Bekijk het origineel

mededelingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

mededelingen

5 minuten leestijd

Nogmaals vakantieweken voor ouderen

Wij herhalen graag de oproep aan de diakonieën voor vier vakantieweken in het winterseizoen 1973—1974 in het Roosevelthuis te Doorn.

Deze weken zijn van

8 december —15 december 1973

26 januari — 1 februari 1974

9 februari — 16 februari 1974

en de prijs is bijzonder aantrekkelijk: ƒ 150,— p.p. per week. Voor echtparen ƒ 210,—.

De prijzen zijn all-in, d.w.z. inclusief excursies.

De leiding wordt geheel vrij gehouden.

Het is echt niet ondenkbaar dat ouderen, die tot nog toe geen gelegenheid hebben gehad om uit te gaan en die vanwege hun persoonlijke en huiselijke omstandigheden moeilijk contacten maken, een goede week kunnen hebben, wanneer U van deze gelegenheid gebruik maakt en ze motiveert om aan een van de vakantieweken voor ouderen in het Roosevelthuis deel te nemen.

Aanmeldingsformulieren en folders: Afdeling Recreatie, Maliesingel 26, Postbus 14100, Utrecht. Telefoon: 030 - 332426.

Inforniatie-dag diakenen en correspondenten werelddiakonaat over Latijns-Amerika, 17 november 1973.

Steeds meer komt Latijns-Amerika, met het totaal van z’n ontwikkelingen binnen de gezichtskring.

Het ontbreekt ons evenwel nog dikwijls aan goede informatie over wat daar aan de gang is. En over het kader, waarin dat staat.

Op 17 november houdt SOLIDARIDAD, waarin de Ned. Hervormde Kerk participeert, een informatiedag voor diakenen en correspondenten Werelddiakonaat.

Plaats van handeling:

Montfoort, Doeldijk 22

(Boerderij Pennaerts)

Programma:

10.30 Aankomst, kennismaking, koffie

10.50 — 12.00 uur Algemene informatie over Latijns-Amerika, dhr. Jan Glissenaar, met dia’s Vragen en discussie.

12.00 — 13.00 uur „De Kerken in Latijns-Amerika en de relatie Kerk — Staat”, pater van Rijsbergen.

(was in Latijns-Amerika).

13.00 — 13.45 uur Eenvoudige lunch, (met chileense soep)

13.45 — 14.15 uur Informatie over de projecten van SOLIDARIDAD, dhr. J. Schipperheijn.

14.15 — 15.00 uur Forum-diseussie over de gegeven — en nadere — informatie.

Er is een uitgebreide boekentafel.

Opgave en inlichtingen bij Sectie Internationale Hulpverlening van de Generale Diakonale Raad der Nederlandse Hervormde Kerk, Postbus 14100, Utrecht, tel. 030 - 332426.

U wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk op te geven.

Het maximum aantal deelnemers is 30 personen.

Bij verhindering op 17 november bestaat er de mogelijkheid op 24 november aan een dergelijke bijeenkomst deel te nemen.

Inlichtingen bij de Sectie.

Teleaccursus Algemene Bijstandswet

Met ingang van 6 januari 1974 zal Teleac een 6-tal uitzendingen op de televisie brengen over de Algemene Bijstandswet voor verwijzers.

Daar de kennisoverdracht van de A.B.W. — een essentiële zaak voor de diakenen en andere verwijzers — naar onze mening in de televisieuitzendingen te weinig aandacht krijgt, zullen het Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken en onze Diakonale Raad een 3-tal cursusavonden hierover per regio beleggen. Op deze cursusavonden zal ook aan de orde worden gesteld welke taak de diakonieën zeif nog hebben ten aanzien van de financiële hulpverlening.

Eén dezer dagen ontvangen alle diakonieën een uitvoerige brief over deze monde linge cursus met het verzoek de deelnemers voor 1 december a.s. aan te melden.

Week voor 65 + ers.

Deze wordt georganiseerd van 7 t/m 11 januari 1974 in het Vormingcentrum De Klinkenberg

Een week voor ouderen, die samen met anderen willen werken aan een aantal zaken, die henzelf aangaan.

De week staat open voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft en is niet gericht op een bepaalde geloofsopvatting of een bepaalde streek.

Onderwerpen voor deze week zijn o.a.:

— ouder worden, wat betekent dat voor ons persoonlijk en wat betekent dat in deze samenleving.

— hoe verwerken wij het overlijden van de partner.

— hoe staan wij tegenover hulpbehoevend worden en de dood.

— wat betekent religie voor ons.

Naast dit alles staat de ontmoeting met anderen centraal. Tussen het programma is er ruime gelegenheid voor ontspanning en rust.

Prijs ƒ 85,— per persoon of ƒ 160,— per echtpaar.

(dit omvat verblijf en programmakosten).

U kunt zich tot 15 december telefonisch of schriftelijk opgeven dan wel om nadere inlichtingen vragen hij: VORMINGCENTRUM DE KLINKENBERG, KLINKENBERG 22. ROTHEM-MEERSSEN, TEL.: 04403 - 3737.

Huisvrouwen die ook eens aan zichzelf willen toekomen

Voor huisvrouwen en moeders, die graag ook eens aan zichzelf willen toekomen, organiseert het vormingcentrum Den Alerdinck bij Zwolle een driedaagse bijeenkomst met open inschrijving op 19, 20 en 21 november 1973. De bedoeling is, dat het vrouwen en moeders mogelijk gemaakt wordt om er eens uit te zijn en verzorgd en wel een plek te vinden om wat op verhaal te komen. Men kan ervaringen uitwisselen en nadenken over wat boeit, gelukkig maakt, wat moeilijk is en wat vragen oproept in verband met de eigen rol in gezin en samenleving.

Het programma vermeldt een speelfilm met gesprek over opvoedings- en samenlevingsvragen en een ontmoeting met enkele vrouwen en moeders, die het iets anders dan meestal gewoon heet, proberen te doen. Naar aanleiding van een dokumentaire komt de vraag aan de orde of huisvrouwen vaak terecht „zonder beroep” invullen. Er zal informatie zijn over instanties, organisaties en ideeën, die hier en daar leven en waarmee al een beetje geëxperimenteerd wordt in verband met bijbanen voor huisvrouwen. In alle gesprekken zal het er voor de deelneemsters om gaan vooral een eigen (nieuwe?) weg te vinden. De driedaagse bijeenkomst kost ƒ 50,—, kinderen ƒ 25,—.

Bij voldoende deelname is er voor meekomende kinderen een eigen programma onder deskundige leiding. Leiding van de bijeenkomst heeft Joan Röell.

Voor opgave en inlichtingen: Den Alerdinck, Laag-Zuthem, Post Zwolle, tel. 05290-284.

Zomerconferentie.

De zomerconferentie van diakenen zal in 1974 worden gehouden op 10 en 11 mei in het Evert Kupersoord te Amersfoort.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 oktober 1973

Diakonia | 48 Pagina's

mededelingen

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 oktober 1973

Diakonia | 48 Pagina's

PDF Bekijken