Bekijk het origineel

Missionair panorama

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Missionair panorama

5 minuten leestijd

Graag willen we eens de aandacht vestigen op deze interessante publicatie, die vijf maal per jaar verschijnt. Het is een uitgave van het Zendingscentrum. De publicatie vindt plaats op verzoek van de Raad van Samenwerking, waarin alle zendende Kerken in Nederland elkaar regelmatig ontmoeten. Het bleek nl. dat er behoefte bestond aan nóg meer voorlichting over de zending dan al gegeven wordt in de verschillende publicaties, die vanwege het Zendingscentrum verschijnen. We denken in dit verband aan het Zendingsblad, dat intussen een oplage heeft bereikt van 180.000 exemplaren; aan de gebedsbrief, die door ongeveer 20.000 mensen wordt gebruikt en aan de „jaarverslagen”, die elk jaar worden gepubliceerd onder de titel „De Gereformeerde Zending in …”

Het missionair panorama heeft onder de verschillende publicaties een eigen plaats. Het volgt n.l. het werk van de zending op de voet, voorzover dit werk wordt geregeld door de verschillende zendingsinstanties op het thuisfront, zoals generale zendingsdeputaten, de Raad van Samenwerking, de Sumatra-Makassar-Commissie en de Paruba-commissie. In prettige vorm wordt iets verteld over de besluiten, die door deze instanties worden genomen en over de achtergrond van deze besluiten. We noemden het een interessante publicatie, omdat deze missionaire panorama’s bijzonder bestemd zijn voor hen, die belangstelling hebben voor de zending.

Daarom willen we deze publicatie eens in de aandacht van de lezers aanbevelen. Men kan er zich nl. op abonneren. Wanneer men ƒ 0,75 stort op giro 215600 t.n.v. Zendingscentrum, Baarn, krijgt men het regelmatig toegezonden.

Voor weinig geld krijgt men dan een uitstekende informatie over het werk, dat ons allen aangaat.

Baarn

van het zendingsfront

Christelijke Universiteit in Salatiga

De Christelijke Universiteit te Salatiga op Midden-Java begon in 1956 met 107 studenten. Nu zijn er 1035, afkomstig uit 19 verschillende streken van Indonesië. Onder hen zijn 503 protestanten, 50 rooms katholieken, 233 islamieten, 7 hindu, 1 buddhist, 2 confucianen en 239 anderen. Met opzet wordt het aantal studenten laag gehouden, zodat men kan selecteren bij de toelating. „Wij willen persoonlijkheden opvoeden en geen massamensen,” schreef de rector. Het aantal docenten was in 1956: 23, nu 121, waaronder 109 Indonesiërs. Onder de niet-indonesiërs zijn 2 nederlanders: dra. Miedema en dr. Roosjen.

„Niet te beschrijven …”

„We bezochten BatuPute en het Soppengse,” schreef dokter W. de Jong uit Makassar. „Niet te beschrijven. Voor de zesde maal uitgebrand en verdreven. Gewoon doorgaan met christen zijn. Gewoon met vrouw en kind op de grond onder een dakje slapen. Het was bijna niet mogelijk om er foto’s van te nemen, omdat het te aangrijpend was. De mensen waren dankbaar voor een gehurkt (omdat de grond nat was) gebed. Ik werd laatst een beetje kriebelig, omdat iemand klaagde, dat zijn grote stenen huis een beetje lekte tijdens een tropische regenbui. Ook weer fout om kriebelig te worden. Kun je je als zendingsvent niet permitteren.”

Jeugdwerk in Rwanda

„Het zal geen eenvoudige taak zijn om onder de rwandese jeugd het jeugdwerk te beginnen,” schrijft Maarten Hijkoop, de jeugdleider in Rwanda. „Het jeugdwerk kan deze jongeren geen diploma in het vooruitzicht stellen, maar misschien kunnen we hen wel nog andere waarden in het leven laten ontdekken en andere mogelijkheden laten zien. Het jeugdwerk zal geen zoethoudertje mogen zijn … het zal directe betekenis moeten hebben voor de „struggle for life” (de strijd om het leven), op een andere wijze dan bij het onderwijs, misschien juist als tegenhanger van het zo sterk verafgode onderwijs met z’n witte-boor-den-mentaliteit.”

van het thuisfront

„De Gereformeerde Zending in 1964”

Deze maand verschijnt het jaarboekje van de zending van onze Kerken in 1964. Het bevat een prettig leesbaar overzicht over alles, wat er op de verschillende terreinen én op het thuisfront mocht worden gedaan. Vorig jaar moesten we helaas velen, die dit boekje wilden kopen, teleurstellen, daar het spoedig was uitverkocht. We raden u dan ook aan, uw bestelling spoedig te doen bij het Zendingscentrum te Baarn. De prijs zal ongeveer ƒ 2,— bedragen.

Een goed idee:

Laten de zendingscommissies aan al hun leden een exemplaar geven. Het is instructiemateriaal van de eerste orde.

Wie heeft een harmonium?

Ds. Probowinoto te Salatiga (Midden-Java) vraagt voor de samenkomsten van „het Zendingscentrum” van Midden-Java een huisharmonium. Is er iemand, die onze broeders in Salatiga daarmee kan helpen?

Aanbiedingen worden graag ontvangen door het Zendingscentrum te Baarn.

personalia

Prof. dr. D. C. Mulder te Djakarta is benoemd tot gewoon hoogleraar aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit. Hij hoopt deze zomer in ons land terug te keren.

Dr. en mevrouw Feenstra-Van Wijk zijn op 9 april voor een kort bezoek in ons land gearriveerd. Zij vergezellen de nieuwe rector van de Vrije Universiteit van Congo, die allerlei besprekingen in Europa heeft te voeren.

Mejuffrouw dokter J. Bouma, zendingsarts te Semarang, is op 14 april met verlof in ons land gearriveerd. Haar adres is: Verkeersweg 5, Harderwijk.

Mejuffrouw J. T. de Jong te Doorn is benoemd tot internaatsleidster van de kraamkliniek Panti Wilasa te Semarang. Zij hoopt binnenkort haar opleiding te ontvangen aan het Zendingsseminarie te Baarn.

Drs. J. van der Veen te Groningen is benoemd tot tijdelijk docent aan het Murray College in West Pakistan als vervanger van ir. L. Hessel, die deze zomer voor drie jaren studieverlof naar ons land komt.

De heer Soehardi te Djakarta is in maart na een ziekte van enkele maanden overleden. Hij is van grote betekenis geweest voor het christelijk lectuurwerk op Midden-Java, waar hij één van de stafleden was van de Taman Pustaka Kristen, het christelijk lectuurcentrum.

Mevrouw B. R. Offringa-van der Kam, de weduwe van dr. J. Offringa, geneesheer-directeur van het vroegere „Petronella Hospitaal” in Djokjakarta, is op 13 april j.l. op de leeftijd van 80 jaar te Zwolle overleden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 mei 1965

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

Missionair panorama

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 mei 1965

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

PDF Bekijken