Bekijk het origineel

boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

boekbesprekingen

3 minuten leestijd

M. C. Capelle, „Wonder op wonder”. Groot verhalenboek voor de jeugd over zending en werelddiakonaat. W. D. Meinema, Delft, paperback, prijs ƒ 12.75.

Toen aan wijlen W. G. v. d. Hulst gevraagd werd wat hij beschouwde als een goed kinderboek gaf hij als zijn mening: dat is een boek dat ook volwassenen met plezier kunnen lezen.

Van dit jeugdboek kan men zeker zeggen dat het aan deze voorwaarden voldoet, ieder leest het graag, terwijl het toch door en door een jeugdboek is. Het bock voert ons met zijn verhalen de hele wereld door, zoals u op een wereldkaartje kunt zien, waarop de gebieden van de aarde waar de verhalen van vertellen, zijn gelegen. Dat daarvan zeer veel afkomstig is uit Afrika zal gezien de titel en de zendings- en ontwikkelingsarbeid van onze kerken in Nederland niemand verwonderen. Maar India, China en Latijns Amerika zijn ook niet vergeten. De verhalen geven een beeld van de interessen van kinderen en jongeren van de volken op aarde en tegelijk van de overeenkomst in gevoelens en beleving van mensen dingen waar ook ter wereld. Zonder sentimenteel te zijn kunt u lezen hoe overal nood is en hoe overal geprobeerd wordt te helpen. Hoewel de meeste verhalen het heden betreffen wordt ook de zendingsgeschiedenis niet vergeten, getuige het verhaal over Livingstone, blz. 67.

Goed geïllustreerd, goed van omvang en toch voordelig — als paperback — uitgevoerd waard om uitgedeeld te worden of als geschenk gegeven. Zeer aan te bevelen voor scholen en clubs.

Doelmatigheid in het maatschappelijk werk (verkrijgbaar bij de Staatsuitgeverij, Den Haag, prijs ƒ 10,50).

In het derde deel van deze reeks van C.R.M. zijn — onder verantwoordelijkheid van de stafgroep Registratie van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn — de ervaringen met twee registratiesystemen opgenomen (resp. betrekking hebbend op een systeem, toegepast in alle Limburgse centra van het Diocesaan Sociaal Charitatief Centrum Roermond en op een systeem in de reclassering).

Beide onderdelen worden afgesloten met een bijdrage over „registratie in de hulpverlening”. Het gaat om het systematisch vastleggen van informatie over en hulp aan de cliënt om zodoende meer inzicht te geven in het eigen werk van de maatschappelijk werker. Uitdrukkelijk wordt gesteld, dat registratie niet de oplossing is voor het beleid maar we belangrijke hulpmiddelen t.b.v. dit beleid (zowel voor particulier initiatief als voor de overheid).

Instellingen, welke erover denken een registratie in te voeren, kunnen hun voordeel doen met de elders opgedane ervaring. Met nadruk wordt gesteld, dat uitvoering alleen dàn kans van slagen heeft, als een goede introductie heeft plaats gevonden, zodat alle betrokken werkelijk gemotiveerd zijn.

Het kost veel tijd om te komen tot een eerste opzet van een bevredigend functionerend systeem.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 maart 1974

Diakonia | 40 Pagina's

boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 maart 1974

Diakonia | 40 Pagina's

PDF Bekijken