Bekijk het origineel

de 46e diakonale zomerconferentie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

de 46e diakonale zomerconferentie

4 minuten leestijd

wordt dit jaar op vrijdag 10 mei (van 1.30 n.m. af) tot zaterdag 11 mei (tot 12.30 uur n.m.) gehouden in het Evert Kupersoord te Amersfoort.

Ook ditmaal wordt het weer een echte werkconferentie. Het thema dat wij kozen geeft daar ook alle aanleiding toe: „Wij diakenen en ons werk”. Uit de vele aspecten die het diakonale werk biedt is een zestal onderwerpen gekozen dat in een gelijk aantal werkgroepen voldoende mogelijkheden biedt tot instructief en vruchtbaar beraad. Juist omdat het gaat om die dingen die ons allen, diakenen, p.d.c ’s en g.d.r. dagelijks ter harte gaan, is ditmaal afgezien van inleiders die van buiten worden aangetrokken. De zes werkgroepen zullen voorbereid en geassisteerd worden door zes stafmedewerkers.

De werkgroepen zullen de volgende zijn:

Rekreatie (voorbereiding P. A. I. Hart)

Uitgaande van de rekreatie-aktiviteiten die al min of meer bekend en vertrouwd zijn, zoals voor bejaarden en gehandicapten, kan gezocht worden naar meer verantwoordelijkheden en taken opdat nog meer kans-arme groepen tot hun recht komen (zoals bijvoorbeeld incomplete gezinnen, gastarbeiders, alleenstaanden, exgedetineerden, geestelijk gehandicapten en grote-stadsjeugd).

Sociale voorzieningen (voorbereiding G. van der Meiden)

Aan de hand van tevoren toe te zenden informatie over een tweetal sociale voorzieningen (waarschijnlijk de W.A.O. en de werkloosheidsvoorzieningen) zal worden nagegaan wat diakenen in hun eigen omgeving ook op deze terreinen kunnen doen met belangstelling, voorlichting en bemiddeling.

Welzijn (voorbereiding mevr. Μ. E. Reul-Verlaan)

Ook in deze groep zullen we ons beperken tot één of twee terreinen waar duidelijke taken liggen voor diakonale aandacht. In elk geval zal het gaan over bejaardentehuizen en dus over de vraag wat wij kunnen doen voor het lot stand komen en goed functioneren van bewoners-commissies, voor een goede regeling van de pastorale verzorging, maar ook voor de toerusting van hen die de grote slap moeten wagen.

Nadere gegevens worden toegezonden aan degenen die zich voor deze werkgroep opgeven en misschien zelf ook ideeën of wensen inzenden (dat laatste is bedoeld als uitnodiging die geldt voor alle werkgroepen).

Werelddiakonaat (voorbereiding D. Papma)

Een kleine keus uit projecten en hulp-mogelijkheden zal in deze groep uitgangspunt zijn voor de vraag: Hoe komt mijn gemeente tot een duidelijk beleid en op welke wijze gaan we aan het werk om de verantwoordelijkheid, die we op ons genomen hebben, ook te realiseren.

Opbouwwerk (voorbereiding K. Mensink)

Opnieuw aan de hand van bepaalde voorbeelden moet worden nagegaan hoe je als kerk medeverantwoordelijkheid kan tonen voor de dagelijkse leef- en woonomgeving in buurt, wijk of streek. Is er al een stuk buurtwerk? Hoe werken we daar, eventueel kritisch, aan mee? Kunnen we wat doen om een dergelijke voorziening tot stand te brengen? En zo zijn er meer vragen!

En wij zelf (voorbereiding J. C. Heggen)

De werkgroep ontwerpt het beleidsplan van een doorsnee-diakonie, puttend uit de eigen ervaring van de groepsleden. We zullen ons niet te veel verdiepen in het cijfermatig invullen van een begroting; wel willen we nagaan hoe een beleid lot stand komt en hoe dat kan worden uitgewerkt in plannen en taken. Ruime gelegenheid voor het inbrengen van eigen praktijk-gevallen.

Deelname aan de gehele conferentie kost ƒ 40,— p.p. (incl. maaltijden, logies en consumpties, welk bedrag vooral kan worden voldaan via postrekeningnr. 8685 van de Generale Diakonale Raad, Utrecht.

Alle diakonieën ontvingen inmiddels een volledig programma met inschrijvings-kaart.

Wij verwachten 10 en 11 mei gaarne weer vele diakenen uit Noord en Zuid, Oost en West.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 april 1974

Diakonia | 32 Pagina's

de 46e diakonale zomerconferentie

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 april 1974

Diakonia | 32 Pagina's

PDF Bekijken