Bekijk het origineel

De Chinese Vrouwenbeweging

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Chinese Vrouwenbeweging

4 minuten leestijd

MEN VRAAGT mij te schrijven over de Chinese vrouwenbeweging. Ik zal mij maar beperken tot de christelijke Chinese vrouwenbeweging.

Welnu, waar een Chinese Kerk is, daar is ook een christelijke vrouwenvereniging. Ook is in bijna alle „kringen” reeds een christelijke vrouwenvereniging. (Een „kring” is een groep van christenen, waar het aantal nog te klein is om tot instituering te komen.) Ook vele niet-christenen zijn leden van de vereniging, maar het bestuur bestaat uit christenen.

Men kan het werk van de vrouwenvereniging in 2 delen splitsen.

A. De geestelijke vorming:

a. Bijbelkringen,

b. Bidstond,

c. Huisbezoek aan christenen en niet-christenen,

d. Het houden van retraites,

e. Het organiseren van Kerstfeesten.

B. De sociale werkzaamheid:

a. Het houden van cursussen, b.v. koken, naaien, bloemenschikken, Engelse taal en zwemmen,

b. Het organiseren van uitstapjes,

c. Het organiseren van bazars. Hierin vertonen de dames een ongelooflijke activiteit. (Het is niet te zeggen hoeveel 100.000en rupiahs door de dames bijeen zijn gebracht ten behoeve van de bouw van kerken, scholen, clubhuizen, enz. Kurtoardjo en Pekalongan, beide plaatsen waar de Kerk nog maar klein is, hebben een chr. kleuterschool opgericht.)

d. Meeleven met eikaars lief en leed, vooral bij bruiloften en begrafenissen.

In het begin stond iedere vereniging min of meer los op zichzelf, maar in 1953 kwam men in Solo bij elkaar en toen werd besloten om een bond op te richten van de chr. vrouwenverenigingen. In 1954 kwam men in Semarang voor het eerst bijeen als leden yan de bond I.P.W.K. (Ikatan Perkumpulan Wanita Kristen = Bond van chr. vrouwenverenigingen). De bond heeft een hoofdbestuur, dat om de 2 jaar aftreedt. De tegenwoordige presidente, moeder van 11 kinderen, behoorde tot een van de 6 dames, die Indonesië mocht sturen naar de 14-daagse conferentie in Hongkong, speciaal voor de vrouwen van Azië. De bond geeft een blad uit: „Maria Martha”, dat eens in de 2 maanden verschijnt. Voor Pasen en Kerstfeest geeft de. bond een liturgie uit, zodat de verenigingen desgewenst een handleiding hebben. Vroeger vertaalden we de liturgie van de Gereformeerde Vrouwenverenigingen in Nederland, maar sinds 1958 maken we haar zelf.

De, bond is bezig om gelden te verzamelen voor een internaat in Djocja. Daar Djocja een studentenstad is, is dit wel erg nodig. Maar alles is nu vreselijk duur. De kosten waren beraamd op Rp. 100.000.—, maar dat zal nu wel meer worden. Er is in 3 jaar zo ongeveer Rp. 15.000 binnengekomen. Dat is al heel wat, als men bedenkt dat de plaatselijke vereniging vaak ook moet werken voor het bouwfonds van een kerk of school.

Verder vraagt men per maand per lid een dubbeltje. Dit bedrag is om een beursleerling van de S.P.W.K. te Magelang te kunnen bekostigen.

Daarnaast is er nog werk wat met de andere verenigingen gedaan wordt, bijv. de wereldgebedsdag, kerstfeest voor bedienden, de gezinsweek, (deze laatste wordt nog niet in alle plaatsen gehouden).

In Oost- en West-Java was de ontwikkeling ongeveer net zo, alleen was Midden-Java de eerste, die plaatselijke verenigingen tot een bond verzamelde. Nu is er al tussen Oost-, West- en Midden-Java een raad gevormd. In october hopen we de eerste conferenties te hebben, uitgaande van de 3 bonden. Het congres zal in de october-vacantie gehouden worden in het chr. meisjesinternaat in Semarang.

Een indrukwekkende lijst van activiteiten, maar natuurlijk alles is nog lang niet ideaal. Er moet nog hard gewerkt worden. We hebben nog gebrek aan goede leidsters, vooral op de kleine plaatsen. Vaak hoor ik zeggen, we willen wel, maar we weten niet hoe we het moeten doen.

Behalve de dames, die actief meedoen met het verenigingsleven, zijn er ook, die we zouden kunnen noemen „de stille strijders”. Vaak onopgemerkt en zonder waardering doen ze hun taak.

Daar is er een die helemaal alleen voor een weeshuis met 50 meisjes zorgt. En weer een ander werkt in een ziekenhuis, die zorgt, dat haar afdeling voldoet aan de eisen van een modern ziekenhuis. En er is er een die een internaat leidt. Hier is er weer een die op een kleine plaats een chr. school helpt opbouwen. Hoeveel gemakkelijker zou het zijn om naar een grote plaats te gaan, meer verdiensten, meer kennissen, meer vertier en meer gelegenheid om te studeren.

Maar zij allen blijven op hun post in het heilig geloof dat zij een zendingstaak vervullen.

Semarang

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 februari 1960

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

De Chinese Vrouwenbeweging

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 februari 1960

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken