Bekijk het origineel

Kortom

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kortom

4 minuten leestijd

Sahiwal (Pakistan). Hier is aangekomen de 23-jarige mej. N. v. d. Eijk. Zij gaat medisch analistes opleiden In het Nancy Fulwood hospitaal. Mej. v. d. Eijk werd uitgezonden door de gereformeerde zending in Nederland.

Buenos Aires (Argentinië). Drie reformatorische gemeenten, gesticht door Zwitserse en franse calvinisten en geemigreerde waldenzen hebben in deze stad één gemeente gesticht, de Evangelisch Gereformeerde Kerk van Buenos Aires.

Hongkong (China). De kerkeraad van de Kerk van Christus berichtte aan de gereformeerde wereldbond over een enorme groei van het christelijk onderwijs. Het aantal scholen dat van deze kerk uitgaat steeg in nauwelijks 15 jaar van 9 tot 62. Ze staan voornamelijk in de wijken waar vluchtelingen uit rood-China zijn ondergebracht.

Malakal (Sudan). Een predikant van de gereformeerde kerk van Hongarije, Istvan Csakany, gaat de presbyteriaanse kerk van Sudan helpen in haar opbouwwerk voor dit door de oorlog geteisterde land. Hij zal hier in het gebied van de witte Nijl de visserij proberen te ontwikkelen. Ds. Csakany studeerde vroeger landbouwkunde. Al eerder werkte hij in een landbouwproject van de presbyteriaanse kerk van Kenya.
Deze kerk stond hem nu af voor de Sudan.

Bolsward (Nederland). Als de gereformeerden in Nederland net zoveel roken en drinken als de andere Nederlanders hebben zij in 1971 voor een bedrag van ƒ 294 miljoen opgedronken en verrookt. In datzelfde jaar brachten zij ongeveer ƒ 105 miljoen bijeen voor de kerk. Dit becijfert de heer W. la Roi, eindredacteur van "Administratie en Beheer", het blad van de commissies van beheer der gereformeerde kerken op grond van cijfers van het CBS.

Kupang (Indonesië). Een Indonesische theoloog is hier de nederlander drs. H. Reenders opgevolgd als docent aan de theologische akademie, waar voorgangers voor de evangelische kerk van Timor worden opgeleid. Het is ds. C. R. Horo, die van Soemba is gekomen. De kerk van Timor telt ruim 500.000 leden en 100 voorgangers.

Genève (Zwitserland). Een verzoek om de regering van India te bewegen tot vrijlating van de 90.000 pakistaanse gevangenen ontving het secretariaat van de Wereldraad van Kerken van de gereformeerde zending in Nederland. Het verzoek hoefde niet in behandeling te worden genomen, omdat India de krijgsgevangenen inmiddels had vrijgelaten.

Lahore (Pakistan). Volgens schattingen zijn 8 miljoen mensen van huis en haard verdreven door de ergste overstromingsramp in de geschiedenis van Pakistan. Duizenden mensen kwamen om. Bisschop Innayat Masih van de Kerk van Pakistan reisde naar Europa om hulp te vragen, o.a. bij het gereformeerde werelddiakonaat in Nederland, waarmee zijn kerk nauw samenwerkt.
Geprobeerd wordt een flinke bijdrage bijeen te krijgen.

Johannesburg (Zuid-Afrika). Het "Christelijk Instituut", dat samenwerking en broederschap wil bevorderen tussen de rassen in Zuid-Afrika bestond 10 jaar. De directeur, dr. C. F. Beyers Naudé kreeg ter gelegenheid daarvan o.a. een gelukwens van het moderamen van de gereformeerde synode in Nederland. Via het werelddiakonaat steunen de gereformeerde kerken het instituut met ƒ 60.000 per jaar.

Sumatra (Indonesië). Het uitgestrekte gebied van Noord-Lampong, half zo groot als Nederland, wordt in snel tempo bevolkt met mensen uit het overvolle Java. De christenen onder hen worden opgevangen door ds. Abner Siswosuwito, die hier in 1970 als missionair predikant begon. Hij verzamelt de nieuw aangekomenen in kleine groepjes. Ook vele niet-chrlstenen treden toe tot deze gemeenten-in-wording. Thans na drie jaar telt de kerk van Noord-Lampong 25 kringen met in totaal 1000 leden en aspirant-leden.
De mensen hebben het heel moeilijk in hun nieuwe woongebied door misoogsten, ziekten, insektenplagen en er is veel heimwee naar Java.

Lahore (Pakistan). Vorig jaar werden hier meer dan 530 leden van de stam der Sindhs gedoopt, zo meldt de oecumenische persdienst uit Geneve. Het is het hoogste aantal tot nu toe. Voor verder christelijk onderwijs aan deze jonge christenen is veel nodig, aldus het kerkblad van de Kerk van Pakistan.
Aan de gereformeerde zending van Nederland is medewerking gevraagd.
Een beslissing is nog niet genomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 september 1973

Kerkinformatie | 16 Pagina's

Kortom

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 september 1973

Kerkinformatie | 16 Pagina's

PDF Bekijken