Bekijk het origineel

Berichten uit Kerk en Zending

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Berichten uit Kerk en Zending

6 minuten leestijd

Ds. Rigters secretaris Ned. Zendingsraad

Na zijn terugkeer uit West Irian heeft ds. A. Rigters zijn verlofperiode doorgebracht in Nederland. Aan het eind daarvan kreeg hij een benoeming tot secretaris binnenland van de Nederlandse Zendingsraad. Deze benoeming, die op 1 april 1964 officieel ingaat, heeft ds. Rigters aanvaard. Hij zal echter reeds op 1 januari 1964 met zijn werkzaamheden in Amsterdam beginnen, omdat hij dan nog enkele maanden kan samenwerken met zijn voorganger ds. A. de Haan, die zich beschikbaar heeft gesteld als zendingspredikant voor de Evangelische Kerk in de Congo, en die op 1 april zal ophouden met zijn werk als secretaris binnenland van de Ned. Zendingsraad. Tegen die tijd hopen we op het werk van ds. de Haan nog terug te komen.

Ds. A. Rigters ging in 1947 als zendingspredikant naar Indonesië. Hij werkte vele jaren in de plaats Luwuk in Midden Celebes. Op verzoek van de Raad voor de Zending vertrok hij begin 1959 naar het toenmalige Nieuw-Guinea, waar hij secretaris werd van de synode van de Evangelische Christelijke Kerk. Hij was tevens in de laatste jaren voorzitter van de Kring van Zendingsarbeiders, wat betekende dat hij voor velen de raadgever en pastor was. In januari 1963 keerde ds. Rigters naar Nederland terug.

We zijn erg dankbaar dat deze bekwame zendingspredikant nu in Nederland zelf voor de zending zal blijven werken in oecumenisch verband, zoals hij dat reeds kent uit de kerk in West Irian.

Berichten van de Oost-Javaanse Kerk

Van ds. J. Wiegers uit Haren bij Groningen ontvingen we de volgende berichten uit de Oost-Javaanse Kerk, die hij in particuliere correspondentie las. Ds. Wiegers is vroeger lange tijd zendingspredikant geweest op Oost Java.

In de maand september werd op Oost Java de jaarlijkse zendingsweek gehouden, waarvan de opbrengst voor 100 procent aan het evangelisatiewerk van de Oost-Javaanse Kerk wordt afgedragen. In de gemeente van de stad Malang werd 143.000 roepiahs bijeen-gebracht. Bij deze gelegenheid werd een speciaal dankgebed voor de „oogst” gezongen door koren en gemeenteleden, dat door raden Dirman Sasmokoadi, een der gemeenteleden, was gedicht en gecomponeerd en dat zijn weg vindt door alle gemeenten in Oost Java. Deze zelfde componist is nu leraar voor muziek en zang aan de nieuwe theologische hogeschool in Malang, die de naam „Doeta Watjana” draagt. Zoals men weet is de bekende theologische school „Bale Wyoto gefuseerd met de theologische school in Djocja.

Deze zendingsweken worden sinds 1960 steeds gehouden in de maand september. Het zijn weken, waarin men zijn dankbaarheid uit over het binnenhalen van de rijstoogst en daarvoor gaven schenkt. Ze trekken evenveel belangstelling als de Pinksterweken, de vanouds bekende evangelisatieweken.

Nieuw meisjeshuis bij Mardi Santosa

Bij de bekende kraamkliniek in Soerabaja, Mardi Santosa, waarvan mej. dokter S. Kruyt de directrice is, wordt een nieuw huis gebouwd voor de verpleegsters, leerling-verpleegsters en andere werkende meisjes. Op 7 september is met enige plechtigheid de eerste steen gelegd voor dit nieuwe huis, dat achter het protestantse weeshuis zal verrijzen. De gouverneur van Oost Java heeft de eerste steen gelegd. De voorzitter van de bouwcommissie, de marine-predikant ds. Porawouw hield een korte wijdingsdienst. Koren van weesmeisjes en van verpleegsters zongen liederen. De tweede steen werd gelegd door de vervanger van de inspecteur van gezondheid en de derde door de vertegenwoordiger van de kerken, ds. Siwy. De zusters van Mardi Santosa voerden een to-neelstukje op, er waren veel toespraken en alles ging heel plechtig toe. Gevraagd was geen bloemen te geven maar liever geld. Zo bracht dit feest 58.000 roepiahs op. Maar de begroting voor het gehele project (meisjeshuis en nieuwe vleugel aan het ziekenhuis) komt tot een bedrag van 100 miljoen roepiah’s. Er is aan materiaal en geld voorlopig ongeveer 10 miljoen roepiahs. Er moet dus nog heel wat bij! Maar men gaat met goede moed verder.

Bintang Suradi

Mej. W. Dreckmeier schrijft ons:

Bintang was een bewoner van het Hospitium in het Zendingshuis in 1948, toen ik daar gastvrouw was. Hij was altijd even behulp-zaam, vooral ook tijdens de verbouwing van het huis. Toen met Kerstmis 1948 de politieke actie op Java begon, kwam er voor de Indonesiërs in het Zendingshuis een heel moeilijke tijd. In april 1949 is Bintang met 7 andere Indonesiërs, die in Leiden studeerden, naar Praag gegaan om zijn studie af te maken. Vandaar zijn ze naar Indonesië vertrokken.

Op 22 juni van dit jaar is Bintang met een paar vrienden gaan baden in zee bij Pelabuan Ratu. Een grote golf heeft hem meegenomen en na een paar uur zoeken heeft men hem 4 km uit de kust gevonden.

Dit schreef zijn vrouw mij eind september Lange tijd vond ze geen moed mij dit droeve nieuws te vertellen.

Wij hebben sinds 1949 een geregelde briefwisseling met elkaar gehad. Ondanks grote hiaten daarin, bleven we toch nauw met elkander meeleven. In maart waren zij tien jaar getrouwd en in november zal hun enig kind, een meisje, drie jaar worden. Bintang zelf zou in juli 40 jaar zijn geworden.

Hij begon zijn werk in Djakarta als leraar Engels op een H.B.S. en op een school voor Burgerluchtvaart. Zijn talenkennis was zo ruim, dat hij dikwijls als tolk fungeerde bij bezoeken van buitenlandse gasten en sprekers. Na enige jaren heeft hij zich geheel aan de journalistiek gewijd en aan het vertalen van literaire werken. Als afgevaardigde naar conferenties in Europa, Azië en Afrika heeft hij met al zijn gaven zijn land gediend. En nu is dit werkzame leven voorbij. Zijn taak is volbracht. Wij bidden, dat zijn vrouw de kracht mag vinden om voort te gaan met haar deel van de maatschappelijke taak, want ook zij gebruikt al haar gaven om haar medemensen en haar land te dienen.

Zondagsschool-actie

De jaarlijkse Kerstactie van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging zal dit jaar gericht zijn op hulp aan de Zondagsscholen in Indonesië. Men hoopt een ton bijeen te kunnen brengen ten behoeve van allerlei hulpmiddelen, die van betekenis zijn voor het Zondagsschoolwerk.

De Zondagsscholen in Indonesië vrágen om dit materiaal. Vroeger was er veel contact en — na een tijd van stilte — heeft men om der wille van de „vriendschap in Christus” hulp gevraagd bij de aanschaffing van materiaal. Deze hulpmiddelen zullen vooral bijbels instructiemateriaal omvatten, die de bijbelkennis bevorderen. Indonesië kent nog geen nationaal orgaan voor de Zondagsscholen. Wel verschijnt er een kleine Zondagsschoolcourant, waarvoor echter niet steeds papier aanwezig is. Er zijn Chinese en Javaanse Zondagsscholen. Alleen in Semarang al gaan 2000 kinderen naar de verschillende Zondagsscholen. De actie zal zo zijn opgebouwd, dat er ook rechtstreekse contacten tussen de plaatselijke Zondagsscholen tot stand kunnen komen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 1963

Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk | 20 Pagina's

Berichten uit Kerk en Zending

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 1963

Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk | 20 Pagina's

PDF Bekijken