Bekijk het origineel

Nieuws van het thuisfront

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
Print this document

Nieuws van het thuisfront

3 minuten leestijd

De Paruba-lancden

De mogelijkheden om zendingswerk te doen, nemen bij wijze van spreken met de dag toe. Van alle kanten wordt hulp gevraagd. Helaas is het niet mogelijk om aan alle aanvragen te voldoen, omdat de begrotingen het niet toelaten.

De mogelijkheden in Pakistan zijn onbeperkt. Binnenkort zullen waarschijnlijk 7 zendingsarbeiders hier zijn ingeschakeld. Men vraagt naar nóg meer zendingsarbeiders. In Rwanda Urundi zijn tot nu toe twee missionaire predikanten ingeschakeld. Het is de bedoeling, dat nog een derde zendingsarbeider op dit terrein gaat werken. Voor het scholenplan (zie nieuws van het zendingsfront) zou men verschillende docenten kunnen gebruiken.

In Brazilië en Argentinië kan het zendingswerk nu officieel worden aangevat, sinds de synode van Apeldoorn zich accoord verklaard heeft met de zelfstandigwording van De Gereformeerde Kerken in Zuid-Amerika.

Er is een 3-jarenplan gemaakt voor de opzet van een lectuurdienst in Brazilië. De vraag om missionaire en andere predikanten in Argentinië komt los.

Verhouding „werelddiaconaat” en zending

Deputaten A.D.B. en Parubacommissie besloten om een commissie te benoemen, die het vraagstuk van de verhouding tussen werelddiaconaat en zending heeft te bestuderen. Het is gebleken, dat het noodzakelijk is om na te gaan of en zo ja, waar er tussen beide activiteiten van onze Kerken grenzen liggen.

Nieuwe penningmeester Zendende Kerk Utrecht

De Heer F, Mandersloot is als penningmeester van de Zendende Kerk van Utrecht opgevolgd door de heer J. Bloemink te Utrecht.

Examina

Aan het Zendingssimarie te Baarn werd het zendingsexamen met goed gevolg gedaan door Ds Jb. van der Neut, Ds W. H. M. Reinders en Dr Y. Feenstra.

Zendingsarbeiders moeten kunnen fotograferen

Het curatorium van het Zendingsseminarie te Baarn besloot om aan de zendingsarbeiders een aantal fotolessen te laten geven, zodat ze in staat zijn het thuisfront van goede foto’s over het zendingswerk te voorzien.

Nieuwe diploma’s van het Zendingsseminarie

Het curatorium van het Zendingsseminarie besloot het tot nu toe bestaande diploma „te herwaarderen”. Het diploma-A wordt gegeven aan hen, die het examen deden van de G.O.Z.A.-cursus (de gespecialiseerde opleiding voor zendingsarbeiders). Het diploma-B wordt gegeven aan hen, die het examen deden van de A.Z.O.-cursus (algemene zendingsopleiding). Het diploma-C wordt gegeven aan hen, die een korte cursus volgden, zoals artsen, verpleegsters, onderwijskrachten e.d.

Werkweken

De werkweken aan het Zendingsseminarie, bestemd voor niet-theologische studenten, waren in 1961 een groot succes. Besloten werd dergelijke cursussen ook in volgende jaren te geven. Br zullen 3 cursussen worden georganiseerd: 1. een basis-cursus, waarop de studenten worden ingelicht over het zendingswerk van onze eigen Kerken; 2. een gespecialiseerde cursus, waar voor hen, die de basis-cursus volgden inzicht wordt gegeven in onderwerpen als de Islam e.d.; 3. een oecumenische cursus, in samenwerking met andere zendingsinstanties, waar gehandeld zal worden over de wereld-zending.

Belangstellende studenten kunnen inlichtingen verkrijgen bij het Zendingsseminarie, Wilhelminalaan 3 te Baarn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 maart 1962

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

Nieuws van het thuisfront

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 maart 1962

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken