Bekijk het origineel

Ontwikkelingssamenwerking een levensbelang

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ontwikkelingssamenwerking een levensbelang

3 minuten leestijd

De synode heeft kennis genomen van:
a. Het rapport van de deputaten voor de algemeen diakonale arbeid en van de generale deputaten voor de zending over hun gemeenschappelijke arbeid in de Beleidscommissie voor zending en werelddiakonaat (ged.).
b. Het rapport van dezelfde deputaatschappen over de ontwikkelingssamenwerking.

De synode overweegt:
1. In het betrokken zijn van de kerk bij de ontwikkelingssamenwerking verstaat zij onder 'ontwikkeling': het stuwen van de vernieuwing van de samenleving naar de gerechtigheid, volgens de normen van het Koninkrijk van God.
2. De kerkelijke taak inzake ontwikkelingssamenwerking komt voort uit en is verweven met de missionaire en diakonale taken van de kerk.
3. De ingewikkeldheid en de veelzijdigheid van het ontwikkelingsvraagstuk nopen tot een bijzondere toespitsing van de missionaire en diakonale taken zowel op de gemeente als op de samenleving.
4. Voor de arbeid van de ontwikkelingssamenwerking is binnen de kerken een eigen vormgeving nodig die recht doet aan haar verwevenheid met de missionaire en diakonale taken van de kerk.
5. Het is voor de gemeente van levensbelang dat zij met de zaak van de ontwikkelingssamenwerking in aanraking komt.

De synode besluit:
1. Goed te keuren dat deputaten voor de algemeen diakonale arbeid en deputaten voor de zending samen een Beleidsraad voor zending en werelddiakonaat vormen als de samenwerkingsstructuur van zending en werelddiakonaat voor de komende jaren.
2. Aan deze Beleidsraad tevens de behartiging van zaken betreffende de ontwikkelingssamenwerking op te dragen.
3. De Beleidsraad voor zending en werelddiakonaat op te dragen een commissie voor kerk en ontwikkelingssamenwerking in te stellen, waarin naast vertegenwoordigers uit de missionaire en diakonale sector ook deskundigen worden benoemd uit het politieke en sociaal economische leven. Bij de behandeling van het ontwikkelingsvraagstuk in de Beleidsraad voor zending en werelddiakonaat worden de leden van deze commissie als adviseurs uitgenodigd. De commissie heeft tot taak het algemeen beleid betreffende kerk en ontwikkelingssamenwerking voor te bereiden en na vaststelling door de Beleidsraad voor zending en werelddiakonaat uit te voeren.
4. Ten aanzien van de zogenaamde 2 pct.-actie van Uppsala aan de Beleidsraad op te dragen zich op de hoogte te stellen van de ervaringen in andere kerken, met name de Nederlandse Hervormde Kerk, en aan de volgende generale synode daarover nader te rapporteren.
5. De kerken opnieuw op te wekken krachtig te streven naar tenminste een verdubbeling van de inkomsten voor het werelddiakonaat op basis van de inkomsten van het werelddiakonaat 1969 om daardoor de Beleidsraad de mogelijkheid te geven tot een behoorlijke behartiging van de taken, die hem ten aanzien van de ontwikkelingssamenwerking zijn opgedragen.
6. Er bij alle kerkeraden en diakonieën op aan te dringen in de gemeente de belangstelling voor en het betrokken zijn bij de ontwikkelingssamenwerking aan te moedigen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1972

Kerkinformatie | 20 Pagina's

Ontwikkelingssamenwerking een levensbelang

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1972

Kerkinformatie | 20 Pagina's

PDF Bekijken