Bekijk het origineel

Hervormd-gereformeerde Generale Synode 1973

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Hervormd-gereformeerde Generale Synode 1973

3 minuten leestijd

SECRETARIAAT-GENERAAL VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE KERK
Carnegielaan 9, 5s-Gravenhage.

MODERAMEN GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND
Van Bemmelenlaan 1a, Utrecht.

SECRETARIATEN VAN DE HERVORMD-GEREFORMEERDE WERKGROEP "SAMEN OP WEG"
Carnegielaan 9, 's-Gravenhage en Koningslaan 11, Utrecht.

's-Gravenhage/Utrecht, 1 mei 1973.

Aan alle kerkeraden van de Nederlandse Hervormde Kerk en van de Gereformeerde Kerken in Nederland,

Ruim een jaar geleden werd door de hervormd-gereformeerde werkgroep "Samen op Weg" aan de generale synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken een interim- rapport aangeboden.
Naar aanleiding hiervan sprak de hervormde synode zich op 22 februari 1972 o.m. uit voor een gezamenlijke vergadering met de generale synode van de Gereformeerde Kerken en verzocht zij de werkgroep "Samen op Weg" in samenwerking met de beide moderamina voor de opstelling van de agenda zorg te dragen.
Op 27 april 1972 besloot de gereformeerde synode o.m. het moderamen te verzoeken contact op te nemen met de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk teneinde te komen tot een vergadering van beide synoden, waarop de bij de bespreking van het rapport naar voren gekomen knelpunten en vragen kunnen worden doorgesproken.

De moderamina van beide synoden zijn inmiddels, in overleg met de werkgroep, begonnen met de voorbereiding van de gezamenlijke vergadering. Als datum werd gekozen: 15 en 16 juni a.s. Een tweetal nota's die op de vergadering onderwerp van gesprek zullen zijn, werden voorbereid. De eerste heeft betrekking op het belijden van de kerk, ten overstaan van de wereld. In de tweede nota wordt aandacht gevraagd voor de institutaire aspecten van de ontwikkeling die zich tussen de beide kerken voordoet.

Door de werkgroep is voorgesteld alle kerkeraden te verzoeken om op de zondag die aan de gezamenlijke vergadering van beide synoden voorafgaat (Pinksteren, 10 juni) gemeenschappelijke gebedsdiensten te houden. Als moderamina roepen wij de kerkeraden op plaatselijk met elkaar in contact te treden met het oog op gezamenlijke voorbede op de Pinksterzondag.

Er zijn veel belemmeringen en weerstanden die de weg naar eenheid van beide kerken bedreigen.
Als het niet de Heilige Geest zelf is die ons voorgaat en wegen opent naar een gezamenlijke toekomst zouden we de moed verliezen. Toen de Heilige Geest intocht hield in de gemeente, leidde dit tot volhardend gebed en zichtbare eenheid (Handelingen 2 : 42, 46). Wanneer op de Pinksterzondag van 1973 plaatselijke gemeenten in gezamenlijke gebedsdiensten bijeenkomen gaat het om hetzelfde:
- de belofte van de Geest
- de dienst der gebeden
- en de weg van de eenheid
Over enige tijd hopen wij de kerkeraden de tekst van een kanselboodschap te zenden met het oog op deze gezamenlijke gebedsdiensten.

Het moderamen van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland
dr. A. Kruyswijk, voorzitter
ds. W. Wiersma, scriba

Het moderamen van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk
ds. J. C. H. Jörg, voorzitter
dr. A. H. van den Heuvel, scriba

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 mei 1973

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Hervormd-gereformeerde Generale Synode 1973

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 mei 1973

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken