Bekijk het origineel

mededelingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

mededelingen

2 minuten leestijd

Telefonische bereikbaarheid.

Het bureau van de generale diakonale raad te Utrecht zal zeer binnenkort ook buiten de kantooruren telefonisch bereikbaar zijn. Op de telefoon zal n.l. een bandopnameapparaat geschakeld worden, dat het mogelijk maakt uw opdrachten, mededelingen, verzoeken en dergelijke door te geven. Ongetwijfeld zal deze extra communicatiemogelijkheid in een behoefte voorzien.

Herbenoemingen.

De generale synode benoemde opnieuw tot leden van de raad voor een periode van vijf jaar:

Mevrouw N. Nuiver-Broekzitter te Paterswolde

Mr. J. C. Smids te Diemen

Ir. W. Postema te Geertruidenberg.

In de vacature, die reeds enige tijd aanwezig was, wat betreft de Friese afgevaardigde, benoemde de synode de heer H. Kuiper te Sneek.

Adreswijzigingen.

Binnenkort zullen de diakonieën de namen en adressen toegezonden krijgen van hen die ons blad „via de Diakonie” ontvangen met het verzoek deze namen en adressen te willen retourneren nadat de nodige veranderingen zijn aangebracht.

Gezien de twee-jaarlijkse aftreding van ambtsdragers zal ongeveer een derde deel van de diakenen aftreden met als gevolg dat velen niet zullen terugkeren in hun diakonale ambt. Er komen derhalve vele mutaties, die alle zo tijdig verwerkt moeten worden dat medio januari de adressen weer „bij” zijn. Mogen we een beroep op u doen om na ontvangst van ons verzoek zo spoedig mogelijk de gegevens aan ons terug te zenden? Hartelijk dank.

Een kwetsbare kerk in een machteloze wereld.

Onder deze titel sprak tijdens de jongste algemene diakonale vergadering Dr. A. H. van den Heuvel, scriba van de generale synode. Deze toespraak is op een band be-schikbaar. Op iedere cassette-recorder kan een weergave verkregen worden. Laat de toen gesproken inspirerende woorden ook in uw kring, en liefst nog in breder kring klinken.

Banden verkrijgbaar Maliesingel 20. Postbus 14100 te Utrecht, tegen de prijs van ƒ 6, — De geschreven tekst wordt daarbij eveneens beschikbaar gesteld.


Abonnementsprijs

Een onsympathiek bericht moet in dit nummer van ons blad na twee jaar helaas weer opgenomen worden. Een verhoging van de abonnementsprijs is met ingang van I januari 1974 gezien de steeds stijgende kosten beslist noodzakelijk geworden.

De prijzen zullen dan zijn:

ƒ 15,— per jaar

ƒ 12,50 per jaar voor abonnementen die via de diakonie lopen

ƒ 18,50 per jaar voor buitenland.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 december 1973

Diakonia | 48 Pagina's

mededelingen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 december 1973

Diakonia | 48 Pagina's

PDF Bekijken