Bekijk het origineel

Nieuws van het zendingsfront

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
Print this document

Nieuws van het zendingsfront

3 minuten leestijd

De lectuurdienst produceert maar

In het eerste halfjaar van 1959 verschenen bij de lectuurdienst (B.P.K.) in Djakarta niet minder dan 15 boeken. Hieronder waren boeken van Dr Verkuyl, dhr J. D. Wolterbeek, Ds William Goulooze Billy Graham, Anne de Vries. Ook de T.P.K. in Jogjakarta gaat boeken produceren.

Panti Wilasa

Deze bekende kraamkliniek in Semarang. waar werken Dokter Joke Bouma, Dokter J. Bol en Zuster Heidema en — niet te vergeten — de bekende evangeliste Mevrouw Sumakno, zal op 1 Januari a.s. 10 jaar bestaan. Het zal aan jubileum-geschenken voor deze zo gewaardeerde inrichting niet ontbreken.

De middelbare school in Keboemen

Dank zij het doorzettingsvermogen van de Christenen daar (o.a. van de missionaire predikant Ds Prajitno), kon hier een S.M.A. (soort H.B.S.) geopend worden. Men beschikt over een goed stel leerkrachten. De toeloop van leerlingen is meer dan bevredigend (plm 140 voor de eerste klas, terwijl men minstens 120 leer lingen nodig heeft om financieel uit te komen).

Scholen in zorgen

Het valt niet mee, om de scholen in het Poerworedjose in stand te houden, gezien de weinige financiën. Men zou eigenlijk enkele scholen moeten sluiten. De kerkeraden van de desbetreffende plaatsen hebben uitgesproken, dat alles moet worden gedaan om de christelijke scholen in stand te houden. Er zal een bijzondere collecte gehouden worden en — wat uiteraard het belangrijkste is — er zal ook een bidstond worden gehouden in al de Kerken van dit ressort.

Het wonder van Demak

Enige jaren geleden schreven we over „het wonder van Demak” (Midden-Java). Nu komt het bericht, dat de christelijke scholen (een lagere school en een „Mulo”) de leerlingen-stroom niet meer kunnen verwerken. Men moet nu uitbreiden. Vanuit Nederland kon gelukkig worden bijgesprongen.

Het evangelie in de politiekazerne

Op verzoek geeft de Javaanse predikant van Salatiga iedere ochtend van half 9 tot half 10 lezingen over christelijke ethiek. Voor de bibliotheek van het politie-internaat werd een groot pakket christelijke boeken ter beschikking gesteld.

Kerkelijke werksters gaan de gemeenten in

De opleidingsschool voor kerkelijke werksters in Magelang heeft haar eerste groep afgestudeerden afgeleverd. 5 van de meisjes worden tewerkgesteld in de classis Semarang, 2 in de classis Kedoe en 1 in de classis Poerwodadi. Verder is op enkele andere meisjes nog een beroep gedaan door de classis Poerwodadi, voor het christelijke ziekenhuis in Parakan, door de classis Palembang en de classis Lampong. Aan alle aanvragen kon niet worden voldaan. 1 meisje tenslotte werd benoemd als assistent-directrice van het Protestantse Weeshuis van Semarang.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 november 1959

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

Nieuws van het zendingsfront

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 november 1959

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken