Bekijk het origineel

Van het zendingscentrum

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van het zendingscentrum

2 minuten leestijd

N.N.-giften over de periode van 1 maart t/m 31 maart 1970

Voedselpakketten:

2 x ƒ 50.— N.N. te Sassenheim. N.N. te N. Studiebeurzen: 1 x ƒ 50 — X.X. te Woudsend.

Nader te bestemmen giften:

1 x ƒ 2,50 N.N.; 1 x ƒ 35 — N.N. te ’s-Hertogenbosch: 2 x ƒ 100,— N.N. te Ezinge; „Iets uit H”; 1 xƒ1200 — S. C te Amsterdam.

Voor het fonds Extra Zendingsarbeiders Indonesië is t/m 31 maart 1 970 een bedrag ontvangen van ƒ 79.300,91 uitgegeven t/m 31 maart 1970 ƒ 48.787.43 Beschikbaar per 31 maart 1970 ƒ 30.51 3,48 Voor de gebedsbrieven ontvingen wij in de periode van 1 maart t/m 31 maart 1 970 een bedrag van Z865.—.

Hebt u onze laatste uitgaven al?

De Gereformeerde zending in Midden-Java door ds J. A. C. Rullmann sr.ƒ 2,35

Oriëntatie 1 969. het jaarboekje van de zending ƒ4,—

De kleine catechismus van de ontwikkelingssamenwerking door drs C. H. Koetsier ƒ 1.— Te bestellen bij het Zendingscentrum, Wilhelminalaan 3, Baarn, postgiro 215600.

telefoonnummers:

Het Zendingscentrum is bereikbaar onder de nummers 021 54-4051. 4052, 4053 en 4054. Het conferentieoord onder nummer 02154-5159. Men wordt verzocht niet te bellen tijdens de morgenwijding, die gehouden wordt van 8.30-8.50 uur.

gironummers:

215600 t.n.v. Zendingscentrum Baarn.

533000 t.n.v. Zendingscentrum, giftenrekening, Baarn. bestemd voor giften voor alle doeleinden.

6312 t.n.v. Landelijk Comité Vrouwenzendingsthuisfront, p/a J. P. Heyelaan 3. Harderwijk, bestemd voor alle betalingen V.Z.T.

226688 t.n.v. Idenburgfonds te Baarn, voor steun aan het zendingswerk onder de Javanen in Suriname.

giften en legaten:

Het Zendingscentrum adviseert graag hen. die bij notariële acte een gift of een legaat aan de zending willen geven, ook in de vorm van postzegelverzamelingen. Voorts is bij het Zendingscentrum een lijst verkrijgbaar van projecten waarvoor een extra gift zeer welkom is.

bibliotheek:

De bibliotheek van het Zendingscentrum, die boeken bevat over zending en al wat daarmee samenhangt, is beschikbaar voor alle belangstellenden. De uitlening geschiedt gratis, alleen verzendkosten worden in rekening gebracht.

adreswijzigingen:

Vriendelijk verzoeken wij u, wanneer het secretariaat van uw zendingscommissie wijzigt, dit aan ons door te geven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 juni 1970

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

Van het zendingscentrum

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 juni 1970

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

PDF Bekijken