Bekijk het origineel

Klein panorama

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
Print this document

Klein panorama

6 minuten leestijd

INDONESIE

De samenwerking

Een strategie-commissie is bezig te studeren op de vraag, welke conclusies te trekken zijn uit de gesprekken met ds. Probowinoto en ds. Soetarno. Hetzelfde vindt plaats op de synode van de Javaanse Christelijke Kerk van Midden-Java, die deze maand zal worden gehouden. De Indonesische Christelijke Kerk van Midden-Java trok zich terug uit de samenwerking met betrekking tot het werk in Makassar, omdat men de handen vol heeft met het eigen zendingswerk op Midden-Java.

Lectuurwerk

De Javaanse lectuurdienst zoekt expansie. Men wil komen tot de uitgave van meer boeken dan tot nu toe. Men vraagt om een drukkerij. Er moet een nieuwe uitgave komen van de liederenbundel ten behoeve van de Javaanse Kerken. Het jeugdtijdschrift „Arena” moet weer op gang komen. De winkel van de lectuurdienst in Djokjakarta is welkom voedsel voor de witte mieren en moet worden gerestaureerd. Voor dit alles werd een beroep op onze zending gedaan. Het is niet altijd even gemakkelijk om verantwoorde beslissingen te nemen.

Medisch werk

De vraag, wat we met onze aan buitenlandse zendingsinstanties uitgeleende artsen moeten doen, werd opnieuw besproken. We laten ze voorlopig „in de ijskast” zitten, als we deze gewaagde uitdrukking even mogen gebruiken. Later, als de zaak actueel wordt, zullen we er nog eens over praten. Dr. P. Rot heeft nog steeds geen visum voor Makassar. Dokter Joke Bouma komt met studieverlof naar Nederland. Dokter De Jong zal, als hij in Indonesië terugkeert na zijn verlof, gedurende 3 maanden een stage lopen in Djakarta.

Studentenwerk

Er gaat een Nederlandse studentenpredikant naar Djokjakarta om samen met ds. Urip Hartojo het studentenwerk onder de duizenden studenten daar te behartigen. Er is al een naam genoemd, maar alles is nog niet rond. Er werden studententehuizen gevraagd. Voorlopig menen we, dat je beter een grote pastorie kunt kopen met mogelijkheid tot ontvangst van kleine groepjes studenten dan grote tehuizen. Internaten blijven belangrijk. Ergens op Midden-Java moeten 3 studenten op een ping-pongtafel slapen!

Een internaat voor zendingskinderen?

De vraag, hoe lang een zendingsarbeider op het zendingsveld moet blijven, wordt mee bepaald door onderwijsvragen voor zijn kinderen. Daarom wordt overwogen om een internaat aan te kopen voor de kinderen van de zendingsarbeiders. Dit internaat zou gevestigd moeten worden in Salatiga op Midden-Java, terwijl mevrouw Roosjen-Esselink de leiding zou krijgen.


Liggen renteloos in de kast…

Op mijn reis door Suriname bleek mij, dat de 10 Javaanse evangelisten, die prachtig werk doen, zo goed als geen lectuur hebben. Zij vroegen er om. Voor hun preken hebben zij behoefte aan eenvoudige lectuur, zoals b.v. de Paraphrase van uitgeverij Wever.

Ik dacht zo: er liggen jaar in jaar uit allerlei boeken ongebruikt in onze boekenkasten. In Suriname zou men ze wekelijks gebruiken.

Wie wil ze missen en aan mij sturen, p/a Zendingscentrum, Baarn?


Sumatra

De Sumak-commissie riep een kerkbouw- en schoolbouwfonds in het leven. Schrikt U niet, het gaat maar over enkele tienduizenden guldens. In het Palembangse vraagt men een Indonesische missionaire predikant voor Tugumuljo. Ds. Ie Grand is naar Medan vertrokken, om daar en van daaruit het kadervormingswerk te behartigen.

Makassar

Gelden werden gevoteerd voor de wederopbouw van het verbrande kerkje. Het werk gaat door. Dit is het „antwoord 64” van de christenen in Tombolo.

Pakistan

Er komt wat beweeglijkheid in de personeelsbezetting vanwege onze Kerken. Dokter Elshove ging naar Midden-Java, dokter Van Walraven kwam met studieverlof. Ir. Hessel komt ook met studie-verlof. Een tweede docente zal naar het Kinnaird College voor meisjes in Lahore gaan, als de begroting het toelaat. Geïnformeerd zal worden naar de vraag, of men nog een Islam-specialist van ons verwacht voor het op te richten Islam-centrum in Lahore.

Rwanda

Het zal nog wel even duren, totdat de bouw van het lectuurcentrum in Kigali voltooid is. Mee dank zij de reis van architect van der Zee naar Rwanda wordt het mogelijk om in dezelfde plaats woningen voor zendingsarbeiders en een jeugdhonk te bouwen. Het internaat in Butare zal nog een jaar kunnen doorwerken. Wat er dan moet gebeuren, is nog niet duidelijk. Drs. Baas valt wel met zijn neus in de boter, of liever in de problemen. Een commerciële directeur voor het lectuurcentrum kon worden benoemd, t.w. de heer S. Fokkens te Voorburg.

Congo

Dr. Y. Feenstra wacht nog op een oproep. De christelijke universiteit, waar hij theologie zal gaan doceren, was in Stanleyville geprojecteerd. De rebellen zitten daar en dus vatte men het plan op om in Leopoldville te beginnen. Het wachten is op het sein „o.k.”.

Brazilië

Men vraagt twee nieuwe missionaire predikanten, één voor terrein-werk en één om ingezet te worden in de bestrijding van het spiritisme. Voor de restauratie van het Instituto Cristao kwamen aanzienlijke giften binnen, één van ƒ 45.000.— à ƒ 50.000.— (een legaat) en één van de zendende Kerk van Leeuwarden van ƒ 10.000.—. Bij de Novib is nog een aanvraag lopende.


Op ons artikel „Even rekenen” in het septembernummer ontvingen wij een spontane reactie van iemand, die de voetsporen van „het gemeentelid ergens in Nederland” volgde en eveneens de bijdrage voor de Zending gelijk maakte aan die voor de plaatselijke Kerk.

Een ander gemeentelid bestemde naar aanleiding van dit artikel een bedrag van ƒ 100,— voor kerkbouw op de zendingsterreinen, nu er in ons land miljoenen worden bijeengebracht in de bekende kerkbouwactie.


Argentinië

Ook hier wordt een missionaire predikant gevraagd. De publiciteitsraad heeft grote plannen. Men wil gaan samenwerken met de bestaande „Metho-press”, de uitgeversmaatschappij van de Methodistische Kerk in Argentinië.

Nederland

Het ziet er naar uit, dat de decentralisatie per 1 januari 1966 een feit zal zijn. Het Paruba-werk wordt dan in 4 delen verdeeld.

Zending en evangelisatie gaan overleg plegen over de verhouding onderling. Dit gebeurt al op internationaal niveau. De consequenties op nationaal niveau zullen onder ogen worden gezien.

Zending en diaconie bestuderen ook hun onderlinge verhouding. Een daartoe benoemde commissie van deskundigen van beide groepen is aan het werk getogen.

Veel buitenlandse bezoekers werden in de zomermaanden op het Zendingscentrum ontvangen. Het leek soms wat te veel van het goede te worden. Maar het was in ieder geval goed. En ds. Vos kwam net op tijd.

Baarn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 november 1964

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

Klein panorama

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 november 1964

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken