Bekijk het origineel

in en om het diakonaat

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

in en om het diakonaat

6 minuten leestijd

Suriname

In Arnhem is er een groep, de Suriname Scholengroep Arnhem, die informatie wil geven op scholen over Suriname, als aanknopingspunt voor een heter begrip van de problematiek t.a.v. ontwikkelingslanden. De groep werkt vooral in het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. Men heeft een informatieboekje gemaakt waar zeer compact ontzettend veel belangrijks over Suriname in staat. Uit de titels van de hoofdstukjes kunt u opmaken wat ongeveer: economie, sociale aspecten, het statuut, onderwijs, ontwikkelingshulp, de politiek in Suriname en de akties aan de basis.

Wanneer een werelddiaken in zijn diakonie of waar dan ook ontwikkelingsproblematiek aan de orde wil stellen heeft hij in dit boekje een massa overzichtelijke en bruikbare informatie. De boekjes kosten ƒ 0,30 plus portokosten, en zijn te bestellen bij de Suriname Scholengroep Arnhem. Hertogstraat 21, Arnhem.

Preventie Geestelijke Gezondheidszorg

Veel werk wordt door professionals gedaan, maar het blijkt meer en meer nodig dat ook anderen helpen, met name in het voorkomen van grote problemen.

In het bulletin van februari van het provinciaal kerkdijk bureau in Noord Brabant en Limburg wordt verteld over het werk van de afdeling Preventie en Voorlichting van de Prot. Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg.

„Deze afdeling Preventie en Voorlichting kreeg in de twee jaren dat deze nu bestaat, een belangrijke rol. Naast een groepswerker is daar een maatschappelijk werkster aan verbonden. Een tiental gespreksleiders werden opgeleid. Zodoende hebben wij een geschoold kader opgebouwd, dat gespreksgroepen kan leiden of begeleiden rond thema’s als: de menselijke relatie in huwelijk en ge-zin, de opvoeding, omgang tussen partners. Tientallen groepsbesprekingen en inleidingen op scholen, voor ouders, opvoeders, vrouwenverenigingen enz. vonden plaats en nog vele aanvragen wachten op beantwoording.

Als u door uw werk als predikant, (jeugd-) ouderling of diaken, dan wel als bestuurslid van enige instelling of vereniging aan gesprekken over dergelijke onderwerpen denkt, willen wij u graag informeren omtrent de mogelijkheden tot het vormen van gespreksgroepen. Wij zouden u kunnen adviseren en bijstaan in een eventueel initiatie! uwerzijds bij het organiseren en begeleiden daarvan.

U kunt ons bereiken op de Smalle Haven la in Eindhoven, telefoon 040-65201.”

Slechthorenden

In het maart-nummer van Reflex, het maandblad van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn lezen we over slechthorenden en hun problemen.

Slechthorenden leven voortdurend in spanning. Ze moeten letten op wat er gezegd wordt. Vooral in grotere gezelschappen is het moeilijk de conversatie te volgen. Veel bejaarden kampen als gevolg van slijtage van het gehoor met dit probleem. In bejaardencentra zitten veel slechthorenden. Zij kla-gen er over dat zij in de conversatiezaal, door het geroezemoes, niet met anderen kunnen praten. Hun gehoorapparaat versterkt ook de bijgeluiden. Dr. Van Ebbenhorst Tengbergen meent de oplossing voor dit probleem gevonden te hebben. Hij ijvert voor invoering van de gehoorslang, een apparaat dat al heel lang bestaat. De slechthorende steekt het ene eind in zijn oor, via het andere eind kan hij toegesproken worden. „Het enige bezwaar is dat de gehoorslang er antiek uit ziet. Maar hij is heel geschikt om bijvoorbeeld op een ziekenzaal een vertrouwelijk gesprek te voeren.”

