Bekijk het origineel

Berichten uit kerk en zending

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Berichten uit kerk en zending

5 minuten leestijd

Bij de Jali’s in N. G.

De aanleg van het kleine vliegveldje in de Jalimo-vallei heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Het oppervlak was nog te ruw en hier en daar te zwak. Langzaam voerden de piloten van het Zending Vliegers Genootschap (M. A. F.) het gewicht van de lading op, steeds aanwijzende waar nog werk te doen was. Maar sinds 11 december is het vliegveldje zo ver, dat ook de grotere Cessna er landen kan. Van Hollandia uit is men toen begonnen met het binnenvliegen van het materiaal voor de huizen.

Na Kerstmis is dokter Vriend weer naar het Jalimodal toegegaan, om zelf behulpzaam te zijn bij de bouw van de huizen. Hij schatte dat hij ongeveer drie maanden hier voor nodig zal hebben. De animo van de bevolking om te helpen is wel iets afgenomen, daar ze niet goed begrijpen waarvoor dit alles dient. Maar ze begrijpen wel, dat er mensen gekomen zijn die raad weten bij ziektes en daardoor wordt steeds meer de medische hulp ingeroepen. Toen er een kleine stammenoorlog was geweest, kwamen alle gewonden om hulp vragen bij dokter Vriend. En toen een jongen met een ernstige pijlverwonding naar Hollandia moest om geholpen te worden, beval het opperhoofd zelf hem om met het vliegtuig mee te gaan. Ook ds Zöllner geniet het volste vertrouwen. Moeilijk is natuurlijk de taal. Met een beetje „Baliems” maken de predikant en de arts zich verstaanbaar. Maar vóór het Evangelie voluit verkondigd kan worden, zal nog wel even duren.

Kerkbouwplan in Hollandia

De beide kerkeraden van de maleis-sprekende en nederlands-sprekende gemeenten van de Ev. Chr. Kerk in Hollandia zijn een actie begonnen om geld te verzamelen voor de bouw van een nieuwe kerk. De kosten worden geraamd op f 150.000,—. Men hoopt natuurlijk ook uit Nederland steun te krijgen, daar deze som niet opgebracht kan worden door de gemeenten in Hollandia alleen. Maar wel heeft men daar reeds een beroep gedaan op de gemeenteleden om 1% van het inkomen te willen geven als gift, zoals we dat in Nederland ook deden bij de grote kerkbouw-actie.

De familie Oglethorpe vertrokken

Meer dan een jaar heeft de familie Oglethorpe uit Zuid Afrika in het Zendingshuis gewoond, en in die tijd hebben zij vele vrienden gemaakt. We zullen hen dan ook allen missen, wanneer ze in de loop van februari terugkeren naar Zuid Afrika.

Ds J. Oglethorpe was voor zijn komst in Nederland als predikant van de Nederduits Geref. Kerk van Zuid Afrika verbonden aan de gemeente van die kerk in de plaats Kitwe in Noord Rhodesië. Daar in deze plaats het bekende oecumenisch centrum Mindolo gevestigd is, waarover we in het volgende Zendingsblad meer hopen te vertellen, kregen zij connecties met kerk- en zendingsmensen van over de gehele wereld. In 1959 legde ds Oglethorpe zijn werk neer, om in Nederland zijn theologische studie te gaan vervolgen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (prof. Berkouwer) en aan de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit te Leiden (prof. Berkhof). In de zomer van 1960 vertrok ds Oglethorpe naar het oecumenisch centrum Bossey bij Genève, om daar de oecumenische cursus voor gegradueerde theologen te gaan volgen. Zijn vrouw, mevr. A. Oglethorpe-Cronjé en hun 5 kinderen bleven in het Zendingshuis wonen. Na het beëindigen van de cursus In Bossey keert nu het gezin Oglethorpe weer terug naar Zuid Afrika, waar ds O. zich beroepbaar zal stellen als zendingspredikant van de Nederduits Geref. Kerk in Zuid Afrika. We zullen dit aardige gezin missen in het Zendingshuis en we zullen vooral ds en mevrouw Oglethorpe missen, die altijd bereid waren te helpen met spreekbeurten e.d. We wensen hun een goede werkkring toe in hun vaderland en hopen met hen verbonden te blijven.

Chi. Gezinswerk In Hollandia

Door de Stichting Chr. Gezinszorg wordt gestaag doorgewerkt aan het plan van het Sociaal Centrum in Hollandia Binnen. Op het ogenblik wordt een deel van de gebouwen gebruikt voor meisjes, die in opleiding zijn op de L. A. D.-cursus, onder leiding van mej. W. A. ten Kate (jeugdleiders-cursus).

In januari zal mej. L. C. Swaan ook aan het centrum verbonden worden, en hopenlijk kan dan in maart 1962 het centrum starten met 15 meisjes.

Veel overleg met de Dienst Sociale Zaken van het gouvernement is er reeds geweest, die een open oog heeft voor dit stuk werk en zo veel als mogelijk is medewerking verleent. Het ligt in de bedoeling dat het centrum uitgroeit tot een school voor maatschappelijk werk. Daarom is door mej. Swaan allerlei voorbereid tijdens haar verlof in Nederland. Met behulp van een Stichting in Nederland en Sociale Zaken, Oegst-geest en vrijwillige bijdragen hoopt de kerk dit belangrijke werk te kunnen volbrengen. Aldus lazen we in het kerkblad van de Ev. Chr. gemeenten in Hollandia en Hollandia-Binnen.

(De bedoeling was dat ook de huishoud-lerares mej. J. Brouwer aan dit centrum verbonden zou worden. Zij heeft echter besloten na haar verlof niet naar Nieuw Guinea terug te gaan, maar in dienst van de Prot. Belgische Zendingvereniging uit te gaan naar Rwanda Urundi)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 1962

Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk | 16 Pagina's

Berichten uit kerk en zending

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 1962

Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk | 16 Pagina's

PDF Bekijken