Bekijk het origineel

Paruba

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Paruba

6 minuten leestijd

Het is goed om van tijd tot tijd even de schijnwerper te laten strijken over de Paruba-gebieden: Pakistan, Ruanda Urundi, Brazilië en Argentinië. Want de ontwikkeling gaat bijzonder snel. We begonnen „kalmpjes aan”, maar we kunnen de vaart niet meer tegenhouden. Van alle kanten wordt ons om hulp gevraagd, zodat we — als we op alle aanvragen ingingen — zeker tientallen zendingsarbeiders zouden kunnen inzetten. Verschillende, soms bijzonder grote projecten worden ons voorgelegd, die alle even belangrijk zijn en waartegen je eigenlijk geen „nee” durft zeggen.

Daarnaast is een verheugende groeiende belangstelling te signaleren op het thuisfront, dat soms met een zeker ongeduld zit te wachten op de volledige aanvaarding van de nieuwe taken. Dat blijkt uit aansporingen om toch vooral niet te zuinig te zijn met de uitwerking van de plannen, uit soms aanzienlijke giften, (we kregen voor de op te zetten lectuurdienst een gift van ƒ 50.000.—! ) uit verzoeken om inlichtingen, uit aanbiedingen van allerlei jongeren, die graag in het werk willen worden ingezet. De lengte van de lijst van sollicitanten is bijna evenredig aan de lijst van de mogelijkheden. Dat is zeker niet toevallig. Daar staat Iemand achter!

Hoe is nu de stand op dit moment (begin Mei)?

Met de zendingsinstanties, die verantwoordeijk zijn voor het werk in Pakistan, wordt een regelmatig contact onderhouden. Dokter C. A. van Walraven, dokter H. J. Bakker en Ir L. W. Hessel zijn intussen al aangekomen. Ze zijn druk bezig met hun talenstudie. Drs. C. H. Steenwinkel zal in September vertrekken, waarschijnlijk om tijdelijk de post te vervullen van „quaestor-generaal” van de Zending van the United Presbyterian Church in the U.S.A., zo ook een waarnemingspost bekledend, zoals men zich geen betere zou kunnen wensen. Drs J. Slomp is ook klaar voor uitzending; overleg wordt gepleegd over de functie, die hij in West-Pakistan zal gaan bekleden. Ken 3e arts voor Montgomery (waar een ziekenhuis gevestigd is van the Associate Reformed Presby-terian Church in the U.S.A.) zal hopelijk spoedig gevonden worden. Zuster Verkruisen is uitgegaan in rechtstreekse dienst van de Church of Scotland, maar zal samen met de andere zendingsaibeiders de waarnemingen gaan verrichten.

En verder: mogelijkheden te over! Het Algemeen Diaconaal Bureau wil in nauwe samenwerking met de Zending zijn wereld-diaconaat in West-Pakistan gaan beleven. Dat betekent zeker 1 missionaire zuster. Dat zal ook wel inhouden, dat een beroep zal worden gedaan op de zending om, eventueel samen met het A.D.B., allerlei docenten in te zetten aan de christelijke „colleges”, waar tot nu toe een meerderheid van niet-christenen (moeten) doceren, zolang men geen christen-docenten heeft gevonden.

En dan is er ook nog het aanbod van de V.U.-gemeenschap, om iets in Pakistan te gaan doen.

Conclusie: al dit werk wordt mogelijk, als heel het thuisfront dit werk mogelijk máákt.

Ruanda Urundi komt tegenwoordig nogal eens in do krant voor. Het wordt dit jaar zelfstandig. En daarom wil de Kerk daar ook zo sterk mogelijk zijn om in de nieuw-verworven zelfstandigheid een (vanuit de Bijbel) gezaghebbend woord te spreken. Op een vergadering op 29 April j.l. zijn onze beide candidaten voor dit werk Cand. Jb van der Neut en Ds C. M. Overdulve met applaus begroet en officieel aanvaard. Op het programma staat nog de uitzending van een jeugdleider, die tot nu toe niet kon worden gerealiseerd, omdat de geschikte persoon nog ontbreekt. Intussen bereiken ons vanuit België-Ruanda Urundi nieuwe verzoeken: „Hebt u een lerares huishoudonderwijs voor ons en misschien ook nog een dokter?” „Kunt u die huishoudschool niet helemaal overnemen?” „Hebt u voor ons geld om een ziekenhuis te bouwen, waarvoor de sub-sidie al verzekerd is, als men tenminste kan bouwen?” En zo geeft elke vergadering weer nieuwe verrassingen.

In October zal Ds Overdulve vertrekken, voorlopig zonder gezin, terwijl cand. v. d. Neut in het begin van 1962 met zijn vrouw hoopt te kunnen afreizen.

Conclusie: al dit werk wordt mogelijk, als heel het thuisfront dit werk mogelijk máákt!

Elisabethville vroeg om een hoogleraar. Generale zendingsdeputaten vonden hem in de persoon van Dr Y. Feenstra. Na veel correspondentie heen en weer, is deze zaak „rond” gekomen, al moet er nog een en ander geregeld worden. Dr. Feenstra zal eerst zich in Ruanda Urundi oriënteren en daarna in Elisabeth-ville dogmatiek gaan doceren.

In Brazilië is Ds F. L. Schalkwijk — na maandenlange voorbereiding op de talenschool in Campinas — zijn eigenlijke zendingswerk begonnen. Voorlopig gaat hij in de Paraná werken. Maar de Zendingsraad Brazilië, waarin samenwerken de emigrantenkerken Carambeï, Castrolanda en Aropoti, alsmede de „interkerkelijke” Nederlandse Protestantse Kerk in Sao Paulo, hebben daarnaast nog andere grootse plannen: een lectuurdienst, met alles, wat daaraan vast-zit: een bijbelhuis, een lectuurcentrum en/of evangelisatiecentrum, (bevattende een zaal, een winkel en een woning), publicaties in kranten, trams en bussen, autozending, verzorging van zendtijd voor radio en televisie en later zelfs eigen zenders voor radio en televisie! Nu, daar kunnen we het voorlopig mee doen!! En dit zijn dan ook nog voorlopige plannen. Er kan nog heel wat uit de bus komen.

Conclusie: al dit werk wordt mogelijk, als heel het thuisfront dit werk mogelijk máákt!

In Argentinië zijn de vele vragen opgelost, met het oog waarop Ds Rullmann de waarnemingen alleen ging voortzetten. Als het accoord van samenwerking is goedgekeurd, gaan we beginnen. Ds van Benthem — nu nog predikant van De Gereformeerde Kerk van Buenos Aires — staat klaar om van zijn werk als „gewone predikant” over te springen naar zijn werk als zendingsarbeider. En verder vraagt men mensen voor lectuurwerk, een docent aan een opleidingsschool, ook hier weer: specialisten voor radiowerk. Naast ons zal ook the Christian Reformed Church zijn werk voortzetten: de Zendingsraad in Argentinië heeft een terreinverdeling gemaakt, zodat gezamenlijk mèt de Kerken in Argentinië kan worden opgetrokken om de miljoenen massa’s met het Evangelie te kunnen bereiken.

Conclusie: al dit werk wordt mogelijk, als heel het thuisfront dit werk mogelijk máákt!

Een nieuwe wereld naast die van Indonesië gaat voor ons open. Mag ik het anders zeggen: Gód heeft deze nieuwe wereld voor ons opengelegd. Zullen we maar gehoorzamen?

Baarn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1961

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

Paruba

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1961

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken