Bekijk het origineel

Adresveranderingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Adresveranderingen

9 minuten leestijd

Appingedam (45) *): adres ds. E. van Wieren is: Farmsumerweg 1, Appingedam 8230, tel. (05960) 2405.
Adres ds. P. Klapwijk Is: Vackenordestraat 62, Elburg 7044.
Woldendorp (48): adres kerkeraad is: J. S. Kok, B.G.-weg 50, Woldendorp 8247, tel. (05962) 258.
Zijldijk (49): adres kerkeraad is: J. N. Bakker, Honderdsterweg 9, Zijldijk 8222, tel. (05968) 455.
Kantens (50): adres kerkeraad Is: R. Kuipers, Klinkenborgerweg 3, Kantens 8086, tel. (5955) 251.
Thesinge (51): ds. G. J. Gräfe, gekomen van Meerkerk, deed 19 dec. 1971 intrede als predikant in tijd. dienst; adres is: Kerkstraat 9, Thesinge 8075, tel. (05902) 1355.
Westeremden (51): adres kerkeraad is: H. Helmantel, Pastorieweg 18, Westeremden 8081, tel. (05965) 206.
Hoogezand-Sappemeer (56): adres kerkeraad Is: A. Nieuwland, Tulpenstr. 3, Sappemeer 8306, tel. (05980) 5031.
Boerakker (58): adres kerkeraad is: ds. W. Praamsma, Hoofdstraat 35, Boerakker, post Tolbert 8127, tel. (05945) 9087.
Oldekerk (60): adres kerkeraad is: H. v. d. Streek, Eekebuursterweg 15, Oldekerk 8049, tel. (05940) 2075.
De Wilp Gr. (60): adres kerkeraad Is; R. NIeuwman, Akkermanstraat 5, De Wilp 8129.
Onstwedde (61): adres kerkeraad is: A. Huiges. Dorpsstraat 22, Onstwedde 8629, tel. (05991) 678.
Stadskanaal (62): ds. J. W. Post, gekomen van Kornhorn, deed op 23 jan. intrede; adres: Kastanjelaan 4, Stadskanaal 8600, tel. (05990) 3234.
Vlagtwedde (63): adres kerkeraad is: D. Grasdijk, Vledderkamp 60, Vlagtwedde 8625, tel. (05993) 4346.
Houwerzijl (64): adres kerkeraad is: M. Vogel, Gangstraat 1, Houwerzijl 8206.
Zoutkamp (67): adres kerkeraad is: J. Moes, Dorpsstraat 13, Zoutkamp 8207, tel. (05956)375.
Bellingwolde (67/68): adres ds. Tj. Holwerda is: Schubertflat, Sweellncklaan 70, Ede 6100, tel. wordt (08380) 16417.
Adres kerkeraad H. D. Korte, Dorpsstraat 105, Vriescheloo 8347, tel. (05974) 316.
Meeden (68): adres kerkeraad is: F. Boneschansker, Badweg 48, Meeden 8657.
Nieuwe Pekela (68): adres kerkeraad is: S. J. Pot, Molenstraat G 53, Nieuwe Pekela 8664, tel. (05978) 5380.
Winschoten (70): ds. P. Boonstra, gekomen van Zaandam, deed op 16 Jan. intrede; adres: Burg. Schönfeldsingel 9, Winschoten 8330, tel. (05970) 3467.
Adres ds. E. Verburg Is: Van Polanenpark 113, Wassenaar 2270, tel. (01751) 4606.
Enumatil (71): kand. L. H. Bouwkamp deed op 19 dec. intrede in Enumatil; adres: Hoensdlep 27, Enumatil 8055, tel. (05940) 2753.
Kommerzijl (72): adres kerkeraad is: J. Bouma, Wigbold van Ewsumstraat 3, Kommerzijl 8058, tel. (05947) 2517.
Metslawier (75): adres kerkeraad is: J. Mooibroek, Roptawei 9, Metslawier 9223, tel. (05192) 248.
Ternaard (77): adres kerkeraad is: Herweystraat 18, Ternaard 9215, tel. (05198) 346.
Classis Dokkum (77): adres classis Dokkum: drs. J. Vree, Kavelweg 26, Broeksterwoude 9227, tel. (05111) 338.
Arum (78): adres kerkeraad Is: J. de Boer, Harlingerweg 30, Arum 9100, tel. (05176) 309.
Vlieland (80): adres kerkeraad is: J. Boersma, Nieuwestraat 18, Vlieland 9116.
Blija (81): adres dr. E. Smilde Is: Burg. Falkenaweg 87, Heerenveen 9300, tel. (05130) 23758.
Hollum (82): adres kerkeraad is A. Barf, Oranjeweg 8, Hollum 9208, tel. (05191) 4089.
Wanswerd (84): adres kerkeraad Is: J. Holtsma, Jislumerdijk 4, Wanswerd a/d Streek, post Birdaard 9037, tel. (05196) 2247.
Burum (86): adres kerkeraad is: R. Kooistra, Rozemastraat 9, Burum 8065, tel. (05947) 9114.
Ee (86): adres kerkeraad is: W. Jongstra, Stienfeksterwei 8, Ee 9225.
Kollum (87): adres kerkeraad is: G. Postema, Tilburystraat 1, Kollum 9039, tel. (05114) 1618.
Kollumerpomp (87): adres kerkeraad Is: E. van der Veen, Foyingaweg 34, Kollumerpomp 9039, tel. (05112) 260.
Twijzelerheide (88): adres kerkeraad is: H. K. de Boer, Wyldpaed West 7, Twijzelerheide 9044.
Zwagerveen (89): ds. W. J. Musch gekomen van Breskens deed op 2 jan. 1972 Intrede; adres: Voorstraat 99, Kollumerzwaag, tel. (05113) 1499.
Berlikum (90): adres kerkeraad Is: F. F. Walde, BlldtdIJk 17, Berlikum 9028, tel. (05186) 407.
Hijlaard (91): adres kerkeraad is: H. Schukken, Hijlaard nr. 30, post Mantgum 9068, tel. (05106) 256.
Sint Jacobi Parochie (92): adres kerkeraad is: P. Kuiken, G. Veenhuizenstraat 63, St. Jacobi Parochie 9029, tel. (05189) 244.
Wartena (94): adres kerkeraad Is T. Sibma, de Bleek 5, Wartena 9061.
Oostermeer (97): adres kerkeraad Is; S. L. Veerman, E. M. Beimastraat 11, Oostermeer 9130, tel. (05129) 218.
Oudega (98): adres kerkeraad is: P. Bergsma, Buorren 26, Oudega 9330, tel. (05129) 460.
Gaast-Ferwoude (100): adres kerkeraad is: W. Stellingwerf, Buren 22, Ferwoude post Bolsward 9440.
Pingjum (101): adres kerkeraad is: K. Faber, Molenlaan 17, Pingjum 9110.
Boornbergum (102): adres kerkeraad Is: G. J. Wijma, Bisschopswei 1, Boornbergum 9330, tel. (05120) 3173.
Duurswoude (103): adres kerkeraad is: N. Berghuis, Master Geertswei 17, Wijnjeterp 9343, tel. (05167) 245.
Echten (106): adres kerkeraad is: P. A. Slump, Duimstraat 77, Echtenerbrug 9363, tel. (05144) 374.
Heerenveen Zuid (107): adres kerkeraad is: S. N. Zondervan, Gaasterlandlaan 70, Heerenveen 9300, tel. (05130) 31487.
Lippenhulzen/Hemrik (108): adres kerkeraad is: J. Pool, Hoofdweg 39, Hemrik 9320, tel. (05166) 387.
Mildam (108); adres kerkeraad is: J. Visser, Bisschoplaan 14, Katlijk post Heerenveen 9300, tel. (05135) 276.
Gauw-Terzool (111): adres kerkeraad is: A. Dijkstra, Terzool 35, post Rauwerd 9062, lel. (05152) 460.
Schamegoutum (112): adres kerkeraad is: R. K. Meijer, de Terp 13, Schamegoutum 9407.
Woudsend (113): adres kerkeraad is: J. Weening, Prof. T. Brandsmastraat 16, Woudsend 9419, tel. (05141) 404.
Wijckel (113): adres kerkeraad Is: S. Berg, Jachtlustweg 48, Wijckel 9421, tel. (05140)2017.
Hemelum (115): adres kerkeraad is: T. Corporaal, Y. B. Yntemastraat 3, Hemulum 9425.
Hindeloopen (115): adres kerkeraad is: S. D. de Boer, Kalverstraat 3, Hindeloopen 9431, tel. (05142) 554.
Oudemirdum (115): kand. G. J. Jans te Bussum, deed op 23 jan. 1972 Intrede, adres; Lycklamawei 13, Nijemirdum 9424, tel. (05147) 365.
Assen (118): ds. P. J. Rozendal deed op 5 dec. 1971 intrede (voor de miss. dienst op Sumba); adres: p/a D. Rozendal, Noordweg 1, Pijnacker 2224.
Roden (120): adres kerkeraad is: R. Mulder, Weth. van den Bergplantsoen 7, Roden 8120.
Elim (125): adres kerkeraad is: ds. T. Lopers, Pereboomweg 25, Elim 7617, tel. (05285) 400.
Schoonoord (132): adres kerkeraad is: B. Prins, Kerklaan 33, Schoonoord 8735, tel. (05918) 400.
Zwartemeer (133): adres kerkeraad Is: J. Heuvelman, van Echtenskanaal N.Z. 245, Klazienaveen post Zwartemeer 8728, tel. (05913) 2303.
Emmeloord (142): adres kerkeraad is: H. O. V. d. Kleij, Sportlaan 14, Emmeloord 7150, tel. (05270) 3228.
Marknesse (143): adres kerkeraad is: C. Simonse. Kleiweg 27, Marknesse 7150, tel. (05273) 1507.
Urk (145): ds. L. Hartholt, gekomen van Oostkapelle deed 12 jan. 1971 intrede; adres Singel 63a, Urk 7165, tel. (05277) 1245.
Het adres van ds. H. R. Groenevelt is: Tarwehof 2, Nagele 7150, tel. (05276) 2223.
Rouveen (154): adres kerkeraad is: A. Kisteman, Oude Rijksweg 569, Rouveen 7505, tel. (05226) 243.
Harderwijk (173): adres kerkeraad is: W. Valkenburg, Hendric Stevinstraat 12, Harderwijk 2970, tel. (03410) 5666.
Herwijnen (179): adres kerkeraad is: C. van Zandwijk, Nieuwe Steeg 9, Herwijnen 4133, tel. (04188) 225.
Wilnis (193); kand. J. D. F. Langhenkel deed 28 nov. 1971 intrede; adres is: Dorpsstraat 22, Wilnis 2589, tel. (02979) 1218.
Harmelen (194): adres kerkeraad is: ds. W. J. Markus, Dorpsstraat 183, Harmeien 2605, tel. (03483) 1350.
Amerongen (200): adres kerkeraad Is: F. R. Barthel, Burg. van Weedelaan 5, Amerongen 2777, tel. (03434) 2348.
Amsterdam-Nieuwendam (209): adres kerkeraad is: mevr. I. Boltjes-Alberts, Markengouw 249, Amsterdam-Nieuwendam 1121, tel. (020) 262015.
Amsterdam-West (211): ds. F. D. Kraan gekomen van Den Haag-Oost deed 21 nov. 1971 Intrede; adres is: Anton Struikstraat 50, Amsterdam-Slotermeer 1016, tel. (020) 115863.
Holysloot (213): adres kerkeraad is: M. Broekzitter, Liergouw 81, Ransdorp 1121, tel. (02904) 496.
's-Graveland (215): kand. J. Ridderbos deed 2 jan. 1972 intrede; adres is; Zuidereinde 383, 's-Graveland 1323, tel. (02150) 61321.
Huizen (216): adres ds. C. M. Boerma is: Eikenlaan 34, Hilversum 1302, tel. (02150)49367.
Weesp (218): adres kerkeraad is: J. Stam, Zomerstraat 2, Driemond, post Weesp 1230, tel. (02940) 11417.
Nieuw-Vennep (220); adres ds. D. Hoornstra is: Westerdreef 72, Nieuw-Vennep 1644.
Den Burg (227): adres kerkeraad is: H. J. Douwes, Keesomlaan 18, Den Burg Texel 1818, tel. (02220) 2166.
Oosterend Texel (229): adres kerkeraad is: P. Vlaming, 0.162a, Oosterend Texel 9119, tel. (02223) 312.
Bergambacht (243): adres kerkeraad is: J. van der Zwaag, Bovenberg 116, post Schoonhoven 2350, tel. (01823) 2932.
Ouderkerk aan den IJssel (245): adres kerkeraad is: (C. D. Heuvelman) Nachtegaallaan 15, Ouderkerk aan den IJssel 3145.
Waddinxveen (246): adres kerkeraad Is: C. Dijkshorn, Beethovenlaan 10, Waddinxveen 2330, tel. (01828) 3876.
Rotterdam (250): adres ds. J. C. Hagen is: Prinses Irenelaan 4, Leersum, 2776, tel. (03434) 1767.
Rotterdam-Delfshaven (252): adres dr. J. C. A. van Loon is: Else van der Laanhuis, Hooiweg 18, Eelde 8045, tel. (05907) ...
Rotterdam-Hillegersberg (253), Rotterdam-Schiebroek (255) deze kerken werden per 1 jan. 1972 samengevoegd onder de naam:
Rotterdam-Hillegersberg-Schiebroek. Adres kerkeraad is: mevr. Tj. N. van Herwerden-Kerkhof, Kleiweg 131a, Rotterdam 3012, tel. (010) 189739.
Rotterdam-Schiebroek (255): drs. P. C. Meijer deed op 19 dec. 1971 intrede, adres is: Lindesingel 84, Rotterdam 3012, tel. (010) 183980.
Aarlanderveen (256); adres kerkeraad is: L. J. Verduijn, Hogedijk 4, Aarlanderveen 2478, tel. (01725) 1317.
's-Gravenhage-West (269): adres ds. J. J. Oranje is tot 1 april 1972: Anth. van Dijcklaan 10, Baarn 2670.
's-Gravenhage-Zuid (270): adres kerkeraad Is: B. Groenendijk, Goeverneurlaan 644, Den Haag 2009, tel. (070) 905842.
Heinenoord (284): adres kerkeraad is: H. C. Hulsman, Dreeshof 7, Heinenoord 3372.
Stad aan 't Haringvliet (290): adres kerkeraad is: C. van Damme Mzn., Nieuwstraat 41, Stad aan 't Haringvliet 3356, tel. (01871) 285.
Kapelle-Biezelinge (306): adres kerkeraad is: drs. H. R. Plomp, van der Biltlaan 63, Kapelle Biezelinge 3615, tel. (01102) 1207.
Domburg (308): adres kerkeraad is: drs. G. J. van Butselaar, Noordstraat 15, Domburg 3515.
Koudekerke (309); adres drs. A. Elshout Is: Statenlaan 124, Middelburg 3500, tel. (01180) 7944.
Poortvliet (313): adres kerkeraad Is: J. Uyl, Koningsweg 3, Poortvliet 3915, tel. (01662) 382.
Breskens (315): adres kerkeraad is C. Bakker, Burg. Gerritsenstraat 22, Breskens 3550, tel. (01172) 1748.
Oostburg (315): adres kerkeraad is J. Dieleman, Noordwal 49, Oostburg 3566, tel. (01170) 2583.
Bruinisse (317): adres kerkeraad is: ds. A. S. Rienstra, Ooststraat 12, Nieuwerkerk (Zld.) 3663, tel. (01114) 1294.
Nieuwendijk N.-Br. (321): adres kerkeraad is: H. Voerman, Br. Julianaweg 7, Nieuwendijk N.-Br. 2826, tel. (01834) 525.
Zevenbergen (330): adres kerkeraad is: J. T. de Man, den Engelsenstraat 23, Zevenbergen 3818, tel. (01680) 3720.
Maastricht (332): adres kerkeraad is: G. de Meij, Alex Battalaan 20, Maastricht 5003.
Laar (Dtsld) (336): adres kerkeraad is; Pastor E. F. Alberts, 4459 Laar 86, Deutschland, tel. (05947) 242.
Predikanten in algemene dienst (339): ds. H. H. Grosheide, voorheen te Uithoorn werd per 1 jan. 1972 wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Theol. Hogeschool te Kampen, adres is: Zenegroen 9, Kampen 7140, tel. (05202) 4730.
Adres ds. K. A. Schippers is: Jan van Arkelstraat 13, Kampen 7140, tel. (05202) 4395.

*) Achter de plaatsnaam is tussen haakjes vermeld het paginanummer van het Jaarboek 1971 van de Gereformeerde Kerken In Nederland.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1972

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Adresveranderingen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1972

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken