Bekijk het origineel

Paruba komt los

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Paruba komt los

4 minuten leestijd

Op het moment, dat we dit artikel schrijven — begin September — zijn aller ogen in Nederland, West-Pakistan, Ruanda Urundi, Argentinië en Brazilië gericht op de synode van Apeldoorn. Als u dit leest, zijn mis-schien wel de beslissingen gevallen. De beslissing n.l. over de „bredere armslag”, waarom de Zendende Kerken en namens hen de generale zendingsdeputaten hebben gevraagd. In de vergaderingen van de Paruba-commissie en de Zendende Kerken zijn steeds meer stemmen opgegaan, om aan de nieuwe taken en terreinen veel meer aandacht te geven dan tot nu toe mogelijk was krachtens de besluiten van de Synode van Utrecht; besluiten, die op dat moment beperkt moesten zijn. Maar we kunnen niet meer op tegen de aandrang, die van verschillende kanten, ook van de kant van de zendingsarbeiders, die al in de Paruba-gebieden werken, werd uitgeoefend. Intussen zijn al verschillende zendingsarbeiders aan het werk gegaan. In Pakistan werken nu al 2 artsen en 1 docent, terwijl Drs Steenwinkel onderweg is en dokter F. C. de Waal binnenkort zal volgen. Correspondentie is gaande over de inzet van een missionaire predikant, ergens in West-Pakistan. Deputaten van het Algemeen Diaconaal Bureau zien ook veel mogelijkheden en zullen de Zending ongetwijfeld — in de goede zin van het woord natuurlijk — meeslepen in hun enthousiasme, met dien verstande, dat het diaconale werk in West-Pakistan nodig moet worden „begeleid” door missionair werk. Vele besprekingen hebben al plaats gevonden over een krachtige samenwerking en wederzijdse steun.

Naar Rwanda gaat op 9 Oktober Ds C. M. Overdulve, voorlopig zonder gezin, om daar als missionair predikant werkzaam te zijn bij de Evangelisch Presbyteriale Kerk van Rwanda. Hij zal spoedig gevolgd worden door, nu nog cand. Jb van der Neut. De Paruba-commissie heeft contact gelegd met een jeugdleider. In rechtstreekse dienst van de Société Belge de Missions Protestantes au Congo — waarvan De Gereformeerde Kerken lid zijn geworden — gaan Mej. M. Struik uit Schalkhaar als lerares aan een huishoudschool en een arts voor het ziekenhuis in Remera.

In Argentinië is het eigenlijke werk nog niet begonnen. Maar nu een accoord van samenwerking kon worden afgesloten, zal het werk spoedig beginnen. Ds F. D. Schalkwijk is met terrein-werk in de Parana begonnen en stuurde al zijn eerste enthousiaste rapport.

In haar laatste vergadering heeft de Paruba-commissie zich bezonnen over de vraag, hoeveel zendingsarbeiders in de Paruba-gebieden zeker nodig zullen zijn. Minstens nodig zullen zijn, kunnen we beter zeggen. Het is — om een in-druk te kunnen geven van de plannen — goed om dit overzicht aan de lezers van het Zendingsblad door te geven.

In Pakistan zouden kunnen worden ingezet: 3 artsen, een sociaal econoom, een missionaire predikant en een onbeperkt aantal docenten.

In Rwanda Urundi zou onze Zending graag de verantwoordelijkheid willen dragen voor 2 missionaire predikanten, een jeugdleider, een lerares huishoudschool, en een arts. Het is verder helemaal niet denkbeeldig, dat men nog eens een beroep op ons doet voor een docent aan een theologische opleidingsschool. In Argentinië heeft men nodig voor de lectuurdienst een missionaire predikant en een directeur voor de lectuurdienst met uitgeverservaring; voor de opleiding minstens één docent, voor jeugdwerk jeugdleiders en missionaire zusters en verder natuurlijk enkele missionaire predikanten.

In Brazilië vraagt men voor de ook daar op te zetten lectuurdienst een missionaire predikant, die schrijverstalenten heeft en een directeur en verder eigenlijk een onbeperkt aantal missionaire predikanten.

Natuurlijk kan niet alles tegelijk verwezenlijkt worden. Stap voor stap zullen we verder gaan. Want we kunnen beslist geen weerstand bieden aan „de stemme, die roept”. Geen wonder; miljoenen hebben het Evangelie op de 4 genoemde terreinen nog nooit gehoord. Intussen worden de Zendende Kerken bemoedigd door allerlei spontane reacties van het thuisfront. We hebben al eerder gemeld, dat voor de lectuurdienst in Brazilië een bedrag van ƒ 50.000.— werd aangeboden. Naar aanleiding van o.a. een artikel in het Zendingsblad kwam een totaal-bedrag aan giften, groot en klein, binnen van plm. ƒ 10.000.-—. De benodigde ƒ 50.000.— voor de Spaanse kinderbijbels zijn er practisch, en dat in zo korte tijd. En als Paruba werkelijk los komt, dan zult u eens zien, wat er allemaal kan gaan gebeuren!

Baarn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1961

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

Paruba komt los

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1961

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken