Bekijk het origineel

Adreswijzigingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Adreswijzigingen

11 minuten leestijd

Alleen adreswijzigingen predikanten, kerkeraden en classes betreffende, worden in 'Kerkinformatie' opgenomen.
Achter de plaatsnaam is tussen haakjes vermeld het paginanummer van het Jaarboek 1972 van de Gereformeerde kerken in Nederland.

Nieuwolda (47) adres kerkeraad is: B. A. Bosma, Hoofdstraat 80, Nieuwolda 8316, tel. (05964) 369. Schildwolde (47): adres ds. J. P. Schouten Is: Goeman Borgesiusstraat 78, Twello 6640. 't Zandt (49): adres kerkeraad is: Jac. Brondijk, Hoofdstraat 118, 't Zandt 8083, tel. (05968) 320. Zljldijk (49): adres kerkeraad is: J. Brondijk, Oosterhuizerweg 5, Zljldijk 8222. Kantens (50): adres kerkeraad is: P. Bies, Langestraat 7, Kantens 8086, tel. (05955) 281. Wetsinge-Sauwerd (52): adres kerkeraad Is: K. Kooistra, Plantsoenweg 5, Sauwerd 8067, tel. (05909) 233. Groningen-Nrd-Oost (52-53): Drs. F, Strikwerda, gekomen van Santpoort, deed 4 febr. 1973 intrede als ziekenhuispredikant voor het Academisch Ziekenhuis Groningen; adres is: Lijsterbesstraat 29, Roden 8120, tel. (05908) 17566. Groningen-West (53-54): Drs. D. Tieleman, gekomen van Heinkenszand, deed 28 januari 1973 intrede voor de arbeid onder de studerenden; adres is: Verzetsstrijderslaan 47, Groningen 8008, tel. (050) 253824. Harkstede (55): adres kerkeraad is: P. Luxema, Benningweg 37, Harkstede 8309. Paterswolde (57): adres kerkeraad is: A. Schootstra, Burg. Tonckensweg 2, Paterswolde 8045. Kornhorn (59): adres kerkeraad is: J. C. Fockens, Provincialeweg 17, Kornhorn 8053. Oldekerk (60): adres ds. H. de Zwart is: Kon. Emmalaan 29, flat 35, Ermelo 2960. De Wilp (60): Adres ds. G. S. Oegema is: IJsselkade 57, Kampen 7140, tel. (05202) 6377. Onstwedde (62): adres kerkeraad is: J. Hids, Dorpsstraat 1, Onstwedde 8629, tel. (05991) 554. Stadskanaal (62): adres kerkeraad is: Mej. A. Geertsema, Utrechtselaan 62, Stadskanaal 8600. Ter Apel (63): adres kerkeraad is: (drs. B. H. A. Bodewitz) Havenstr. 54, Ter Apel 8670, tel. (05995) 1806. Houwerzijl (65): adres kerkeraad is: J. Goris, Hoofdstraat 9, Houwerzijl 8206. Pieterburen (65): adres kerkeraad is: Jac. Danhof, Hoofdstraat 47, Pieterburen 8211, tel. (05952) 213. Zoutkamp (67): kand. L. J. Bouma te Zoutkamp, deed 28 jan. 1973 intrede; adres is: Slulsweg 1, Zoutkamp 8207, tel. (05956) 381, adres kerkeraad is: Ds. L. J. Bouma. Bellingwolde (68): adres kerkeraad is: J. M. Pot, J. Buiskoolweg 3, Rhederveld post Vriescheloo 8347, tel. (05993) 4360. Nieuwe Pekela (69): adres kerkeraad is: (S. J. Pot) Kerkstraat 1, Nieuwe Pekela 8664, tel. (05978) 5380.
Oostwold (69): adres kerkeraad is: J. Boneschansker. Klinkerstraat 19, Oostwold Old. 8338, tel. (05975) 430. Westerlee (70): adres kerkeraad is: E. Boer, Hoofdweg 43, Westerlee 8330, tel. (05970) 3551. Ezinge (72): adres kerkeraad is: H. M, Datema, Nieuwe Streek 77, Ezinge 8069, tel. (05941) 394. Munnekezijl (73): adres kerkeraad is: Drs. L. Prinsen, Methardusstraat 17, Munnekezijl 8063. Pieterzijl (73): adres kerkeraad is: S. Mook, Westenwaarddijk 5a, Pieterzijl 8063. Part. Synode Groningen (74): adres Is: 8. Scheper, Amalia van Solmsstraat 18, Groningen 8002, tel. (050) 120266. Anjum (75): adres kerkeraad is: F. Rosier, Molenstraat B 319, Anjum 9219, tel. (05193) 247. Broeksterwoude (75): adres kerkeraad Is: A. v. d. Kool, Willemstraat 5, Damwoude 9227. Damwoude (75): adres kerkeraad is: mevr. H. Koornstra Boschma, Voorweg 92, Damwoude 9227. Lloessens (76): adres kerkeraad Is (M. J. Rispens) Reinsleat 2, Lloessens 9219. Metslawier (77): kand. J. S. R. Lanser te Metslawier deed 11 febr. 1973 intrede; adres is: Stationsweg 5, Metslawier 9223, tel. (05192) 484. Oostemijkerk (77): adres kerkeraad is: S. Jongeling, Klein End J. 146, Oostemijkerk 9223. Wierum (78): adres kerkeraad Is: P. Akkerman, Pastoriestraat 7, Wierum 9216, tel. (05199) 414. Tzum (81): adres kerkeraad is: J. Hoitema, Nieuwbuurtsterweg 10, Tzum 9100. Tzummarum (81): adres kerkeraad is: A. H. Travaille, Buorren 89, Tzummarum 9123. West-Terschelling (81): adres kerkeraad is: C. Struiksma, Europalaan 22, West-Terschelling 9117. Winsum (82): adres kerkeraad is: H. Miedema, Miedigge 31, Winsum 9100. Britsum (82): adres kerkeraad is: E. v. d. Velde, Finne 40, Britsum 9035. Ferwerd (83): adres kerkeraad (Sj. v. d. Kooi) is: Elingawel 4, Ferwerd 9205. Hallum (83): adres kerkeraad is: J. Terpstra, Langebuorren 33, Hallum 9214. Hollum (83): adres kerkeraad is: P. Boes, Yme Dunenweg 12, Hollum 9208. St. Annaparochie (85): adres kerkeraad is: A. V. d. Velde, Nassaustraat 30, St. Annaparochie 9031, tel. (05180) 1517. Eestrum (87): Edres kerkeraad is: O. TJepkema, leswei 13, Eestrum 9053. Engwierum (88): adres kerkeraad iS: F. Dijkstra, Mounebuorren 12, Engwierum 9225. Twijzel (89): adres kerkeraad is: K. Veenstra, Optwizel 52, Twijzel 9053. Boksum (92): adres kerkeraad is: F. Huizinga, Kerkpad 15, Deinum 9025, tel. (05107) 306. Leeuwarden (93): adres drs. G. P. Nooteboom is: Prof. Buyslaan 45, Baarn 2670,tel. (02154) 3368.

Bergum (97): adres ds. A. Sybrandy Is: Beatrixstraat 9, Bergum 9130; adres kerkeraad is: Ds. A. Sybrandy. Drogeham (97): adres kerkeraad Is: W. Wijma, Buorren 6, Drogeham 9053. Harkema (98) adres kerkeraad is: R. Dijkstra, Reitsmastraat 26, Harkema 9053. Kootstertille (98): adres kerkeraad is: H. Burgstra, Klaproosstraat 6, Kootstertille 9053. Nijega-Opeinde (98): adres kerkeraad is: Sj. v. d. Werff, Master de Jongwei 21, de Tike, post Drachten 9330, tel. (05127) 337. Oostermeer (98): kand. C. Terpstra te Emmeloord deed 25 febr. 1973 intrede; adres is: E. M. Beimastraat 71, Oostermeer 9130, tel. (05129) 239. adres kerkeraad: Ds. O. Terpstra. Classis Bergum (100): adres is: Ds. G. Rikkers. Herenweg 14, Suameer 9130, tel. (05116) 1326. Exmorra-AIIIngawler (101): adres kerkeraad Is: P. Strikwerda, Bolswarderweg 9, Exmorra 9440. Witmarsum (102): adres kerkeraad is: E. Renkema, Oosterstraat 82, Witmarsum 9446. Hoornsterzwaag (105): adres kerkeraad is: A. Sijbrandy, Job. Holkemawijk 2, Hoornsterzwaag 9326. Lippenhulzen/Hemrik (106): adres kerkeraad is: J. Sjoers, de Buorren 69, Lippenhuizen 9320. NIj-Beets (106): adres kerkeraad is: F. Raap, Kanaalswei Süd 9, Nij-Beets 9330. Knijpe (109): adres kerkeraad Is: K. Crans, de Klamp 4, Langezwaag 9308. Gauw-Terzool (113): adres kerkeraad is: A. v. d. Heide, Offingawier 83, post Sneek 9400. Jutrijp-Hommerts (112): adres kerkeraad is: S. Waltje, 30 H, Jutrijp 9415. Oosthem (112): adres kerkeraad is: IJ. van d. Heide, Offringawier 83, post Sneek 9400. Sloten (113): adres kerkeraad is: Ds. A. J. van Dijk, Voorstreek 108, Sloten 9422. Classis Sneek (114): adres is: H. Heerme, de Skatting 32, Heeg 9416, tel. (05154) 2322. Heeg (115): adres kerkeraad is: T. van Scheltinga, de Houw 6, Heeg 9416. Oudega/ldzega (116): adres kerkeraad is: D. Wiegersma, Feandljk 8, Oudega W. 9417. Staveren (116): adres kerkeraad Is: J. Oosterdijk, Stadsfenne Staveren 9428. Warns en Scharl (116): adres kerkeraad is: L. Bouma, Noard 44, Warns 9426. Een (119): adres kerkeraad is: J. Rozema, Hoofdweg 2, Een 8528. Hoogersmilde (120): adres kerkeraad is: L. Sikken, P. H. Roelfzemaweg 10a, Hoogersmilde 8522. Drijber (123): kand. P. Bijl te Drijber, deed 19 nov. 1972 intrede; adres is: Berkenweg 16, Drijber 8515, tel. (05283) 250, Dwingeloo (123): adres kerkeraad is: H. Wiechers, Achter de Hoven 16, Dwingeloo 7514. Elim (125): adres kerkeraad is: R. B. Kikkert, Langewijk 1, Elim, post Hollandscheveld 7619. Nijeveen (127): adres kerkeraad is: M. Dulsterwinkel, Haitsmalaan 16, Nijeveen 7500. Zuidwolde (128): adres kerkeraad Is: J. Courtz, Graspad 3, Zuidwolde 7521.

Nieuw-Amsterdam (132): adres kerkeraad is: T. Wesseling, Vaart Nz. 43, Nieuw Amsterdam 8734. Sleen (133): adres kerkeraad is: Ds. M. Uittenbosch, de Koepen 1, Sleen 8741. Borne (135): adres ds. L. van Zuidam is: Schaepmanstraat 10. Haaksbergen (137): adres kerkeraad is: mevr. A. J. Verhagen, Wiedenbroeksingel 26, Haaksbergen 7840, tel. (05427) 2547. Bant (142): adres kerkeraad is: J. H. Marinussen. Oosterringweg 61 1, Bant N.O.P. 7150. Nagele (144): adres kerkeraad is: Mevr. I. Kampen-Groendijk, Abtsweg 3, Nagele 7150. Oldemarkt (144): adres kerkeraad is: A. L. Fledderus, Kon. Julianaweg 41a, Oldemarkt 9509. Tollebeek (146): adres kerkeraad is: A. Middelkoop, St. Hubertusplaats 57, Tollebeek 7150. De Krim (148/49): tel. nr. ds. F. J. B. Schiebaan is: (08389) 6429. Classis Hardenberg (149): adres is H. H. Kroeze Sr., Capellastraat 23, Heemse, post Hardenberg 7310, tel. (05232) 2587. Avereest-Balkbrug (150): adres kerkeraad is: H. Gruppen, Acacialaan 24, Balkbrug 7205. Rouveen (155): adres kerkeraad is: A. Bakker, Conradkade 8, Rouveen 7505. Staphorst (155): adres kerkeraad is: J. Kobes, Fred. Hendrikstr. 2, Staphorst 7505, tel. (05225) 242. Apeldoorn (159): adres ds. Tsj. Zuidema is: Wijenburg 5, Ugchelen 6700, tel. (05760) 36161. Wapenveld (162): adres kerkeraad is: J. Liefers, Oranjeweg 12c, Wapenveld 7103. Westervoort (167): tel. nr. Ds. J. D. van Ginhoven is: (02230) 23691. Doornspijk (173): adres ds. Rullmann is: Pomonapleln 18, den Haag Bredevoort (183): adres kerkeraad is: Mevr. A. C. Houwer-van Vliet, Ganzenpoelendijk 2a, Bredevoort 6403. Eibergen (185): adres kerkeraad en ds. H. van Minnen is: Vogelenzangstraat 8, Eibergen 6550. Halle (185): adres kerkeraad is: ds. H. de Boer, Dorpsstraat 87, Halle 6318. Lichtenvoorde (186): kand. A. A. Nottelmans te Lichtenvoorde deed 12 nov. 1972 intrede; adres is: Nieuwe Maat 11, Lichtenvoorde 6420, tel. (05443) 1486. Baambrugge (194): adres kerkeraad is: H. Hoogenhout Szn., Zand- en Jaagpad 39, Baambrugge 1165. Kamerik (194): adres kerkeraad is: H. M. de Vink, Mijzijde 151, Kamerik 2606, Mijdrecht (195): adres kerkeraad is: Ds. J. van Wijngaarden, Pr. Beatrixlaan 8, Mijdrecht 2588. Harmeien (197): adres kerkeraad is: H. van Bemmel, Harmelerwaard 10a, Harmelen 2605.

Amerongen (204): adres ds. A. M. de Hoogh (gevangenispredikant): is Troelstralaan 74, Brummen 6521. Bilthoven (204): adres kerkeraad is: mej. C. Egels, Overvoslaan 22, Bilthoven 2660, Tuindorp/Oostzaan (217): adres kerkeraad is: (F, W, Westerveld) Bergmolen 31, Molenwijk, Amsterdam-Oostzanenwerf 1019, tel, (020) 310557, Zunderdorp (217): adres kerkeraad is: W. Eppinga, Middenlaan 19b, Zunderdorp post Nieuwendam 1121. Bergen (N.H.) (229): adres kerkeraad is: Nassaulaan 42s, tel. (02208) 5296, Bergen 1760. Den Helder (231): adres kerkeraad is: K. van Laar, J. A. Wentelstraat 14, Den Helder 1800, tel. (02230) 17798. Oosterend (T) (232): adres kerkeraad is: B. Vlaming Gzn. Achtertunen 22, Oosterend (T) 1821, tel. (02223)385. Beverwijk/Heemskerk (236/37): adres kerkeraad is: Mevr. Mr. D. P. J. Sol, Luxemburglaan 485, Heemskerk post Beverwijk 1600, tel. (02510) 36262. Amelde (243): adres kerkeraad is: W. Veen, lepenlaan 21, Ameide 2815, tel. (01836)236. Noordeloos (245): adres kerkeraad is: J. C. Hofman Sr., Grotewaard 15, Noordeloos 2800, tel. (01838)746. Ottoland (245): adres kerkerad is: J. Aantjes, A 85, Ottoland 3242, tel. (01844)426. Ouderkerk aan den IJssel (249): tel. nr. adres kerkeraad (C. D. Heuvelman) is: (01808) 956. Nieuwkoop (262): adres kerkeraad is: Mevr, J. K, Lycklama è Nijeholt-Corba, Beethovenlaan 47, Nieuwkoop 2479, tel, (01725) 2617, Delft (266): adres ds, A. C. Hofland is: Henry Dunantlaan 63, Delft 2203, tel. (015)123112. Schipluiden (269): adres kerkeraad is (S. v. d. Berg Pzn.) Keenenburgweg 61, Schipluiden 2225. Wateringen (269): adres kerkeraad is: C. J. J. Langerveld, Guldeland 85, Wateringen 2138. 's-Gravenhage-Loosduinen (271): adres kerkeraad is: N. V. d. Post, Mozartlaan 103, Den Haag 2036. 's-Gravenhage-West (272/73): dr. B. Wentsel, gekomen van Beverwijk, deed 18 februari 1973 intrede: adres is: Kwikstaartlaan 24, Den Haag 2023, tel. (070) 689900. Rijswijk (275): adres kerkeraad is: R. Gaasterland, Leeuwendaallaan 43, Rijswijk Z.H. 2101. Curacao (277): te . nr. drs. J. Helderman Is: (02968)5528. Sassenheim (283): ds. D. W. Gesink, voorheen legerpredikant, deed 4 februari 1973 intrede: adres is: Kagerdreef 36, Sassenheim 1670, tel. (02522) 11377. Barendrecht (288): tel. nr. ds. H. J. Riphagen, Velp is: (08302) 4078. Oud-Beijerland (288): adres kerkeraad is: Postbus 1045, Oud Beijerland 3360. Numansdorp (288): mej. kand. R. v. d, Kolff te Rotterdam deed 14 januari 1973 intrede; adres Is: Vlielanderstraat 4, Numansdorp 3368, tel. (01865) 1067

