Bekijk het origineel

Officiële mededelingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Officiële mededelingen

2 minuten leestijd

Generale synode Dordrecht 1971-1972
Aan de kerkeraden en classes
De synode heeft kennis genomen van een brief van de classis Amersfoort inzake de toepassing van het classicale toezicht met betrekking tot gemeenschappelijke kerkdiensten met andere reformatorische kerken.
De synode spreekt uit:
1. Uitdrukkelijke classicale toestemming is slechts vereist bij het overgaan van een bepaalde plaatselijke kerk tot het houden van gemeenschappelijke kerkdiensten, zowel die met als die zonder sacramentsbediening.
2. Van elke classis wordt voorts verwacht, dat zij op het verder naleven van de synodale richtlijnen voor deze verschillende vormen van samengaan toezicht houdt door middel van het deputaatschap, dat in het algemeen tot taak heeft de kerken te begeleiden bij het bevorderen en in goede orde doen verlopen van de groei naar de eenheid met andere reformatorische kerken ter plaatse, — welk deputaatschap uiteraard voor zijn optreden aan de classicale vergadering verantwoording schuldig is.
De synode besluit
bovengenoemde uitspraken ter kennis te brengen van de classis Amersfoort en, met mededeling van dit antwoord aan de classis Amersfoort, tevens de kerkeraden en classes te herinneren aan het bestaan van een generaal deputaatschap dat o.a. tot taak heeft, in voorkomende gevallen van advies te dienen.


Generale synode Dordrecht 1971-1972
De synode heeft kennis genomen van het rapport van deputaten voor de officiële uitgave van de kerkorde inzake wijziging van artikel 20 der kerorde.
De synode besluit:
1. a. het tweede lid van artikel 20 der kerkorde te doen vervallen; b. het eerste lid van artikel 20 der kerkorde in de daarbij aangegeven tekst, met schrapping van het nummer 1 voortaan als enig lid van dit artikel te doen gelden.
2. de onder a. vermelde wijzigingen ter kennis te brengen van de mindere vergaderingen, om deze in de gelegenheid te stellen van haar gevoelens blijk te geven, opdat de volgende generale synode een definitieve beslissing ter zake kan nemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 1971

Kerkinformatie | 16 Pagina's

Officiële mededelingen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 1971

Kerkinformatie | 16 Pagina's

PDF Bekijken