Bekijk het origineel

Kortom

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kortom

5 minuten leestijd

DORTMUND (W.-Duitsland). In plaats van een gespreksforum moet de Europese Kerkenconferentie meer een werkcentrum voor activiteiten worden. Dit Is het standpunt van de oecumenische commissie van de grote Westfaalse landskerk van Duitsland. Men zal aan de conferentie, die volgend jaar in Zwitserland bijeenkomt, een plan voorleggen voor de instelling van een "Europese Diakonie", o.a. voor gastarbeiders.

SOLO (Indonesië). De christelijke gemeenten in Lampung op Sumatra willen een eigen zelfstandig kerkverband gaan vormen. Dit zou betekenen, dat de gereformeerde kerken van Nederland op Java en Sumatra in de toekomst met vier zelfstandige kerkgemeenschappen relaties krijgen.
Ze tellen samen 200.000 leden.

KINSHASA (Zaire). Een onafhankelijke kerk van Zaire (het vroegere Kongo) namelijk de "Gemeenschap van het Licht", heeft een aanvraag ingediend voor het lidmaatschap van de Wereldraad van Kerken. Het is een kerk, die geen enkele financiële relatie onderhoudt met de zending uit Europa of Amerika. De gemeenschap heeft honderd voorgangers en driehonderd scholen. De doop geschiedt in deze gemeenschap door handoplegging na belijdenis.

HILVERSUM (Nederland). De gereformeerde predikant Hans Bouma is secretaris geworden van de heropgerichte werkgroep Kerk en Dierenbescherming. De groep wil onder de christenen actie voeren voor meer en betere dierenbescherming.

GENEVE (Zwitserland). De patriarch van Moskou is bij de wereldraad van kerken geweest. Hij eiste dat de raad zich voortaan meer zou bezig houden met het geestelijk leven, de christelijke leer en de belijdenis en niet met allerlei sociale en politieke kwesties. Wereldraad-secretaris Philip Potter zei, dat deze aspecten van oecumenische activiteit ondeelbaar zijn.
Daarmee bleef een oude strijdvraag tussen "Geneve" en "Moskou" onopgelost.

BAARN (Nederland). Ter gelegenheid van de (joodse) Grote Verzoendag heeft het gereformeerde Zendingscentrum in zijn gebedsbrief opgeroepen om in de tweede week van oktober te bidden voor verzoening tussen joden en christenen, Israeli en Arabieren, tussen God en mensen.

QUILMES (Argentinië). Vlak bij de zendingspost waar ds. R. van Benthem namens de gereformeerde zending werkt, is een baptistenkerk geopend "omdat er nog geen baptistisch getuigenis is". Argentijnen komen er niet gemakkelijk toe samen iets te doen en tengevolge daarvan opereren allerlei groepen langs elkaar heen. Behalve baptisten zijn dat o.a. pinkstermensen, apostolischen, darbisten, adventisten en Jehova's getuigen.

KIGALI (Rwanda). In het noordwesten van dit midden-Afrikaanse land vormt zich een hele keten van nieuwe christelijke gemeenten. De presbyteriaanse kerk, waarmee de gereformeerde zending van .Nederland nauw samenwerkt, heeft besloten tot extrainspanning voor deze streek, waar een grote toeloop naar de kerk is ontstaan. Er is echter nauwelijks geld, kader en mankracht om deze toeloop op te vangen.

UTRECHT (Nederland). Het gereformeerde werelddiakonaat heeft dringend voorziening nodig in vier vacatures: een maatschappelijk werker voor de hindoestan-zending in Suriname, een leider voor de technische werkplaats op Soemba, een monteur voor Pakistan en een tweede maatschappelijk werkster voor Pakistan.

ARAPOTI (Brazilië). In deze kolonie, die Is ontstaan uit de emigratie van gereformeerde Nederlanders, groeit de groep van gelovigen. Pas deden weer drie mensen belijdenis. De zondagschool voor volwassenen wordt goed bezocht. Een evangelist werkt onder de arbeiders van een grote papierfabriek.

HUMMELO (Nederland). Het bestuur van de school met de bijbel en de hervormde kerkeraad vroegen de gemeenteraad om subsidie voor de aanschaffing van het nieuwe Liedboek van de Kerken voor de scholen. De gemeenteraad weigerde dit met 6 tegen 5 stemmen omdat men vond dat het liedboek "geen wezenlijk bestanddeel" is voor het zangonderwijs.

DJAKARTA (Indonesië). In de christelijke kerk van deze stad (de G.K.I.) treft men mensen aan van 29 verschillende stamgemeenschappen. Ze zijn met name te vinden in de oude Kwitangkerk van de voormalige (Nederlandse) gereformeerde kerk van Djakarta. In het predikantenteam werken een chinees, een toradja en een batakker samen. Dit is iets bijzonders omdat in Indonesië de kerk sterk is ingedeeld (en verdeeld) volgens de ethnische afkomst van de leden.

BRUSSEL (België). De gereformeerde kerken van België hebben met zeven andere kerkgemeenschappen in dit land een "Jaar van de rechtvaardigheid" ingezet. Ook de roomskatholieke kerk doet er aan mee. Het gaat er om de kerkleden op te roepen tot verzet tegen uitbuiting, verdrukking en discriminatie. God heeft alle mensen geschapen "naar Zijn beeld en gelijkenis", aldus een gezamenlijke "brief aan de kerken" ter opening van het jaar.

SLIEDRECHT (Nederland). De gereformeerde kerkeraad heeft bij de ambassadeur van Denemarken geprotesteerd tegen de plannen van een Deense filmmaatschappij voor het maken van een film over de "liefdesaangelegenheden" van Jezus. De kerkeraad verzocht de ambassadeur zijn regering te vragen geen financiële waarborg te geven voor een dergelijke film die mensen, die Jezus als hun Heer en Heiland kennen, kwetst in hun diepste gevoelens.

BAGAMOYO (Tanzania). Jan en Frouke Draisma uit Nederland gaan opnieuw drie jaar werken aan de middelbare school in deze plaats, waar onderwijs wordt gegeven aan vluchtelingen uit Mozambique. De heer en mevr. Draisma zijn gereformeerd, maar werden uitgezonden door de Evangelisch Lutherse Kerk van Nederland. Deze kerk onderhoudt namelijk contacten met de lutherse Kerk van Tanzania. De Nederlandse lutheranen financieren het werk van de Draisma's uit een actie „Eén plus", die zij in hun kerk hebben opgezet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 oktober 1973

Kerkinformatie | 20 Pagina's

Kortom

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 oktober 1973

Kerkinformatie | 20 Pagina's

PDF Bekijken