Bekijk het origineel

Het zendingswerk van de Gereformeerde Kerken in vogelvlucht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het zendingswerk van de Gereformeerde Kerken in vogelvlucht

7 minuten leestijd

Jarenlang lagen de zendingsterreinen, waarvoor de Gereformeerde Zending zich inzette, op Midden-Jave en Sumba. Heel de aan-dacht van de Gereformeerde Kerk werd op Indonesië gericht. Zou men voor enkele jaren aan een gereformeerde gevraagd hebben: „Vertel mij eens iets van de Kerk van Christus in Afrika of in Zuid-Oost Azië’ dan stond hij met een mond vol tanden. Of hij zou gezegd hebben: „Van Afrika weet ik niets, maar van Kerk en zending in Indonesië, van dat éne land in Z.O. Azië, weet ik u heel wat te vertellen”. Er werd in de kerken wel gebeden voor alle kerken in de wereld en voor heel het zendingswerk in de wereld, maar wat men zich daarbij moest voorstellen was noch de meeste predikanten noch zo goed als alle gemeenteleden duidelijk. Er was maar één venster naar de wereld: Indonesië.

Dit is nu de laatste jaren geheel veranderd. De Gereformeerde kerken gingen zich ook inzetten in West-Pakistan, Afrika en Zuid-Amerika. Behalve naar het noorden gingen naar alle windrichtingen de vensters naar de wereld wijd open. Men kreeg te doen met zeer verscheidene volken, godsdiensten, toestanden. Er kwam meer belangstelling voor de wereldkerk, concreet gebed voor die Kerk.

We hebben het te danken aan de moeilijkheden na de gebeurtenissen in 1957 in Indonesië. Toen ging het er op lijken, dat wij van dit land zouden worden afgesloten. Generale zendingsdeputaten gingen er toen vanuit: Willen we dan direct ergens ter wereld weer met zendingswerk kunnen beginnen, dan zullen we nu al moeten uitkijken naar een nieuw terrein. Bovendien boden zich vele mannen en vrouwen aan om te worden uitgezonden, terwijl Indonesië maar enkelen kon opnemen. Men dacht eerst aan een „onontgonnen” terrein, maar die waren er in de wereld zo goed als niet. Men zou wel ergens moeten gaan werken waar reeds andere zendingsinstanties begonnen waren. Door bijzondere leiding kwam men niet met één, maar met vier terreinen in aanraking. Men dorst geen er van af te stoten, zo sterk was de roep van de zendelingen, die er reeds werkten, om te komen helpen. En zo kwamen de Gereformeerde Kerken aan hun zendingswerk in West-Pakistan, Rwanda, Brazilië en Argentinië.

Het werk in Indonesië

Niet dat men het werk in Indonesië nu maar een beetje liet lopen of op de tweede plaats stelde. Integendeel, enkele keren sprak de Synode uit, dat dit werk prioriteit moest houden. Vandaag breidt onze verantwoordelijkheid er zich nog steeds uit, zodat er nu met inzet van personeel en financiën gewerkt wordt op Midden-Java, Sumba, Sumatra (3 zendingsterreinen: Medan, Palembang, de Lampongs) en Zuid-West Celebes. Er arbeiden nog 23 zendingsarbeiders: 10 missionaire predikanten, 6 artsen, 4 missionaire zusters, een landbouwkundige ingenieur, een bouwkundige en een sociale econoom. Aan de Theologische Hogeschool te Djakarta, de Theologische School te Makassar, de interkerkelijke Lectuurdienst wordt steun geboden. Ook voor de Theologische School in West-Irian stelden Generale Zendingsdeputaten een docent ter beschikking (een Javaan).

Het nieuwe werk

Het nieuwe werk in Pakistan, Rwanda, Brazilië en Argentinië, dat eerst als het aanvatten van enkele taken werd opgevat, breidde zich almeer uit. Op elk van deze vier terreinen werken De Gereformeerde Kerken samen met andere Kerken uit Europa en Amerika, die verschillende achtergronden en meestal ook van elkaar afwijkende zendingsmethoden hebben. Zij hebben haar verantwoordelijkheid ingepast in die van de bestaande Kerken of zendingsinstanties. In West-Pakistan in die van de Church of Scotland, the United Presbyterian Church of the U.S.A. en the Associated Presbyterian Church, die samenwerken in de Raad van Kerken van West-Pakistan; in Rwanda met de Eglise Evangélique Presbytérienne au Ruanda; in Brazilië en Argentinië met de zelfstandige Gereformeerde Kerken in die landen.

West-Pakistan

Wat nu het werk in West-Pakistan betreft: Er zijn nu 10 Gereformeerde zendingsarbeiders ingezet; 4 artsen, 4 docenten aan colleges, een missionair predikant en een sociaal-econoom (vluchtelingenwerk). In dit nogal fel islamitische land is zendingswerk verre van eenvoudig. Een Islam-kenner van hoog niveau heeft zijn studie nog niet geheel voltooid, maar hoopt binnenkort naar Pakistan te worden uitgezonden.

Naar Rwanda, waar in het kader van de zelfstandige Evangelische Presbyteriaanse Kerk van Rwanda wordt gewerkt, werden 2 missionaire predikanten uitgezonden. Dr. Feenstra werd ter beschikking gesteld als docent aan de Opleidingsschool voor in-heemse voorgangers te Ndoungué (Kameroen), waar ook enkele jongelui uit Rwanda studeren. De bedoeling is, dat hij als docent in de dogmatiek in de Congo (Stanleyville) zal gaan werken.

Brazilië

In Brazilië en Argentinië gaat de zendingsarbeid uit van de hier gevormde emigrantenkerken. Met de in beide landen gevormde Zendingsraad werkt de Gereformeerde zending in Nederland samen. In Brazilië bereidt een der 2 uitgezonden missionaire predikanten zich voor op het stichten van een lectuurdienst. Hulp wordt geboden (men zal 3 leraren ter beschikking stellen) voor het Instituto Christao (een christelijke middelbare school met internaat) welk instituut door de Zendingsraad werd overgenomen van een presbyteriaanse Kerk.

Argentinië

In Argentinië werken een missionaire predikant en een jeugdleidster-evangeliste, terwijl binnenkort een theologisch docent zal worden uitgezonden. Ook de Christian Reformed Church van Amerika had al enkele zendingsarbeiders ter beschikking gesteld. Er is nu deze verdeling van arbeid ontstaan, dat Amerika ten zuiden van Buenos Aires en de Nederlandse arbeiders ten noorden van deze stad zullen werken.

Ongeveer een vijftigtal zendingskrachten werkt nu of binnenkort overzee. Het budget van het Gereformeerde zendingswerk bedraagt thans ongeveer 4 miljoen per jaar.

Wat verder nog wordt gedaan

Er is ook nog een stichting, het Idenburgfonds, dat elk jaar ƒ 60.000,— uit Gereformeerde kring verzamelt om het Surinaamse zendingswerk van de Zeister Hernhutters te steunen en dan bepaald dat onder de Javanen.

Ook wordt vanwege De Gereformeerde Kerken gewerkt onder de in ons land studerenden uit Afro-Aziatische landen (ds. Hofman). Er wordt in deze arbeid nauw samengewerkt met de Zending van de Nederlandse Hervormde Kerk (ds. van Nieuwpoort).

En tenslotte: In samenwerking met de Kerk van Schotland en met de Nederlandse Hervormde Kerk hebben de Gereformeerde Kerken ook de arbeid onder Israël. Voor de „verkondiging van het Evangelie onder Israël” werken 5 missionaire predikanten, te weten 3 in Nederland en België en 2 in de staat Israël.

Het zendingscentrum te Baarn

Het zou te ver voeren de gehele organisatievorm (zendende kerken, Generale Zendingsdeputaten, de Raad van Samenwerking, Sumak-Commissie, Paruba-Commissie) uiteen te zetten, laat ik er alleen nog op mogen wijzen, dat het Zendingscentrum te Baarn bergen werk verzet om op het thuisfront en het zendingsfront alles op wieletjes te laten lopen. Het aantal werkers voor het administratiekantoor, het conferentieoord en de buitendienst bedraagt p.m. 40. Hier vindt men het zendingsseminarie, worden alle zendingsvergaderingen en vele zendingsconferenties gehouden, wordt het zendingsblad samengesteld (160.000 abonnees), de zendingskalender (100.000), de maandelijkse gebedsbrieven (18.000 adressen), de maan-delijkse richtlijnen voor het kanselgebed, die aan alle predikanten worden gezonden, 5 × per jaar het Missionaire Panorama ten be-hoeve van classis-vergaderingen, de predikanten en de zendingskommissies, aan het begin van elk jaar een boekje, dat een breed overzicht geeft over wat in het vorige jaar aan zendingsarbeid werd verricht. Hier worden de honderden kisten gepakt voor de broeders en zusters in de overzeese kerken, de kinderbijbelactie gedreven, enz, enz. Het lijkt alles wel goed en gesmeerd te lopen in het zendingswerk van De Gereformeerde Kerken. Maar er is nog veel te doen om bij de open vensters naar de wereld alle gemeenteleden nu ook onderaan door deze vensters te laten kijken, opdat niet maar alleen een grotere of kleinere kern, maar allen iets zien van het grootse werk van de Here Jezus in zijn wereld, van het machtige plan, dat God bezig is uit te werken en waarin Hij allen een plaats wil geven.

Baarn H. A. WIERSINGA

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 juni 1964

Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk | 24 Pagina's

Het zendingswerk van de Gereformeerde Kerken in vogelvlucht

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 juni 1964

Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk | 24 Pagina's

PDF Bekijken