Bekijk het origineel

Kerkbalans 74 met meer verwachting

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kerkbalans 74 met meer verwachting

4 minuten leestijd

Ook in 1974 zal weer een landelijk appèl worden gedaan op de kerkleden om hun financiële bijdragen te verhogen en aan te passen aan de stijgende kosten. Deze aktie vindt plaats in de periode van 14 tot en met 26 januari 1974.
In het blad "Administratie en Beheer" vertelt de heer J. Vaatstra, dat de kerken die aan hun vorige actie hebben deelgenomen, dat was de actie Kerkappèl 73, hun bijdragen zagen stijgen met een gemiddeld percentage van 171/2 procent.
Over de nieuwe actie geeft hij o.a. de volgende informatie:
"Evenals bij Kerkappèl 73 zullen weer deelnemen de Hervormden, Gereformeerden, Rooms Katholieken, Lutheranen, Remonstranten en oud-Katholieken, terwijll zich voor deelneming in 1974 tevens hebben aangemeld de Doopsgezinden.

Motto
Als motto voor het in 1974 te houden appèl werd door al de deelnemende kerken vastgesteld 'Kerkbalans 74'. De Rooms Katholieken konden zich in een voortzetting van het motto 'Kerkappèl' niet vinden en na ampel overleg in een vergadering van de interkerkelijke geldwervingscommissie, waarin twee leden van het dagelijks bestuur van het Landelijk Verband zitting hebben, kwam tenslotte het motto 'Kerkbalans 74' uit de bus. Het ligt in de bedoeling dit motto in de komende jaren te handhaven, tenzij mocht blijken, dat aan het grondvlak op handhaving van het motto geen prijs wordt gesteld.

Ondertitel
Een gemeenschappelijke ondertitel is eveneens tot stand gekomen. De deelnemende kerken stelden hierop grote prijs. Zij zullen de ondertitel 'Met meer verwachting' gaan voeren.
Landelijk zal via pers, radio, t.v. enz. — uiteraard indien deze media tot medewerking bereid zijn, hetgeen nog zal moeten worden afgetast — het financieel appèl dus worden aangekondigd als 'Kerkbalans 74' met als ondertitel 'Met meer verwachting'.
Voor de folder, welke beschikbaar zal worden gesteld is een tekst samengesteld welke stoelt op genoemde ondertitel.
Het appèl wordt door iedere kerk georganiseerd met behoud van eigen identiteit en op haar eigen wijze, terwijl het uitsluitend bedoeld is voor het plaatselijk kerkewerk.
Hoewel het zwaartepunt van het landelijk financieel appèl in eigen gemeente ligt, is het wellicht mogelijk en wenselijk om contact op te nemen met de andere plaatselijke kerken. Via b.v. de plaatselijke week en/of dagbladen zouden de gezamenlijke kerken op 'Kerkbalans 74' de aandacht kunnen vestigen. Verdere aktiviteiten worden aan eigen vindingrijkheid overgelaten.

Materiaal
Het volgende materiaal zal beschikbaar worden gesteld:
a. een folder met bijbehorende antwoordstrook en antwoordenveloppe,
b. een lijst waarop eventuele opmerkingen kunnen worden geplaatst,
c. een raambiljet.
Het materiaal zal tegen kostprijs ter beschikking worden gesteld.

Folder
In samenwerking met de Vereniging van Kerkvoogdijen is een folder ontworpen, waarin kunnen worden afgedrukt;
1. een tekst voor gemeenschappelijk gebruik of — zo men dit wenst — een eigen opgestelde tekst,
2. plaatselijke gegevens, zoals een begroting, de richtlijnen of norm voor de vaststelling der bijdragen etc.
Bij de folder behoort een kaart door middel waarvan gemeenteleden hun bijdragen voor 1974 kunnen toezeggen.
Voor de folder en toezeggingskaarten kunnen desgewenst enveloppen — blanco of bedrukt — worden bijgeleverd.
Het Landelijk Verband zal met betrekking tot de onderwerpelijke geldwerving wederom domicilie kiezen ten kantore van de Vereniging van Kerkvoogdijen, zulks met behoud van een eigen signatuur.

Bestellingen
Wij dringen er bij de geïnteresseerde commissies van beheer op aan reeds nu met de voorbereidingen te beginnen en het benodigde materiaal direkt op te vragen door zich aan te melden bij het volgende adres:
'Aan het Landelijk Verband van Commissies van Beheer van de Gereformeerde Kerken p/a postbus 176 te Dordrecht'.
Toegezonden zal dan worden een kopijlijst, waarop de gewenste tekst kan worden ingevuld. Aan de hand hiervan wordt dan in Dordrecht de gewenste folder vervaardigd.
Het is van groot belang, dat bij uw aanmelding een opgave wordt gedaan van het aantal benodigde folders met toebehoren; aan de hand hiervan wordt dan een prijsopgave verstrekt.
Dringend wordt verzocht tot directe aanmelding over te gaan teneinde de Vereniging van Kerkvoogdijen in staat te stellen tijdig de drukkerijen, die voor het indrukken van de tekst worden gecontracteerd, de opdrachten te doen toekomen.
Aan Kerkappèl 73 hebben 175 gereformeerde kerken met gunstig resultaat deelgenomen. Wij hopen dat weer vele comissies van beheer zullen gaan deelnemen aan Kerkbalans 74.
Mochten er ten aanzien van deze aangelegenheid nog vragen zijn, dan kunnen telefonisch inlichtingen worden ingewonnen bij ons domicilieadres te Dordrecht onder nummer (078) 41167."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 september 1973

Kerkinformatie | 16 Pagina's

Kerkbalans 74 met meer verwachting

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 september 1973

Kerkinformatie | 16 Pagina's

PDF Bekijken