Strijen (290): adres kerkeraad is: P. Smids, Plevierstraat 32, Strijen 3378. Hellevoetsluis (291): adres kerkeraad is: A. Koedoot, Corn, van Kleiburgstraat 6, Hellevoetsluis 3330. Stad aan 't Haringvliet (293): adres kerkeraad is: W. F. Trommel, Zweedsestraat 4, Stad aan 't Haringvliet 3356. Zuidland (294): adres kerkeraad is: W. ter Meer, Julianastraat 73, Zuidland 3306. Molenaarsgraaf-Brandwijk (296): adres kerkeraad is: C. Koorevaar, Gijkelandsedijk 39, Brandwijk 3235. Zwijndrecht (298): ds. M. Berg, gekomen van Delfzijl, deed 14 januari intrede; adres is: Abr. Kuypersingel 43, Zwijndrecht 3250. Gent (Belg.) (300): adres ds. J. A. Koole is: G. Wabierdreef 8, 9110 St. Amandsberg, België. Maassluis (304): adres kerkeraad Is: A. Thierry, Burg. Lotsystraat 10, Maassluis 3180, tel. (10899) 18829. Rozenburg (305): adres kerkeraad is: Mevr. J. Pranger-van Solkema, van Ostadelaan 16, Rozenburg 3208. Colijnsplaat (308): adres kerkeraad is: J. M. Contant, Zuidkerkstraat 42, Colijnsplaat 3629. 's-Gravenpolder (309): adres kerkeraad Is: Jac. op 't Hof, Ambachtsstraat 29, 's-Gravenpolder 3633. Lewedorp (310): adres kerkeraad is: P. Dekker, Lewedijk 45, Lewedorp 3632, tel. (01196) 12379. Krabbendijke (317): adres kerkeraad is: M. C. de Schipper, Dorpsstraat 74, Krabbendijke 3619. Oud-Vossemeer (317): adres kerkeraad is: B. Biesheuvel, Corn. Frankenstraat 39, Oud-Vossemeer 3916. Schoondijke (319): adres kerkeraad is: J. J. Verpoorte, Rembrandt van Rijnstraat 40, Schoondijke 3565. Zaamslag (320): adres kerkeraad Is: J. Fraanje, Koepoortstraat 48, Zaamslag 3711. Bruinisse (321): adres kerkeraad Is: C. J. Hendrikse, Molenweg 1, Bruinisse 3667, tel. (01113) 1742. Scharendijke (322): adres kerkeraad is: H. Knol, Ringdijk 5, Brijdorpe 3677, tel. (01117) 443. Almkerk (324): adres kerkeraad is: W. Lagrouw, Woudrichemseweg 8, Almkerk 2829. Moerdijk (333): adres kerkeraad is: J. de Roos, Drlehoefijzerstraat 51, Zevenbergschenhoek 4353. Sittard (337): adres kerkeraad is: J. Eigeman, Lyndestraat 36, Sittard 5300, tel. (04490) 9623. Venlo (338): adres kerkeraad Is; H. Knibbe, Brialmontstraat 26, Venlo 5600.

Emiichheim (Did) (341): adres kerkeraad is: B. Stegeman, 4459 Volzet, post Vonwald, Gr. Bentheim (Did), tel. 0949-(5943) 421.

Hoogstede (341): adres kerkeraad Is: H. J. Ensink, 4459 Hoogstede no. 65, Kreis Bentheim, Duitsland..

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 1973

Kerkinformatie | 20 Pagina's

Adreswijzigingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 1973

Kerkinformatie | 20 Pagina's

PDF Bekijken