Bekijk het origineel

Niet om 'zomaar' te lezen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Niet om 'zomaar' te lezen

2 minuten leestijd

Dit is geen nummer om zomaar even uit te lezen. Het bevat namelijk de documentatie van wat in de laatste vergaderweek van de synode van Dordrecht 1971/72 aan de orde kwam. Dat waren de rapporten over de gesprekken die namens de synode werden gevoerd met de theologische faculteit van de Vrije Universiteit, in het bijzonder met prof. dr. H. M. Kuitert over belijdenis en theologie en over de vragen die vanuit de kerken aan de synode waren gesteld. Ook werd gerapporteerd over het gesprek met de Amsterdamse studentenpredikant dr. H. Wiersinga naar aanleiding van bedenkingen tegen zijn proefschrift over de leer der verzoening. Dan lag nog het rapport over mensen die homofiel zijn op tafel.

Wij meenden er goed aan te doen, en dat is trouwens ook de opdracht van de synode om u zo uitvoerig mogelijk informatiemateriaal te verschaffen. U vindt in dit nummer vrijwel volledige rapporten; weggelaten zijn alleen passages die huishoudelijke mededelingsn bevatten. Doorgaans zijn ook herhalingen uit vorige rapporten vermeden. Dit bevorderde de overzichtelijkheid.

Dit nummer van Kerkinformatie is daarom een naslagwerk geworden. Wie de synodebesluiten letterlijk wenst te lezen en wie wil weten hoe men tot deze besluiten kwam heeft hier het materiaal, dat vele vragen beantwoordt.

Wij kunnen ons voorstellen dat velen van hen, die ons blad samen met anderen lezen, dit bijzondere documentatie-nummer willen bewaren. Welnu men kan het bestellen door f 1,75 over te maken op giro 51 31 53 van het Algemeen Kerkelijk Bureau, Koningslaan 11, Utrecht; op het strookje vermelden "Kerkinformatie dec.nr.".

Wat het vraagstuk van de homofilie betreft: u vindt in dit nummer het rapport dat de synodecommissie hierover uitbracht en niet het deputatenrapport "Over mensen die homofiel zijn". Dat verscheen namelijk reeds in januari van dit jaar als Kerkinformatie 1972, nr. 1. Het zal u opvallen dat het rapport van de synodecommissie moeilijk te lezen is zonder het deputatenrapport; het verwijst daar namelijk geregeld naar. Het rapport is echter nog verkrijgbaar. Eveneens te bestellen door f 1,75 over te maken op giro 51 31 53 van het Algemeen Kerkelijk Bureau te Utrecht; in dit geval met vermelding "Rapport homofilie".

Tenslotte: de publikatie van de synodebesluiten in dit nummer geldt als officiƫle mededeling aan de kerkeraden en andere bij de diverse onderwerpen betrokken kerkelijke vergaderingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1972

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Niet om 'zomaar' te lezen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1972

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken