Bekijk het origineel

Uitzicht door het open luik

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uitzicht door het open luik

6 minuten leestijd

Helemaal op z’n paas-best zijn we niet wanneer we op de paas-morgen, met acht man in een overdekte jeep, op weg gaan naar Sepa-ração. Je weet immers nooit hoe de weg er uit zal zien na de regenval van de vorige dag.

-kerkgang in Brazilië-

Zo begon de kerkgang naar Separacão op die eerste paasdag. Een dorpje is het niet. Zelfs geen gehucht. Er staan verspreid in het bos wat houten huisjes. Het is allemaal nog geen 20 km van Cascavel en de asfaltweg vandaan, en toch is deze streek volkomen geïsoleerd.

Eens in de week komt er een volkswagenbusje, maar verder moeten de mensen maar zien dat ze eens meeliften met een vrachtauto, als die er door kan, of dat ze de bewoonde wereld te paard of met een boerenwagen bereiken.

Een geïnstitueerde gemeente is er ook niet. Separacão is niet meer dan een preekpunt. De moeder-gemeente Alto Alegre is er een stukje zendingswerk begonnen rondom enkele christenen, die zich voor hun lotgenoten in deze omgeving verantwoordelijk weten. Maar uit zulke onaanzienlijke posten zijn al heel wat nieuwe gemeentes gegroeid.

Dat houden we ons dan ook maar goed voor ogen, want naar uiterlijke maatstaven stelt het niet veel voor. Een schamel groepje mensen om een klein houten huis. Casa de oracoes staat er op, „huis des gebeds”.

Het interieur bevat niet meer dan enkele banken zonder leuning, waarvan er in de afgelopen nacht nog twee gestolen zijn ook. Maar de mensen schikken zich makkelijk. Wie op een van de banken geen plaats meer krijgen kan, gaat wel op de grond zitten of leunt tegen de muur, en wie er helemaal niet meer in kan volgt de dienst buiten bij het open luik of de openstaande deur.

Wat een verschil met thuis. Maar als daar midden tussen de maniok-aanplant en de soja-velden de dienst begint met het: Jezus, onze Heer verrees, halleluja… dan maak je iets heel indrukwekkends mee… Mensen die altijd aan de kant geschoven en buiten de aandacht gebleven zijn, met een bestaan zonder glans in het heden en zonder hoop voor de toekomst, krijgen weer moed. Je ziet ze overeind komen en opstaan tot een nieuw leven omdat ze zich vastgrijpen aan Hem, die ’t heden kent, de toekomst overziet… en met hen meegaat, nu en straks.

Het valt mij op dat, behalve de kinderen, iedereen een bijbel bij zich heeft. Man en vrouw doen ook niet samen met één bijbel, maar elk heeft z’n eigen exemplaar. Eén familie heeft z’n bijbels en gezangenboekjes meegenomen in een margarinedoos (waar zouden zij die thuis anders in moeten bewaren?).

En heel de dienst door volgen de mensen de Schriftlezingen en de pericoop waarover gepreekt wordt op de voet. Wanneer de voorganger de eerste verzen van het Paas-evangelie uit Mattheus gelezen heeft, neemt iemand uit de gemeente ineens de Schriftlezing over en leest het volgende vers, waarop een ander verder gaat en weer door een derde afgelost wordt. Zo gaat dat de hele rij langs. De hele gemeente doet mee. Zelfs de man die een kapotte bril heeft en zich met één overgebleven oogglas moet redden. Hij staat onder de preek zo instemmend te knikken en met allerlei interrupties en vragen mee te leven, dat het wel lijkt of de hele preek alleen op hem gericht is.

Het is ontroerend om mee te maken hoe nieuw de Paas-boodschap voor deze mensen is en hoe er glans komt te liggen over hun sobere bestaan.

En dat is beslist geen zondags vernisje, dat het dagelijkse leven met al z’n moeiten op een bedriegelijke manier afdekt zonder dat het daar indringt en werkelijk iets verandert en vernieuwt. Want dat in Separacão een gemeente bezig is te ontstaan brengt in de hele samenleving daar ook sociale veranderingen teweeg.

Aan het eind van de dienst vroeg een ouderling mij hun dank over te willen brengen aan de „zending in Holland” en dan vooral voor het feit dat de hollandse zendelingen in Zuidwest-Paranà geen pastores do asfalto waren, predikanten die maar liefst op het asfalt blijven om de kleine gemeenten in het bos over te laten aan de evangelisten, maar dat zij daar zelf ook pastoraal bezig (geweest) waren.

Volgens de betrokken predikanten zou dat ook nooit anders gekund hebben. Ook wanneer je later meer specialistische taken krijgt (kadervorming, toerustingswerk), is het een eerste vereiste om de gemeenten, die er mee gediend moeten worden, van binnenuit te hebben leren kennen, zowel in hun geestelijke als sociale noden.

Bij dit laatste denk ik aan seu Nicanor. Hij is met ons meegereden uit Cascavel. De mensen in Separacão kennen hem allemaal. Hij is voorzitter van een vakvereniging voor kleine boeren en landarbeiders. Dit syndicaat, met nu 5000 leden, heeft het zover gebracht dat de aangeslotenen uitkering ontvangen bij ziekte en invaliditeit evenals ouderdomspensioen (70 jaar). Ook houden er op het syndicaatskantoor geregeld een dokter, een tandarts en een advocaat zitting, om de leden gratis consult en hulp te geven. Na de dienst klimmen seu Jair en dona Maura weer op hun platte boerenwagen met twee paarden om de 15 km lange terugtocht naar huis te aanvaarden. Ze zitten op een stukje grond van ds. Schalkwijk, dat hij indertijd kocht om ook lid van die vakvereniging te kunnen worden. Op deze „chacara” hebben zij nu een behoorlijk bestaan.

Zorgvuldig bergt dona Maura de bijbels en gezangenboekjes weer in de margarinedoos. Die moeten nog langer mee. Vanwege Gods beloften voor dit en voor het toekomende leven!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 augustus 1973

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

Uitzicht door het open luik

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 augustus 1973

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

PDF Bekijken