Voor grote ruimten en openbare gebouwen propageert de vereniging de aanleg van ringleidingen. Een microfoon en een eenvoudig kabeltje dat aan de muren wordt bevestigd, produceren magnetische trillingen die door het gehoorapparaat in geluidstrillingen worden omgezet. Een weinig kostbaar sy-steem dat gebruikt zou kunnen worden in kerken, schouwburgen en vergaderzalen.

Dove kinderen

Volkshogeschool Allardsoog in het Friese Bakkeveen organiseert deze zomer achtdaagse cursussen voor ouders met kinderen. Verder voor ouders met dove kinderen. Nadere inlichtingen bij de volkshogeschool, telefoon 05169-241.

Vreemdelingen

Vreemdelingen die in ons land asiel vragen zullen sneller worden geholpen. Op 1 maart is een voorlopige regeling ingegaan die voorsthrijft dat binnen twee weken een beslissing wordt genomen over een verblijf van een half jaar. Na die tijd kan verlenging volgen.

Vreemdelingen die zich aanmelden of dooide politic opgemerkt worden zal men niet dimt uitwijzen „indien er een vermoeden bestaat van humanitaire gronden voor toelating”. Bij de politic moet zoveel mogelijk een vaste functionaris deze zaken behandelen. Als het ministerie van justitie heeft beslist dat de vreemdeling mag blijven zal hij of zij zo gauw mogelijk naar een gemeente kunnen voor werk of studie en voor opvang en begeleiding.

Rellex, maart 1974)

Belastingaftrek voor gehandicapten in folder

Gehandicapten kunnen veel aftrekken op hun belastingbiljet. Omdat op de officiële toelichting en in de belastinggidsen weinig staat over de mogelijkheden voor deze groep is er behoefte aan meer informatie. Dit jaar voor het eerst kwam een brochure op de markt met aanwijzigingen bij het invullen, een uitgave van de Vereniging het Nederlandse blindenwezen, de Nederlandse vereniging voor revalidatie en het Nationaal orgaan zwakzinnigenzorg. De inkomstenbelasting, de loonbelasting, het teruggaafbiljet en de motorrijtuigenbelasting worden er in behandeld. Volgend jaar komt er weer een uitgave. Verkrijgbaar hij de Nederlandse vereniging voor revalidatie, telefoon 070-556600. Den Haag, Eisenhowerlaan 142.

Zieke kinderen

Dit voorjaar komt een rapport uit over het zogenaamde Kinderziekteplan. Het rapport vormt de afsluiting van een aktie van alleenstaande ouders van Dolle Mina voor meer voorzieningen in geval van ziekte van hun kinderen.

Ouders die buitenshuis werken, hebben bij ziekte van hun kinderen de keus tussen: de kinderen alleen laten, vakantiedagen opnemen of onbetaald verlof vragen. Voor dat laatste bestaat weinig enthousiasme hij de bedrijfsleiding.

Marijke Crusifix van Dolle Mina: „wij weten van bedrijven die bij de sollicitatie vragen wat men van plan is als een kind ziek wordt. Wie niet voor opvang kan zorgen wordt niet aangenomen”. En: „veel instanties weten niets van dit probleem af. Daarom hebben we met deze aktie zoveel mogelijk mensen willen bereiken en geen oplossingen aangedragen”. De groep wil het liefst een uitbreiding van de ziektewet zodat ouders doorbetaalde vrije dagen kunnen opnemen bij ziekte van hun kinderen. Deze regeling zou ook moeten gelden voor mensen die andere huisgenoten verzorgen, bijvoorbeeld bejaarde ouders. De gezinsverzorging is volgens de groep niet in staat bij te springen. Vanwege bezuinigen (personeelsstop) neemt men alleen de urgente gevallen en dat zijn blijkbaar niet de alleenstaande ouders.”

(Reflex, maart 1974).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 april 1974

Diakonia | 32 Pagina's

in en om het diakonaat

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 april 1974

Diakonia | 32 Pagina's

PDF Bekijken