Bekijk het origineel

Profiel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Profiel

4 minuten leestijd

Vorig jaar oktober was het vijftig jaar geleden dat kandidaat P.J. Lambooy door de gereformeerde kerk van Hoogeveen beroepen werd voor de missionaire dienst op Soemba. Zijn schoonvader, de bekende ds W. Verhoef van Zeist bevestigde hem in het ambt. Met zijn vrouw en kinderen kon hij dit gouden ambtsjubileum vieren en natuurlijk ontbraken de velen niet die met hen en hun zendingswerk hadden meegeleefd. Het jonge echtpaar arriveerde een goed jaar na ons op het eiland Soemba. Ik kan me niet herinneren dat we voor ons vertrek uit Nederland al kennis gemaakt hadden. Maar het was al spoedig of we elkaar al jaren kenden.

Er ontstond spoedig een intensieve samenwerking. Want na de pacificatie van Soemba en het allereerste pionierswerk van onze voorgangers, ds D.K. Wielenga, ds J.F. Colenbrander en ds L.P. Krijger, kon het zendingswerk nu onder de eigenlijke bevolking met volle kracht ter hand worden genomen. Ds Lambooy en zijn vrouw kwamen enthousiast en met jeugdig idealisme bezield, onze gelederen versterken. En ze toonden zich onvermoeibare harde werkers in die moeilijke jaren, die ze op Soemba hebben mogen doorbrengen. De familie Lambooy kreeg tot arbeidsterrein Midden-Soemba en tot standplaats de zendingspost Pajeti, waar reeds een ziekenhuis, normaalcursus en standaardschool waren. Het werk in de binnenlanden was nog in een beginstadium. Veel nieuwe dingen moesten opgezet en aangepakt worden: het organiseren van de algemene evangelisatie in de kampongs, het practisch vormen en leiden van voorgangers, opvoeding tot zelfstandigheid van pas ontstane kringetjes van christenen, zorg voor de jeugd, literatuur, enz. enz. En in al die dingen was ds Lambooy enthousiast, vindingrijk, ook experimenteel, altijd vol goede moed en onvermoeid.

Hij was jarenlang bezig. Tot hij, met zijn gezin (voor de 2e maal) met verlof terugkwam in het vaderland in 1940 en hier, wegens de oorlogsomstandigheden, tot 1946 moest blijven. Na toen eerst weer voor korte tijd het werk van missionair predikant op Soemba te hebben opgevat, werd hij in 1947 docent aan de theologische opleidingsschool te Soë (Timor) en in juni 1949 docent aan de Theologische Opleidingsschool te Karoeni, als opvolger van ds Krijger.

In 1951 kwam het gezin weer terug, werd ds Lambooy emeritus en mocht het echtpaar terugzien op een ruim 22-jarige zendingsarbeid: jaren van, weliswaar, ploeteren vaak, vol moeilijkheden, zorg, teleurstelling, ook van droefheid, rouw en verdriet, maar ook van ongelofelijke vreugde, blijde verwondering en diepe dankbaarheid voor de alles overstralende, onverdiende hulp en zegen, die God gaf telkensen telkens weer.

Ik zie ze beiden voor mij als mensen, die min of meer vanuit de verte het zien: Soemba, een landschap waar je voorgezet werd om er door te trekken, maar vol bergen, die moeilijk te beklimmen waren, ook diepe dalen en ravijnen, maar meer nog dan dit alles zien ze nu toch met verwondering en ontroering de rijzende, ook in de dalen lichtbrengende morgenzon opgaan over dat landschap – en ze zijn er God innig dankbaar voor, dat ze daar zo lang hebben mogen vertoeven.

Ik zei het al: in 1951 ging ds Lambooy met emeritaat. Maar wie nu denkt, dat dat ook het einde van zijn werkzaamheid betekende, vergist zich zeer. Nauwelijks wat tot rust gekomen in het vaderland, werd hij als emeritus-predikant verzorger van de gereformeerde kerk van Enumatil en daarna van 1962 tot september 1970 geestelijk verzorger van het sanatorium „Beatrixoord” te Appelscha. En ook in deze jaren heeft hij, als deputaat, nog veel kunnen doen voor het werk der zending.

Ds Lambooy is nog goed gezond, maar mevrouw tobt al jarenlang en heeft het, wat haar gezondheid betreft, soms wel heel erg moeilijk. Moge de Heer haar verlichting en zo het zijn kan volkomen genezing schenken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1974

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

Profiel

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1974

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

PDF Bekijken