Bekijk het origineel

ADRESWIJZIGINGEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

ADRESWIJZIGINGEN

7 minuten leestijd

Alleen adreswijzigingen predikanten, kerker? den en classes betreffende, worden in 'Kerkinformatie' opgenomen. Achter de plaatsnaam is tussen haakjes vermeld het paginanummer van het Jaarboek 1973 van de Geref, Kerken in Nederland

Blerum (45): adres kerkeraad is: D. M. Smit, Nansumerweg 17, Holwierde 8233, tel. (05960) 2058.

Delfzijl (46): adres kerkeraad is: P, J. Wildeboer, Roerstraat 34, Delfzijl 8240, tel. (05960) 13085.

Loppersum (47): adres kerkeraad is: U. Stoppels, Pomonaweg 8, Loppersum 8081, tel. (05967) 353.

Spijk (48): adres kerkeraad is: J. J. Brondijk, De Kamp 8, Spijk 8235.

Zijldijk (49): adres kerkeraad is: J. N. Bakker, Honderdsterweg 9, Zijldijk 8222, tel. (05968) 455.

Wetsinge-Sauwerd (52): adres kerkeraad is: ds. F. J. Kok, Kerkstraat 9, Sauwerd 8067.

Harkstede (56): adres kerkeraad is: Mej. D. Kooi, Hoofdweg 157, Kolham 8308, tel. (05960) 2646.

Hoogkerk (57): adres kerkeraad Is: J. Brouwer, U. T. Delfiaweg 14, Hoogkerk 8047, tel. (050) 565424.

Onnen (57): adres kerkeraad iS: K. Haaijsma, Langelandweg 1. Onnen 8100, tel. (05906) 1369.

Baflo (65): tel. ds. P. Kuijper te Lochem moet zijn (05730) 1268. adres kerkeraad is: W. Kampinga, Marijkelaan 38, Baflo 8215, tel. (05960) 2597.

Pieterburen (66): adres kerkeraad is: A. J. Karsijns, D. Wieringastraat 29, Westernieland 8211.

Roodeschool (66): adres kerkeraad is: ds, J. W. Kuipers, Tilweg 17, Roodeschool 8224, lel. (05954) 2374.

Ulrum (67): adres ds. H. Herder, (em. pred. in tijd. dienst te Daarlerveen) is: Kerkstraat 19a, Daarlerveen 7911, tel. (05498) 1532. adres kerkeraad is: R. Rietema, Noorderstraat 20, Ulrum 8200, tel. (05956) 200.

Belllngwolde (68): adres ds. J. Sap is: Hoofdweg 132, Belllngwolde 8346.

Midwolda (Old.) (69): kand. H. de Haan te Midwolda deed 6 jan. 1974 intrede; adres is: Hoofdweg 165, Midwolda 8337, adres kerkeraad iS: ds. H. de Haan.

Nieuwe Pekela (69): adres kerkeraad is: D. Oosterveld, pa Kerkstraat 1, Nieuwe Pekela 8664, tel. (05978) 5677.

Aduard (72): adres kerkeraad is: J. Nieuwenhuis, Medenerweg 1, Aduard 8054, tel. (05903) 412.

Hantum (77): adres kerkeraad is: Jac. G. Hiemstra, Brantgumerweg 5, Hantum post Dokkum 9200, tel. (05198) 317.

Lioessens (77): adres kerkeraad Is: ds, Th. M. Middelkoop, Past. Geref. Kerk Lioessens, post Anjum 9219, tel. (05193) 293.

Oosternijkerk (78): adres kerkeraad is: A. Feenstra, Klein End J 143, Oosternijkerk 9223, tel, (05192) 346.

Rinsumageest (79): dr. A. G. Luiks, gekomen van Roden, deed 13 jan. 1974 intrede; adres is: Th, Sj. Siniaweg 5, Rinsumageest 9227.

Wierum (Fr.) (79): adres kerkeraad is: J. Haanstra, Pastoriestraat 8, Wierum 9216, tel. (05199) 395.

Achlum (80): adres kerkeraad is: S. van Dijk, Koudenburgreed 1, Hitzum 9100.

Arum (80): adres kerkeraad is: J. v.d. Schaaf, Grouwe Kat 6, Arum 9100, tel. (05175) 564.

Sexbierum (82): adres kerkeraad is: F. Douma, Terp 17, Sexbierum 9121, tel. (05179) 380.

Vlieland (82): adres kerkeraad is: F. Westers, Dorpsstraat 98, Vlieland 9116, tel. (05621) 221.

Blija (83): adres ds. Z. Ramaker is: Unemastraat 15, Blija 9205. adres kerkeraad is: H. F. Koogterp, Stationsweg 10, Blija 9205.

Holwerd (84/5): adres kerkeraad is: S. Wijnja, Stelwagenreed 1, Holwerd 9205, tel. (05197) 271.

Oude en Nieuwe Blldtdijk (85): adres kerkeraad iS: O. Wijbenga, Oude Blldtdijk 444, St. Anna Parochie 9031.

Oude en Nieuwe Bildtzijl (85): adres kerkeraad iS: F. Louwsma, Oude Blldtdijk 104, Oude Bildtzijl 9033.

Stlens (86): adres drs. J, Bonda is: Pompeblêdstrjitte 4, Stlens 9034.

Hardegarijp (89): adres kerkeraad is: J. Tönjes, Vossenburcht 46, Hardegarijp 9049, tel. (05110) 3399.

Kollumerpomp (89): adres ds. D. K. Wielenga is: Jac. de Graafstraat 52, Kollumeroomp 9039.

Noordbergum (90): adres kerkeraad is: D. v. d. Ploeg, Rijksstraatweg 3, Noordbergum 9131, tel. (05110) 2599.

Twijzelerheide (90): adres kerkeraad is: drs. J. L. Posthumus, Bjirkewei 84, Twijzelerheide post Zwaagwesteinde 9044, tel. (05113) 1341.

VIsvliet (91): adres kerkeraad is: B. H. Groot Enzerink, Stationsweg 7, Visvliet 8063, tel. (05947) 9003.

Berllkum (92): adres kerkeraad is: ds. S. Feenstra, Ir. v. d. Slikkelaene 5, Berllkum 9028, tel. (05186)393.

Dronrijp (93): adres kerkeraad is: J. S. de Boer, Tichelwurk 15, Dronrijp 9069, tel. (05172) 490.

Hijlaard (93): adres kerkeraad is: H. Schukken, Aylvaleane 4, Hijlaard 9068.

Leeuwarden-West (95): adres dr. J. G. Aalders iS: Prins Constantijnlaan 7, 't Harde 7042, lel. (05255) 1731.

classis Leeuwarden (97): actuarius is: S. SiJperda, de Vlet 62 I, Grouw 9064, tel. (05662) 2067.

Bergum (98): ds. P. L. Smilde, gekomen van Hilversum, deed 27 jan, 1974 intrede; adres is: Bulthuissingel 8, Bergum 9130, tel. (05116) 1578. adres kerkeraad is: T. van der Berg, Oude Commissieweg 9, Bergum 9130, tel. (05115) 1963.

Harkema (98/9): adres kerkeraad is: A. Broersma, Blauwhulsterweg 54, Surhuisterveen 9057, tel. (05214) 2006.

Opende (Gr.) (100): adres kerkeraad Is: T. Gaikema, Provincialeweg 55, Opende (Gr.) 8053.

Rottevalle (100): adres kerkeraad Is: J. Wagenaar, Langewijk 14, Boelenslaan post Rottevalle 9330.

Hindeloopen (102): adres kerkeraad is: W. D. de Boer, 't-Oost 18, Hindeloopen 9431, tel. (05142) 1786.

Pingjum en Zurich (103): adres kerkeraad is: R. Ploegstra, Gooyumerlaan 3, Wons 9446, tel. (05177) 213.

Witmarsum (104): adres kerkeraad is: H. Otten, Gijsbert Japixweg 17, Witmarsum 9446.

Frieschepalen-Siegerswoude (107): adres kerkeraad is: ds. S. Groen, Kromhoek 18, Frieschepalen 9338, tel. (05125) 1924.

Tijnje (109): adres kerkeraad iS: O. Lageveen, R. van Damwei 15, Tijnje 9320.

Akkrum (110): adres kerkeraad is: mevr. E. de Jong-Bangma, Ljouwerterdijk 29. Akkrum 9314, tel. (05665) 787.

Idskenhuizen (111): adres kerkeraad Is: U. Sybesma, Mastersein 11, Idskenhuizen 9355.

Mildam (112): adres kerkeraad is: A. Jacobi, Schoterlandseweg 23, Katlijk post Heerenveen 9300, tel. (05130)36084.

Wolvega (113); adres wijkraad Noordwolde is: (A. V .d. Waal) dr. Mulderstraat 8, Noordwolde 9521.

Bozum (114): adres kerkeraad Is: J. Leljenaar, Tsjerkebuorren 13, Oosterwierum, post Mantgum 9068, tel. (05104) 306-469.

Oosthem (115): adres kerkeraad is: J. A. Groeneveld, Tsjaerddijk 9, Nijland 9440, tel. (05156)460.

IJlst (118): kand. H. E. Bijleveld te Oegstgeest deed 17 febr. 1974 intrede; adres is: Stadslaan 18, IJlst 9414, tel. (05155)292. adres kerkeraad iS: ds. H. E. Bijleveld.

Borger (120): adres kerkeraad is: H. Marissen, Molenstraat 30, Borger 8541, tel. (05998) 5119.

Een-Veenhuizen (120): adres kerkeraad Is: P. de Vries, Hoofdstraat 20, Een 8528, tel. (05928) 6201.

Pesse (128): adres kerkeraad is: ds. H. van Heijst, Hoogeveenseweg 20, Pesse 7622, tel. (05280) 62428.

Ruinerwold-Koekange (129): adres ds. M. Vreugdenhil is: Dennenlaan 102, Ede 6100, 'el. (08380) 18368. adres kerkeraad is: R. Kraal, Dijkhuizen 38, Ruinerwold 7515, tel. (05222) 209.

Schoonoord (134): adres kerkeraad is: D. Paas, Achterweg 2, Odoorn 8736,

Enschede (137); adres ds. P. H. Steenhuis is: Beltrumbrink 112, Enschede 7804, tel. nog niet bekend. kand. mej. J. Nusselder, deed 25 nov. 1973 Intrede (voor de arbeid In de ziekenhuizen en bejaardencentra, uitgaande van de Stichting voor Intramurale geest, verzorging); adres Is: van Musschenbroekstraat 80 III, Enschede 7803.

Ens (145): adres ds. W. F. Koele, vlootpredlkant, is: Zandskamp 96, Hoogland (Amersfoort) 2923, tel. (03493) 2534.

Daarlerveen (152): adres kerkeraad Is: ds. H. Herder, Kerkstraat 19a, Daarlerveen 7911, !el. (05498) 1532.

Den Ham (153): adres kerkeraad is: A Valk, Achteres 15, Den Ham 7303, tel. (05495) 1401.

Wilsum (157): adres kerkeraad iS: W. J. de Ruiter G zn., van Reestraat 9, Wilsum (Ov.) 7140.

Hoevelaken (180): kand. drs. D. Soeteman te Amsterdam deed 3 febr. intrede; adres is: Berendam 30, Hoevelaken 2926.

Kootwijkerliroek (180): adres kerkeraad is: (H. Veijer): Wolweg 79, Stroe 2934, tel. (03423) 371.

Hoenza-Driel (184): adres kerkeraad is: M. de Haas, Drielse Veldweg 3, Hoenza-Driel, post Kerk Driel 4048, tel. (04183) 1593.

Bredevoort (186); adres kerkeraad is: Past. Geref. Kerk, Koppelstraat 40, Bredevoort 6403, tel. (05438) 208.

Eibergen-Rekken (187): adres kerkeraad Is: F. B. Smit, Larixweg 44, Eibergen 6550, tel. (05454) 2140.

Baambrugge (196): adres kerkeraad Is: P. van Vliet, Rijksstraatweg 3, Baambrugge 1165, tel. (02949) 1474.

LInschoten (199): adres kerkeraad Is: H. C. Geuze, Heulestein 25, LInschoten 2607, tel. (03480) 4834.

Doorn (207): adres kerkeraad is: L. Soeters, Frans van Dijklaan 25. Doorn 2770, tel. (03430) 4404.

Soesterberg (209): adres kerkeraad is: Kerkelijk Bureau, Gen, Winkelmanstraat 119, Soesterberg 2753,

Amsterdam-Noord Buiksloot (214): adres kerkeraad is: P. S. Weltevreden, Tjalkstraat 56, Amsterdam Buiksloot 1019.

Amsterdam-W. (215/6): adres kerkeraad is: R. W. van der Mark, de Leeuw van Vlaanderenstraat 10 I, Amsterdam 1015, tel. (020) 161441.

Bussum (219): adres ds. P. van den Berg is: Singel 1 Z, Bussum 1351, tel. (02159) 15682,

Hilversum (220): adres kerkeraad is: G. Burema- Sollie, p.a. Kerkelijk Bureau, Valkenhoflaan la, Hilversum 1304, tel. (02150)45047.

Holysloot (226): adres kerkeraad is: K. Breedijk, Dorpsstraat 29a, Holysloot 1121.

Schermerhorn (236): adres kerkeraad is. Westeinde 52, Schermerhorn 1747, tel. (02202) 1341.

Sint-Pancras (236): adres kerkeraad is; G. Verschoor, Aalscholverlaan 5, Sint-Pancras 1725, tel. (02267) 3290.

Heemstede (243): adres kerkeraad is: P. J. van Noppen, Oude Posthuisstraat 42, Heemstede 1546, tel. (023) 280041.

Hardinxveld (Boven) (248): adres kerkeraad is: J. J. Baggerman, Sluisweg 91, Hardinxveld- Giessendam 3290.

Leerdam (248): adres ds. D. J. Ras Is; Kievitstraat 101, Ermelo 2960, tel. (03417) 4782.

Molenaarsgraaf-Brandwijk (249): adres kerkeraad is: M. C. de Schipper, Kerkweg 18, Brandwijk 3235, tel. (01844) 303.

Ottoland (249): adres kerkeraad Is: B. Meerkerk, Oranjestraat 8, Ottoland 3242, tel. (01844) 636.

Rotterdam-IJsselmonde (263); adres drs. A. Verschoor is: Laan van Ouderzorg 173, Leiderdorp 2406, tel. (01710)92623.

Zevenhoven (Z.H.) (269): adres kerkeraad is: C. Rademaker, Zuideinde 35. Zevenhoven 2475.

Zwammerdam (269): adres kerkeraad is: (H. A. van Vliet), Ziendeweg 2, Zwammerdam 2484.

Part. Synode Zuid-Holland-Oost (270): actuarius is: ds. G. Kuijpers, Concordiaweg 19, Gorinchem 2800, tel. (01830) 25312.

Abbenbroek (295/96): adres kerkeraad is; mevr. M. den Hond-Maring, Schoolstraat 6, Abbenbroek 3308, tel. (01887) 2050.

Spijkenisse (298); adres ds. D. Broer is: Koningsweg 2, Flat 1, Baarn 2670, tel. (02154) 6005.

Tinte (299): adres kerkeraad is: J. D. Niessink Colinslandsedijk 4a, Tinte 3310, tel. (01886. 3869.

Maasland (308): adres kerkeraad Is: A. Buitelaar, Kerkplein 3, Maasland 3180.

Rozenburg (309): adres kerkeraad is: J. Reurink. De Ruyterstraat 6, Rozenburg 3208, tel. (01889) 2813).

Vlaardingen (310); adres dr. H. J. Kouwenhoven iS: Burg. Verkadesingel 49, Vlaardingen 3170, tel. (010)345650.

Domburg (316): adres ds. F. L. van der Bom is: Tesselstroomlaan 74, Den Helder 1800, tel. (02230) 20066

Anna lacobapolder (321): adres kerkeraad is: A. C. van Strien, Lageweg 12, Anna Jacobapolder 3847, tel. (01677) 462.

Schoondijke (324): adres kerkeraad Is: C. M. Quist, A 36, IJzendijke 3568, tel. (01173) 331.

NIeuwerkerk (Zld.) (326): adres kerkeraad is: M. Overbeeke, Weststraat 17, NIeuwerkerk (Zld.) 3663.

Nieuwendijk (N.Br.) (330): adres kerkeraad is: B, van Beek, Singel 27, Nieuwendijk 2826, te'. (01834)894.

Waardhuizen (330): adres kerkeraad is: T. van Vugt, Ruyterwaert 26, Giessen 2825.

Eindhoven (331/2): adres kerkeraad is: (mevr. M. E. Kramer-v. d. Zee), Bernhardweg 2, Aalst/Waalre 4571.

's-Hertogenbosch (333): adres kerkeraad is: G. J. Nagelhout, Groeskant 18, Berlicum 4056, tel. (04103) 1835.

Roermond (341/2): adres wijkraad Maasbracht is: mevr. T. Schreuders-Bartels, Binnenweg 2, Maasbracht 5424, tel. (04746) 1634.

Nordhorn (DtsId.) (346); adres kerkeraad is: G. Schoemaker, 446 Nordhorn, Ed. Mörikestrasse 43, tel. 09-4959.2122.25, Pred. buiten bedlening (351/2): adres ds. L. Weerman is: Beneluxlaan 56, Harderwijk 2970, tel. (03410) 7281.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 februari 1974

Kerkinformatie | 22 Pagina's

ADRESWIJZIGINGEN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 februari 1974

Kerkinformatie | 22 Pagina's

PDF Bekijken