Bekijk het origineel

Oriëntatie 1972-1974 is uitgekomen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Oriëntatie 1972-1974 is uitgekomen

3 minuten leestijd

Om de twee jaar geeft het Zendingscentrum een overzicht van het werk uit onder de titel „Oriëntatie”. Dit jaar komen daar de jaartallen 1972-1974 bij, omdat een terugblik wordt gegeven over het werk en het beleid van het afgelopen jaar én tegelijk in de toekomst wordt gekeken. Dit boekje, dat 130 pagina’s telt, is tevens het verslag dat op de generale synode van Haarlem 1973/1974 zal dienen. Maar het is met opzet zo geschreven dat het ook leesbaar is voor anderen.

In het eerste deel: „Op de keper beschouwd” wordt ingegaan op de eerlijke vragen die vandaag door de christenen uit de Derde Wereld aan de westerse kerken worden gesteld. Toen twee rwandese predikanten in 1972 ons land bezochten vroegen zij op een zondagmorgen, terwijl zij naar de kerk liepen, zich verwonderd af, waarom tegen tien uur nog zoveel gordijnen in de flats van Randstad Holland gesloten bleven. Gingen die mensen niet naar de kerk? Maar hoe kunnen de mensen uit zo’n land dan toch het evangelie brengen in andere landen?

Deze en dergelijke vragen zijn ook gesteld op de grote wereldzendingsconferentie in Bangkok van december 1972-januari 1973. Het is ons meer dan ooit duidelijk geworden in de laatste jaren dat de missionaire opdracht niet pas begint met de tropenhelm of na een vliegreis, maar op onze eigen stoep. Ook de stoep van de kerken in het Westen. Vandaar dat in het eerste deel plannen worden ontwikkeld, hoe „zending in zes continenten” hier verwezenlijkt zou kunnen worden. Verschillende voorbeelden worden daarvoor gegeven.” Welke missionaire opdracht heeft de kerk in het toenemende internationale jeugdtoerisme in Amsterdam?

Wat is onze taak tegenover de buitenlandse werknemers?

Zou aan onze universiteiten en hogescholen niet een inbreng vanuit de derde wereld via gastdocenten kunnen worden gegeven?

Waarom worden in ons vormingswerk geen personen uit de ontwikkelingslanden zelf betrokken?

Wat doen we en kunnen we doen voor buitenlandse zeelieden?

Dit zijn maar enkele voorbeelden, die in Oriëntatie genoemd worden. Aan een werkgroep wordt opdracht gegeven om de praktische consequenties hiervan nader te bezien.

In dat eerste deel wordt ook de zendingsopdracht voor vandaag nog eens omschreven, die hierop neerkomt dat ons werk niet mag beperkt worden tot individuele heilsprediking alleen, maar ook niet mag versmald worden tot sociaal-politiek activisme. Het gaat in het evangelie immers om de verkondiging van Gods heil én Gods bevrijdend handelen door Jezus Christus. Door de tegenstellingen die vandaag worden opgeroepen – polarisatie noemen we dat tegenwoordig – mogen beide facetten van de bijbelse opdracht niet in het gedrang komen.

In het tweede deel van Oriëntatie, dat tot titel heeft „In doorsnee weergegeven” wordt het praktische werk in Indonesië, Pakistan, Afrika en Zuid-Amerika beschreven, maar ook het werk dat we in Nederland mogen doen.

Tien fraaie foto’s illustreren het geschrevene.

„Oriëntatie 1972-1974” is bij het Zendingscentrum te verkrijgen door overmaking van slechts f 4,– op gironummer 21.56.00 met als omschrijving: „Oriëntatie”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juni 1973

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

Oriëntatie 1972-1974 is uitgekomen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juni 1973

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

PDF Bekijken