Bekijk het origineel

Eigen uitgaven bezien tegen achtergrond van nood in derde wereld

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Eigen uitgaven bezien tegen achtergrond van nood in derde wereld

4 minuten leestijd

"Kerken en kerkleden moet in ernstige overweging worden gegeven om de eigen kerkelijke en persoonlijke uitgaven te bezien in het licht van de nood in de derde wereld".
Aldus een besluit van de generale synode bij de behandeling van het rapport over de ontwikkelingssamenwerking, dat was ingediend door de beleidsraad voor zending en werelddiakonaat.
Ook besloot de synode de kerken op te wekken met kracht te streven naar een verhoging van de bijdragen voor het werelddiakonaat, zodat mede uit die fondsen het werk van de ontwikkelingssamenwerking kan worden bekostigd.
In het rapport stelde de zending voor om de zogenaamde "Twee procent van Montreux" in te voeren. Daartoe heeft de Wereldraad van Kerken zijn ledenkerken opgeroepen. Het gaat er daarbij om, dat van de gewone kerkelijke budgetten twee procent wordt afgezonderd voor ontwikkelingssamenwerking, waarvan dan een kwart moet worden besteed aan mentaliteitsverandering in eigen land. Van werelddiakonale zijde was men er tegen, omdat zo de indruk zou worden gewekt alsof het werelddiakonaat zich daar niet voor inzet.
Was dat zo, dan zou het werelddiakonaat zich versmallen tot louter een orgaan voor liefdadigheid. Maar het schenkt wel degelijk volop aandacht aan de strukturele achtergronden van de wereldnood.

Andere kerken
De vorige synode had zich ook nogal gereserveerd opgesteld t.a.v. de 2- procent. Zij vroeg toen de beleidsraad eens na te gaan hoe het bij andere kerken, die het wel invoerden verliep.
Die gegevens kwamen thans op tafel en daaruit bleek dat van de 1600 hervormde gemeenten in ons land er 300 meedoen en dat het in 21/2 jaar tijd f 250.000 heeft opgeleverd, waaraan de generale kas van de hervormde kerk ƒ 130.000 toevoegde, zodat er in totaal ƒ 380.000 ter beschikking kwam.
Bij de doopsgezinden doen 14 gemeenten van de 140 mee en van de remonstranten wist men het aantal gemeenten niet; wel dat de remonstrantse broederschap in 1972 ƒ 30.000 bijeen bracht.

Intussen: de vorige gereformeerde synode volstond niet met zich alleen maar gereserveerd op te stellen t.a.v. de 2-procent, want de noodzaak van de bevordering der ontwikkelingssamenwerking werd wel terdege ingezien.
Het ging alleen om de methode. Daarom riep de synode van Sneek de kerken reeds op tot een verubbeling van de bijdragen aan het werelddiakonaat, en de volgende synode (van Dordrecht) tot een verhoging van de bijdragen. Het resultaat hiervan is geweest, dat in 1971 ƒ 507.000 extra voor de ontwikkelingssamenwerking ter beschikking kwam en in 1972 ƒ 824.000.

Snijden in eigen vlees
Kwantitatief waren de resultaten bij de gereformeerde kerken dus aanzienlijk hoger. Maar — zo werd in de synode betoogd — het gaat niet in de eerste plaats om het geld, maar om de bewustmaking van de gemeente. En daartoe moet men in het eigen "kerkelijk vlees", dat is de plaatselijke budgetten snijden.

Maar waaruit bestaan bij de gereformeerde kerken die plaatselijke budgetten? Voornamelijk uit de salarissen van predikanten en kosters en uit de onderhoudskosten van kerkgebouwen. Kan men daar zomaar twee procent afhalen? Eigen "kerkelijk vlees" in de vorm van grondbezit of boerderijen hebben de gereformeerden niet en evenmin, zoals kerken in andere landen, hoge staatssubsidies. De beste weg voor de gereformeerde kerken is dan ook, zo oordeelde de synode, te werken via zending en werelddiakonaat. Daar wordt de voorlichting over ontwikkelingssamenwerking allerminst verwaarloosd. Integendeel, de gereformeerde kerken hebben er zelfs een aparte functionaris voor in dienst, namelijk drs. C. H. Koetsier, die dagelijks actief is. Om zijn werk te ondersteunen besloot de synode de classes te wijzen op de mogelijkheid zich door drs. Koetsier over de ontwikkelingssamenwerking te laten voorlichten. Verder besloot de synode er bij de plaatselijke kerken op aan te dringen de belangstelling voor en de betrokkenheid van de gemeenten op de ontwikkelingssamenwerking aan te moedigen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 december 1973

Kerkinformatie | 19 Pagina's

Eigen uitgaven bezien tegen achtergrond van nood in derde wereld

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 december 1973

Kerkinformatie | 19 Pagina's

PDF Bekijken