Bekijk het origineel

Uw beurs voor hun beurs

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uw beurs voor hun beurs

5 minuten leestijd

Enkele maanden geleden schreef de heer Bloemink, penningmeester van de Zendende Kerk Utrecht, een artikel met dezelfde titel als hierboven staat. Hij wees ons toen op de mogelijkheid om uw beurs te openen voor studiebeurzen in Indonesië.

nog meer beurzen

Voor 1969 zijn de aanvragen om beurzen uit Indonesië nog toegenomen. Op de begroting van vorig jaar konden we helaas niet het volle bedrag van het aantal aangevraagde beurzen opnemen. Toen hebben we besloten om via vrijwillige giften de aanvragen zoveel mogelijk te honoreren. Dat is gelukt Goddank, dankzij de vele extra giften die daarvoor binnenkwamen.

Voor dit jaar geldt eigenlijk hetzelfde. Maar, kwamen we in 1968 ruim ƒ 40.000.— tekort op de begroting, dit jaar is dit ƒ 50.000.—.

Gesterkt door het vertrouwen van zovelen in het afgelopen jaar, hebben wij het gewaagd om ook dit jaar een beroep te doen op extra giften. De toeloop tot de theologische scholen, de christelijke universiteit in Salatiga en de opleiding voor godsdienstonderwijzers is zo groot, dat een beroep op ons wordt gedaan om beurzen voor vele studenten ter beschikking te stellen. Vele studenten komen uit de afgelegen gebieden van Indonesië. De ouders zijn in de meeste gevallen niet in staat om de studie van hun kinderen te bekostigen.

Er worden zowel op Midden-Java als hier in Nederland kritische maatstaven aangelegd bij het toekennen van beurzen. Uiteraard kan niet aan iedere aanvraag voldaan worden. Er moet nu eenmaal zekerheid zijn, dat een beurs ook verantwoord besteed wordt. Maar ook na een dergelijke selectie is het aantal beurzen nog zo hoog, dat we op de normale begroting hiervoor onmogelijk een post kunnen opnemen, die volledig aan de verwachtingen beantwoordt.

Vandaar de oproep om uw beurs weer te openen voor hun beurs.

Als u dus als zendingscommissie of als particulier een extra gift voor de zending wilt overmaken, dan is deze voor de beurzen bijzonder welkom. U kunt uw gift overmaken op giro 533000 ten name van Zendingscentrum te Baarn.

Bij voorbaat hartelijk dank.

extra giften voor andere doeleinden

Maar er zijn ook andere doelen, waarvoor extra giften hartelijk welkom zijn. Zo denk ik bijvoorbeeld aan het zogenaamde „fonds extra zendingsarbeiders”. Het komt nogal eens voor, dat in de loop van een jaar een zendingsarbeider voor een urgent stuk werk benoemd moet worden, waarvoor geen post op de begroting is uitgetrokken. Het is dan zo geweldig als er een fonds is, waaruit een dergelijke uitzending bekostigd kan worden.

Zo hebben we in het verleden al verschillende zendingsarbeiders door dit fonds kunnen uitzenden.

Ik denk bijvoorbeeld aan ds de Zwart, en aan dr van der Laan, die in januari hoopt te vertrekken.

Meermalen is door extra giften een zendingsarbeider uitgezonden. Twee jaar geleden bijvoorbeeld is ds P. Gilhuis naar Brazilië uitgezonden. U weet dat Urk indertijd een platenaktie heeft gehouden, die ƒ 60.000.— opbracht.

Men heeft dit geld toen spontaan ter beschikking gesteld voorde uitzending van ds Gilhuis.

Zo staan er voor de eerstkomende jaren nog verschillende uitzendingen op het programma.

Ik denk aan een extra filosoof voor de christelijke universiteit van Salatiga. Ook aan een studentenpredikant voor Midden-Java, of een kadervormingspredikant, speciaal voor het jeugdwerk, op Midden-Java.

Uiteraard wordt op de begroting hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden, maar wat uit extra giften binnenkomt kan weer ter besparing van de begroting komen, waarop dan weer andere posten kunnen worden geplaatst.

projektenlijst

Wie andere projekten wil weten, kan bij het Zendingscentrum of bij zijn Zendende Kerk terecht. Er zijn namelijk projekten lijsten voor extra doeleinden. Op zo’n projektenlijst staat o.a. materiaal voor de massaevangelisatie in Indonesië. Voor die massaevangelisatie zijn projektors met filmstroken nodig. Zoals u verschillende malen in het Zendingsblad hebt kunnen lezen, houdt men openluchtsamenkomsten, waar het Evangelie verkondigd wordt in woord en beeld. Van heinde en ver kan men soms een verlicht kruis zien op een projectiescherm, waar de mensen op afkomen. In eenvoudige beelden worden dan de bijbelse geschiedenissen verteld.

U ziet, boven het gevraagde quotum, waaruit de jaarlijkse begrotingen worden bestreden, zijn er nog zoveel projekten, die een extra gift vragen, dat u aan alle kanten uit de voeten kunt.

Wij zijn bijzonder dankbaar, dat op het Zendingscentrum jaarlijks zoveel extra giften binnenkomen. In 1967 bedroegen die ongeveer ƒ 800.000.—. Over 1968 is het totale bedrag nog niet bekend, maar het beloopt gelukkig weer enkele tonnen.

Ik herinner me dat wijlen dr Harrenstein op een synodezitting eens antwoordde op de vraag hoe het komt dat de zendingsbegroting elk jaar stijgt: „omdat wij telkens bidden: Uw Koninkrijk kome. En omdat dit gebed verhoord wordt”.

Baarn - A. Vos

Conferentie Vrouwenzendingsthuisfront

In het conferentieoord van het Zendingscentrum te Baarn wordt op 25 en 26 februari D.V. weer een algemene conferentie gehouden, uitgaande van het Vrouwen Zendings Thuisfront.

Thema voor de conferentie is: Vernieuwing …. maar hoe? Sprekers(sters) drs H. Baas, mejuffrouw L. Goemaat en mejuffrouw T. Miedema (die nog gevraagd zal worden bij aankomst in ons land).

Kosten f 25.—, waarvan f 2.50 bij aanmelding gestort wordt bij het Zendingscentrum.

Voor nadere informatie zie het januarinummer van „Contact”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1969

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

Uw beurs voor hun beurs

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1969

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

PDF Bekijken