Bekijk het origineel

Klein panorama

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Klein panorama

4 minuten leestijd

INDONESIË

levenslang

Vroeger ging men „voor het leven” in de zendingsdienst. Tegenwoordig kan dit niet meer. De omstandigheden — b.v. het gebrek aan aansluitend onderwijs voor de kinderen — maken het onmogelijk, dit „principe” te handhaven. Daarom werd uitgesproken, dat de zending volledig begrip heeft voor een vroegere terugkeer.

lectuurwerk

De zending is, indien men daarom vraagt, bereid om technische krachten ter beschikking te stellen van de lectuurdiensten in Indonesië.

medisch werk

De medische instellingen rijzen als paddestoelen uit de grond. Dr J. S. Wiersema hoopt, als de toestand in Indonesië het toelaat, deze instellingen te gaan bekijken.

onderwijs

De christen-onderwijzers hebben vaak te lage salarissen. Daarom werd besloten hun salaris op te trekken tot het salaris-peil van gouvernementskrachten.

studentenwerk

Het vlot nog niet met de uitzending van een studentenpredikant vanuit Nederland.

christelijke universiteit in Salatiga

Aan de gereformeerde en hervormde zending zijn docenten gevraagd.

sociaal-economisch werk op Midden-Java

Er zullen twee landbouwkundigen worden ingezet.

zendingsarbeiders op Sumba

Ds. H. Olde is intussen gearriveerd, ds. K. Reenders is in opleiding.

zorgen op Sumba

Er is weer hongersnood en een muizenplaag. In Jakarta werd hulp verkregen van Interchurch Aid.

australische hulp voor Sumatra?

Nagegaan wordt of de australische Gereformeerde Kerken zouden bijspringen. De onderhandelingen worden voortgezet.

zegen op Sumatra

De zegen is zo groot, dat een overvloed van verzoeken om steun ons bereikt. Vooral zijn gelden nodig voor kerkbouw en scholenbouw.

de Kerk van Zuid-Celebes

Deze zou in oktober haar eerste synode houden.

PAKISTAN

drs. Steenwinkel

Zal zeer waarschijnlijk worden aangezocht door de West-Pakistan Christian Council als „research secretaris” van deze Raad. Als hij officieel gevraagd wordt, zal hij in deze functie ter beschikking worden gesteld.

contact met Murray College

Dit zal nu rechtstreeks gaan gebeuren. De rector, dr. Khair Ullah, bracht een bezoek aan Nederland, niet zonder succes, ook financieel.

een docente gezocht

Het Kinnaird college in Lahore zoekt een docente biologie. Helaas vonden we zo iemand nog steeds niet.

doceren of bouwen

Dr. Born werd als weledelzeergeleerde betrokken bij de bouw van docentenwoningen. Hieraan is — gelukkig voor hem — een einde gekomen. Hij doceert weer.

RWANDA

een bezoekreis

Dr. Y. Feenstra en zijn vrouw brachten op hun retourreis naar Congo een bezoek aan Rwanda teneinde de kennismaking met de Kerk en het zendingswerk daar te hernieuwen.

bouwproblemen

De architect zit in Bussum, de „aannemer”, Jan Hylkema, in Kigali. Dat is dus werken op de lange afstand. Dat geeft problemen. Waarschijnlijk gaat iemand uit Bussum naar Kigali of iemand uit Kigali naar Bussum. Dat is normaler. Tot onze vreugde blijft de onmisbare Jan Hylkema wat langer in Rwanda dan voorzien was.

de Belgische Zendingsraad wil een nieuwe constitutie

Men wil hierin, meer dan tot nu toe. tot uitdrukking brengen, dat zending een kerkelijke zaak is Men overweegt een ,.zendingssynode” in het leven te roepen. Dat gaat echter zo maar niet. Er wordt heel hard op gestudeerd, ook door hoog- en zeergeleerde heren.

BRAZILIË

versterking is uitgerukt

De drie docenten zijn met groot enthousiasme ontvangen.

„deze wagen wordt ingereden”

Dat kun je ook zeggen van het nieuw-begonnen zendingswerk in Brazilië. We zijn bezig een beleidsovereenkomst te ontwerpen.

ARGENTINIË

weinig te melden

Het werk gaat gestaag voort Allerlei deuren gaan, na jaren geduldswerk, open. Waarschijnlijk zal de Reformed Church of America gaan meehelpen

NEDERLAND

diaconie en zending

De studie over de verhouding diaconie en zending gaat gestaag voort. Waarschijnlijk komt er spoedig iets uit de bus.

voorlichtingsbrochures

Aan de zendende Kerken is voorgesteld om, als het Paruba-werk uit elkaar valt, ten behoeve van de verschillende ressorten brochures uit te geven, waarin in een notedop het nieuwe werk beschreven wordt.

financiële accoorden

Eindelijk zijn de nieuwe accoorden voor de zendingsarbeiders klaar gekomen. Het werd hoog tijd: sommigen gingen uit zonder een behoorlijke overeenkomst, in goed vertrouwen, dat de zending wel voor hen zou zorgen.

het Zendingscentrum wordt te klein

Het administratiegebouw krijgt een aanhangsel

gebedsbrieven

De 20.000 zijn gepasseerd Overigens: veel te weinig nog.

het Zendingscentrum wordt rechtspersoon

Als de generale synode ermee accoord gaat, wordt het Z.C. rechtspersoon Dan behoeft de rioolbelasting niet langer op naam van de generale synode te staan! En daarom niet alleen.

Baarn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 november 1965

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

Klein panorama

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 november 1965

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken