met enkele slaapkamers nodig. Men heeft echter domweg de dorpshutten nagebootst in steen. Eindeloze rijen van kleine huisjes staan er bij een mijn, zonder enige onderbreking, zonder een centrum, van waaruit men iets organiseren kan. Ondanks de grote invloed van secten, vooral van de Jehova-getuigen, gaat een groot procent van de mijnwerkers naar de kerk. De kampen van politie-gezinnen, van houthakkers, van huizenbouwers, enz. waren echter niet altijd gemakkelijk te bereiken.

Na 1945 begon men in de Mindolo-mission moedeloos te worden. Het was of men een te grote opdracht niet aan kon. Men zocht naar nieuwe wegen. Er zijn nu studiekringen ontstaan van Europeanen en Afrikanen samen, die rapporten hebben samengesteld over de invloed van de industrialisatie, over het familieleven, over de verantwoordelijkheid van de burger in deze nieuwe samenleving, en dergelijke onderwerpen. Het was niet gemakkelijk, deze studiekringen iedere 14 dagen te laten samenkomen, maar het is gelukt.

Het was de opdracht van dr van Doorn, om deze kringen te stimuleren en van raad te dienen. In november werd een conferentie op de Copperbelt gehouden, waarbij de vragen in betrekking tot de snel veranderende afrikaanse wereld besproken werden. De Raad van Kerken van Noord Rhodesië had deze conferentie georganiseerd, en ook aan dr v. Doorn de opdracht gegeven.

Na hun verblijf in Noord Rhodesia zijn dr en mevr. van Doorn teruggereisd over Ethiopië, waar zij een pastoraal bezoek gebracht hebben aan de kleine gemeenschap aldaar. En nu zijn ze dan weer thuis. Nu zit dr van Doorn weer in zijn werkkamer in het Zendingshuis, alsof hij niet weg geweest is!

De leider van de Mindolo-mission Rev. P. Mathews in gesprek met de 80-jarige Rev. Lammond van de „Plymouth Brethern”. Lammond heeft te voet het afrikaanse continent van kust tot kust doorkruist. Op de achtergrond Lammonds huis. Rechts mevrouw van Doom in gesprek met zendingswerksters.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1959

Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk | 16 Pagina's

9 maanden in Afrika

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1959

Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk | 16 Pagina's

PDF Bekijken