Bekijk het origineel

wat betekenen de letters a.a.?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

wat betekenen de letters a.a.?

6 minuten leestijd

Onder deze simpele aanduiding van tweemaal de eerste letter van ons alfabet, schuilt een wereldomvattende groepering mensen, nl, die der Anonieme Alcoholisten.

De A.A. is eigenlijk als volgt te omschrijven: „Een gemeenschap van mannen en vrouwen, die gezamenlijk hun kracht en ervaring aanwenden om het probleem, dat ieder van hen persoonlijk moet overwinnen, tot oplossing te brengen en anderen te helpen om herstel van alcoholisme te vinden. De enige vereiste voor het A.A. lidmaatschap is het verlangen om op te houden met drinken”.

In een tijd die zich noodgedwongen moet bezighouden met z.g. verslavingsziekten, zoals gebruik van „hard” of „solt” drugs, is onder dezelfde noemer „alcoholisme te rangschikken. Ook „alcoholisme” wordt als ziekte beschouwd, in tegenstelling tot vroeger toen een „alcoholist” als een minderwaardig en a-sociaal individu be schouwd werd. Spijtig genoeg is deze opvatting nog niet geheel verdwenen.

Hoe het begon

Het ontstaan der Α.A., ongeveer dertig jaar geleden, is een merkwaardige zaak. Nadat een zekere Bill Wilson zich van de ene in de andere ontwenningskuur gedronken had, merkte hij plotseling dat gesprekken met mede-patiënten hem steunden bij zijn pogingen om zijn alcoholisme tot staan te brengen. Zijn behandelend geneesheer moedigde deze pogingen aan en hierdoor ontstond een kleine groep alcoholisten die zich gezamenlijk met succes tegen hun verslaving keerden. Deze groepen breidden zich uit en trokken de aandacht o.m. van de pers. Toen in he Saturday Evening Post” een ingrijpend artikel van Jack Alexander over de A.A. verscheen, trok dit overal de aandacht waardoor tallozen zich tot de A.A. wendden. Ook in Nederland vormde zich ongeveer 23 jaar geleden een kleine A.A.-groep uit een paar patiënten van een Medisch Consultatie Bureau. Op ’t ogenblik bestaat de hollandse A.A. uit ca. dertig groepen, verspreid over het gehele land. Voor de buitenwereld geldt de A.A. in sommige gevallen als een ietwat geheimzinnige organisatie en wordt wel uitgelegd als „anti-alcohol”. Het geheimzinnige zou te vinden zijn in de anonimiteit en de niet te verklaren resultaten waarbij totaal opgegeven alcoholisten via hun aansluiting bij de A.A. hun verslaving tot staan wisten te brengen.

Alcoholisten

Per definitie is de A.A. een gemeenschap die alleen voor alcoholisten openstaat. De A.A. bepaalt niet of iemand alcoholist is, maar stelt alleen dat iemand die een drankprobleem heeft, hiermee naar de A.A. kan komen om erover te praten. A.A leden noemen zichzelf „alcoholisten” en zullen een vragensteller ook vertellen waarom zij dit doen. Uit eigen ervaring weten zij hoe moeilijk het is om tot de er-kenning te komen „alcoholist” te zijn.

Het vreemde is dat iedereen, en waarschijnlijk ook de lezers van dit artikel, in zijn naaste omgeving onder familie, vrienden of kennissen iemand hebben gadegeslagen die vaak of soms „te veel drinkt”. Het is niet aan ons te gaan beoordelen hoe vèr dit reeds gevorderd is, maar juist A.A.-ers kunnen zich zo goed voorstellen in welke gemoedstoestand de „te veel drinker” verkeert. Langzamerhand wordt z’n alcoholgebruik steeds minder controleerbaar, hij is degene die op feestjes steeds dronken zal worden, niet meer gewoon na zijn werkzaamheden thuiskomt maar altijd veel later, in moeilijkheden door werkverzuim komt en geldelijke problemen ondervindt. De praktijk wees uit dat iemand met een ernstig drankprobleem hunkert naar een leven zonder alcohol, maar schrikt voor het moment dat hij geen al cohol meer heeft. In vele gevallen zal hij zich „groothouden” door uitspraken over zichzelf „als ik wil, stop ik meteen met drinken” of „ik maak dit zèlf wel uit”, (raat dit alles verder en verder dan zal deze mens zich helemaal gaan isoleren in het gezin, vrienden blijven weg omdat er eenvoudig geen afspraken meer te maken zijn. Dit alles kent de A.A. door dagelijkse ervaring waardoor zij ook weet hoeveel „drempelvrees” er overwonnen moet worden vóór iemand hulp gaat vragen.

Werkwijze

In de A.A. zult U mensen van alle rang en stand vinden die elkaar slechts bij de voornaam kennen. Men zal ondervinden dat wij (A.A.) bij alle menselijke indivi-duele verschillen — allen gemeen hebben dat wij geen alcohol kunnen hanteren en dat we bezig zijn daaraan op een plezierige en effectieve wijze iets te doen. U kunt er geen „behandeling” in de medische betekenis verwachten terwijl wij evenmin de bevoegdheid of faciliteiten hebben U sociale bijstand te verschaffen, te helpen bij het vinden van een werkkring of hulp bij het herstellen van familiebetrekkingen. Wèl kan de A.A. U de adressen verstrekken van de Medische Consultatiebureaus voor Alcoholisme of sociale werkers. De A.A. biedt U slechts haar gezamenlijke ervaring, haar bereidheid op elk uur van dag of nacht te helpen en de verzekering dat U voor de volle honderd procent wordt aanvaard zoals U bent. Op welke manier kan men met de A.A. in verbinding treden? Ten eerste is het centrale punt P.B. 1594 te Amsterdam, de Stichting Werkgroepen A.A. in Nederland. Via dit postbusnummer kan men contact verzoeken met een plaatselijke werkgroep en haar adres verkrijgen. Hiernaast is een Stichting Publicaties A.A. in Nederland, postbus 135 te Haarlem waar men lectuur kan aanvragen en zich kan abonneren op het A.A.-maandblad „De Boei”. In „De Boei” zijn elke maand een reeks artikelen opgenomen met een volledige opgave van alle groepsadressen. Doordat de A.A. anoniem is zal het vrijwel niet bekend zijn dat er b.v. in de meeste gevangenissen A.A.-groepen zijn tot in Rusland toe, dat er A.A.-groepen in diverse legeronderdelen zijn, dat de A.A. regelmatige contacten heeft met psychiatrische inrichtingen, ziekenhuizen en de gezondheidsdiensten. Dat er reeds vele radio- en t.v. uitzendingen in het teken der A.A. hebben gestaan en een reeks artikelen in dag- en weekbladen over de A.A. hebben gerapporteerd.

Eveneens heeft de A.A. alle bereidheid haar systeem uit te komen leggen op b.v. personeelsbijeenkomsten, directievergaderingen en andere gelegenheden. Aan te vragen via Postbus 135 te Haarlem.

Persoonlijk slot

De schrijver van dit artikel heeft als A.A.-er alle phasen van zijn drankprobleem doorlopen vóór hij zijn verslaving tot staan heeft gebracht, dank zij contact met de A.A. De ervaring leerde mij dat men goedbedoelde aanmerkingen uit de naaste kring van mensen die het bijzonder goed met je voor hebben, naast je neerlegt uit schaamte en de grote angst niet meer over alcohol te kunnen beschikken. Je stelt je voor dat dit een soortgeestelijke zelfmoord zou kunnen zijn. Door de adviezen van de A.A. vervat in de z.g. „Twaalf stappen” en haar tradities, maak je kennis met een serie raadgevingen vóór en dóór alcoholisten samengesteld. Het vasthouden aan deze adviezen, hiernaar je leven inrichten en de stellige wens niet meer in je drinkgewoonten te willen terugvallen, is de oplossing. Ik ben geen geheel onthouder maar drink alleen zèlf niet! De belofte nooit meer te drinken staat de A.A. niet voor, vandaar dat zij adviseert „doe het per 24 uur” en dan steeds maar weer!

Het was mij bijzonder aangenaam via Uw orgaan een uitleg over de A.A. te kunnen geven. Zijn er onder de lezers die meerdere informatie wensen, dan kunnen zij met mij via Postbus 135 te Haarlem in contact treden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 september 1973

Diakonia | 36 Pagina's

wat betekenen de letters a.a.?

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 september 1973

Diakonia | 36 Pagina's

PDF Bekijken