Bekijk het origineel

Dienstencentrum voor de Gereformeerde Kerken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Dienstencentrum voor de Gereformeerde Kerken

4 minuten leestijd

In het vorige nummer van Kerkinformatie (nr. 29, pagina 9-11) gaven wij u het een en ander door over plannen voor een gezamenlijke huisvesting van de synodale bureaus — een dienstencentrum — In Leusden. Wij waren toen in zoverre wat voorbarig, dat we zeiden te citeren uit "het rapport van deputaten" voor financiën en organisatie aan de synode. Beter uitgedrukt moet dat zijn: we citeerden uit een nota van deputaten, welke toen was verstrekt aan de quaestores van de particuliere synoden en de classes, aan commissies van beheer die zich daarvoor hadden opgegeven en aan de belanghebbende deputaatschappen en medewerkers van de synode.

Die nota vormt een bijlage van het rapport van deputaten, dat toen nog niet was verschenen, maar nu ter tafel ligt. Uit dat rapport kunnen wij u nu ook Informeren over de lastenverlaging, die de deputaten verwachten als het dienstencentrum tot stand komt. In het vorige nummer (pagina 11, midden derde kolom) werden daarover nog geen gegevens vermeld.

Deputaten begroten in hun rapport als gemiddelde stijging van de bruto-lasten (vóór aftrek van besparingen) voor de eerste tien jaren een bedrag van ƒ 150.000 a ƒ 190.000 per jaar. (De lastenstijging kan op verschillende manieren berekend worden, hetgeen wij hier buiten beschouwing laten. Afhankelijk van de gekozen "techniek" komt men uit op ongeveer ƒ 150.000 resp. ƒ 190.000).

Tegenover die stijging van de brutolasten moeten de besparingen worden gesteld. Aan technische besparingen verwacht men een bedrag van ongeveer ƒ65.000 per jaar, zoals toegelicht in het vorige nummer. Voorts zullen er personeelsbesparingen zijn.
Wat deputaten daarover zeggen vatten wij als volgt samen.

Zo lang er geen definitieve beslissing over het dienstencentrum Is genomen, kan men niet precies aangeven welke besparingen mogelijk zullen zijn. Ervaringen uit het bedrijfsleven en overheidsdiensten hebben echter geleerd, dat bij concentraties als deze een besparing op personeelskosten van 6 a 7% tot de reële mogelijkheden behoort. Bij de concentratie van de in het algemeen nogal kleine bureaus van de deputaatschappen is een besparing tot een hoger percentage niet onwaarschijnlijk, omdat niet alle bureaus werken onder qua efficiency gunstige omstandigheden. Dat buiten beschouwing latende, achten deputaten het zeer aanvaardbaar dat door de concentratie in het dienstencentrum een personeelsbesparing van 4% zal worden bereikt. Op de ruim 150 medewerkers betekent dat een vermindering met zes medewerkers. Aannemende, dat alle deze zes medewerkers gesalarieerd zullen zijn volgens het minimumloon voor volwassenen, leidt dat tot een besparing op salariskosten van ruim ƒ150.000 per jaar, volgens het loonniveau 1976. Veronderstelt men tussen 1976 en 1985 een loonkostenstijging van 7,2% per jaar (momenteel ligt die stijging boven de 10% per jaar), dan bedraagt de besparing op salariskosten in 1985 ongeveer ƒ300.000. Gemiddeld per jaar voor de eerste tien jaren zal de besparing op salariskosten volgens deze berekening circa ƒ 225.000 zijn.

Deputaten komen aldus tot een gemiddelde besparing per jaar voor de eerste tien jaren van ƒ 225.000 + ƒ 65.000 = ƒ 290.000. Dit bedrag, gesteld tegenover de al genoemde bruto-lastenstijging van ƒ 150.000 a ƒ 190.000, levert netto een lastenverlaging op van ƒ 100.000 a ƒ 140.000 per jaar, voor de eerste tien jaren.

Het rapport van deputaten schenkt verder ruime aandacht aan de personeelsaspecten van de concentratie, aan het overleg dat in de afgelopen zes jaren is gepleegd met de vele belanghebbenden en aan diverse alternatieve oplossingen. Na afweging daarvan komen deputaten tot het voorstel in Leusden een dienstencentrum te stichten voor de synodale bureaus, het bureau van de Stichting "Landelijke Samenwerking" en het bureau van de Stichting "Raad voor Gereformeerde Sociale Arbeid". Indien omstreeks half 1974 met de bouw van dat centrum kan worden begonnen, zal het In het najaar 1975 gereed kunnen zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 november 1973

Kerkinformatie | 19 Pagina's

Dienstencentrum voor de Gereformeerde Kerken

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 november 1973

Kerkinformatie | 19 Pagina's

PDF Bekijken