Bekijk het origineel

Klein panorama

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Klein panorama

4 minuten leestijd

INDONESIË

de massa moet worden bereikt

Er liggen, zoals u in het maart-nummer van het Zendingsblad hebt kunnen lezen, enorme kansen in Indonesië voor de evangelieverkondiging onder de ex-communisten en de sympathisanten. Op verzoek van een van de zendingsarbeiders werd een belangrijk bedrag ter beschikking gesteld voor gratis lectuur-verspreiding onder deze mensen.

inzet van nieuwe zendingsarbeiders

De plannen beginnen vastere vorm te krijgen. Men hoopt binnenkort een aantal missionaire predikanten te vinden, die in het kadervormingswerk kunnen worden ingeschakeld.

een delegatie op komst

Dit jaar is de beurt aan Indonesië om een delegatie te sturen om het zendingsbeleid voor het volgend jaar te bespreken. In de tweede helft van augustus zullen komen ds. Soesilo, de secretaris van wat wij zendingsdeputaten zouden noemen, drs. Soetjipto, de onderwijsdeskundige van Midden-Java en ds Tan Ik Hay, lid van het college van zendingsdeputaten van de Indonesische Christelijke Kerk van Midden-Java.

het jeugdwerk in Indonesië en onze jeugd

Het Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk heeft besloten om nog meer dan tot nu toe, de zending onder de aandacht van de jeugd te brengen. Het blijft dus niet bij het beschikbaar stellen van gelden.

het medische werk op Midden-Java

De reis van dr. Wiersema heeft veel resultaten opgeleverd. Allerlei besluiten konden worden genomen, die bedoelen de betekenis van het medische zendingswerk te vergroten. Men wil graag een beroep doen op nederlandse specialisten. Verschillende projecten zullen aan de nederlandse ontwikkelingshulp worden voorgelegd. Men is van plan een medicijnfabriek te vestigen.

zendingsgoederen per missie-boot

De r.k. missie heeft zich bereid verklaard om goederen, die de zending graag naar Sumba zou willen sturen, per missie-boot mee te nemen.

PAKISTAN

middelbare scholen leden van de oorlog

De exploitatie van de „colleges” dreigt in het gedrang te komen. Leerlingen, die in het omstreden gebied wonen, kwamen niet allen terug. Wegen worden gezocht om te helpen.

de administratie uitbesteed

De Pakistan-commissie van onze kerken verzocht het Zendingscentrum de administratie bij te houden, uiteraard onder verantwoording van en in opdracht van de penningmeester.

RWANDA

een belangrijke commissie

Dat is de bouwcommissie van de Rwanda-commissie, die adviezen formuleert met het oog op de bouw van het kerkelijk centrum in Kigali. Deze bouw vergt technische begeleiding vanuit Nederland. De penningmeester van de Rwanda-commissie, de heer P. W. Das, verklaarde zich bereid, een reis naar Rwanda te maken, teneinde contacten te leggen met de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda, met name t.a.v. het bouwproject in Kigali.

in de bus naar Brussel

De 8 leden van de Rwanda-commissie zijn lid geworden van de algemene vergadering van de Belgische Protestantse Zendingsraad, die 1 à 2 maal per jaar vergadert. Er zal een busje nodig zijn om de delegatie te vervoeren.

een landbouwproject?

De kerk in Rwanda heeft de wenselijkheid naar voren gebracht om te komen tot de vorming van een landbouwproject. Nagegaan wordt, in hoeverre aan deze wens uitvoering kan worden gegeven.

bezoek uit Rwanda

De secretaris van de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda zal een bezoek aan Europa brengen. Hij zal ook Nederland bezoeken. Op zijn tocht door Nederland zal hij worden begeleid door ds. C. M. Overdulve, die met verlof is.

BRAZILIË

nieuw werk in Cascavel

Een nieuwe zendingspost is aangeboord. Ds. Schalkwijk zal in deze veelbelovende plaats het zendingswerk van de Evangelisch-Gereformeerde Kerk — in samenwerking met de Sumba-Braziliëzending — gaan opzetten.

het Instituto Cristão krijgt steun

De exploitatie is moeilijk. Daarom besloten Sumba-Brazilië-deputaten om met ƒ 10.000,— bij te springen in de exploitatie en een lening van ƒ 20.000,— te geven, bestemd voor de restauratie van de gebouwen, in afwachting van steun, die elders is gevraagd.

docenten togen aan het werk

De docenten hebben hun taalstudie in Campinas in ijltempo gedaan. Ze zijn begin januari aan het werk getogen in het Instituto Cristão. De eerste berichten zijn enthousiast.

ARGENTINIË

een docent voor 6 maanden

Ds W. H. van Halsema is door generale zendingsdeputaten aangezocht om een half jaar aan de theologische faculteit in Buenos Aires te doceren. Hij heeft dit beroep aangenomen. Na deze 6 maanden en een verlof in Nederland zal ds. van Halsema in het lectuurwerk worden ingeschakeld.

een vacature vervuld

Ds. J. C. Langeveld zal als missionair predikant naar Argentinië worden uitgezonden.

ds. C. van Rijn

Hij is als „gewoon” predikant naar Buenos Aires vertrokken en gaat dus niet in zendingsdienst, zoals oorspronkelijk in de bedoeling lag.

Baarn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1966

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

Klein panorama

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1966

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken