Bekijk het origineel

Collectenlijst 1973

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Collectenlijst 1973

3 minuten leestijd

Aanbevolen data in 1973 Bestemmingen Aantal collecten *) („ene inzameling")

7- 1 GEESTELIJKE VERZORGING
(Verstrooiden buitenland. Zee-, land- en luchtmacht en Steun kerken in emigratiegebieden) 1 (3)

25- 2 GEESTELIJKE VERZORGING
(zeevarenden en schippers) 1 (3)

22- 4 LANDELIJK EVANGELISATIEWERK 1 (3)

26- 8 Theologische Hogeschool 1/3 (1)
Vrije Universiteit 1/3 (1)
Bijbelvoorziening (N.B.G.) 1/3 (1)

9- 9 LANDELIJK CENTRUM GEREF. JEUGDWERK 1/3 (1)

28-10 BIJZONDERE EVANGELISATIETERREINEN 1
Evangelieverkondiging onder Israël (1)
Evangelisatie in België (1)
Evangelisatie in Noord-Brabant en Limburg (1)

Voorts beveelt de generale synode aan een collecte te houden voor:
18-11 BIJDRAGEN AAN OECUMENISCHE INSTELLINGEN 1/3 (1)

5 2/3 (17)

*) Tussen haakjes het aantal ,,oude" collecten.


TOELICHTING

1. De aanbevolen data zijn afgestemd op de kerken, waar men de gewoonte van de ene inzameling heeft. De bedoeling is dat deze kerken op de aangegeven zondagen de „ene inzameling" geheel (c.q. voor het gevraagde deel) zullen bestemmen voor het vermelde doel.

Van de kerken, die niet deze ,,ene inzameling" toepassen, wordt verwacht, dat zij een hele collecte, die in beide diensten gehouden wordt, voor ieder van de genoemde doeleinden zullen bestemmen in de tussen haakjes vermelde aantallen. Deze kerken wordt verzocht de betreffende collecten in de eerste plaats op de aanbevolen data te houden, en voorts op data, die zo dicht mogelijk bij de aanbevolen zondagen liggen.

2. De ook in 1972 al aanbevolen collecte (1/3 „ene inzameling" c.q. één „oude" collecte) voor bijdragen aan oecumenische instellingen is door de synode niet opgenomen in de bestaande reeks van uitgeschreven (,,verplichte") collecten, omdat het aan de kerken wordt overgelaten deze collecte al of niet te houden. De synode beveelt het houden van deze collecte echter wel sterk aan. De beleving van de oecumene, waaraan onze kerken haar deel willen bijdragen, brengt voor het kerkverband financiële consequenties met zich mee. De synode acht het juist, dat de kerken ook in dit opzicht van hun oecumenische gezindheid blijk kunnen geven, door in die consequenties naar vermogen te delen. De opbrengst van de collecte is bestemd voor de betaling van bijdragen aan de Wereldraad van Kerken, de Raad van Kerken in Nederland en de Conferentie van Europese Kerken.

3. Afdracht van de collectenopbrengsten: Gaarne steeds zo spoedig mogelijk nadat de collecte gehouden is, de opbrengst storten of overschrijven op postgirorekening nr. 51 31 53 van het Algemeen Kerkelijk Bureau te Utrecht, met duidelijke vermelding van de bestemming der gelden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 september 1972

Kerkinformatie | 20 Pagina's

Collectenlijst 1973

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 september 1972

Kerkinformatie | 20 Pagina's

PDF Bekijken