Bekijk het origineel

Waar blijft het geld?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Waar blijft het geld?

2 minuten leestijd

U geeft geld voor de kerk op verschillende manieren. In de eerste plaats door uw vrijwillige vaste bijdrage. Verder door uw rechtstreekse giften voor bekende doeleinden zoals werelddiakonaat en zending. Daarnaast wordt er 's zondags gecollecteerd voor velerlei doeleinden. Voor bekende en misschien ook onbekende.

Onder deze laatste groep vallen misschien de collecten voor "het werk van de kerk" of voor de '"Algemeen Kerkelijke Arbeid". Hoe dit laatste geld besteed wordt en waaraan zal toegelicht worden aan de hand van de begroting voor 1974 voor de algemeen kerkelijke arbeid. Deze begroting sluit met een totaal van ongeveer 5.8 miljoen gulden. Er is in het verleden een spaarpot gevormd om in bepaalde jaren de stijging van de lasten wat minder te doen verlopen. Dit jaar wordt daaruit bijna ƒ 400.000,— gehaald, zodat er in 1974 een bedrag van ruim 5,4 min. gulden gevraagd wordt. Dit geld wordt voor een deel bijeengebracht via collecten. De generale synode heeft t.a.v. de algemeen kerkelijke arbeid verzocht collecten te houden voor:

hulp aan kerken in binnen- en buitenland

geestelijke verzorging van zeevarenden en schippers

landelijk evangelisatiewerk

theologische opleidingen en bijbelvoorziening landelijk centrum voor gereformeerd jeugdwerk

bijzondere evangelisatie (in België, Noordbrabant-Limburg en voor Israël)

Verder beveelt de synode aan een collecte te houden voor bijdragen aan oecumenische instellingen. Er wordt op gerekend dat deze collecten tezamen een bedrag van ƒ 1.588.000,- opbrengen.

Totaal is er voor de algemeen kerkelijke arbeid ƒ 5.438.000,- nodig zodat er nog ƒ 3.850.000,- '"ontbreekt". Dit bedrag wordt via een bepaalde methode over de kerken verdeeld, de zogenaamde quotatie.

Globaal kunnen we zeggen dat voor dit landelijke werk, via collecten en quotatie, ongeveer ƒ 6,20 van ieder van de circa 880.000 gereformeerden wordt gevraagd.


ZO WORDT ELK TIENTJE IN 1974 VERDEELD

Zie voor grafiek: het origineel

Hiernaast ziet u aangegeven hoe elk tientje dat u aan de kerk geeft globaal wordt verdeeld.

Er zijn heel wat tientjes nodig in 1974. Naar schatting ongeveer 13.5 miljoen. Daarvan zullen 10.3 miljoen nodig zijn voor de plaatselijke kerken en evangelisatie en voor classicaal en provinciaal werk. Landelijk heeft de zending 1.1 miljoen tientjes nodig en aan plaatselijk diakonaat, landelijk en wereld-diakonaal werk worden volgens de ramingen 1.6 miljoen tientjes besteed. En dan is er nog een half miljoen nodig voor de algemene kerkelijke arbeid.

Waar gaat het om in die algemeen kerkelijke arbeid? Daarover geven we u op de volgende pagina's informatie. Het is een uitgavenpost die streng bewaakt wordt. En waar zoveel mogelijk op bezuinigd wordt. In 1971 ging van uw tientje nog 50 cent naar de algemeen kerkelijke arbeid. Dat is, zoals u ziet, voor 1974 teruggebracht tot 40 cent. Daarentegen zijn de plaatselijke uitgaven (bovenste cirkel) verhoudingsgewijs hoger geworden. De kostenstijgingen worden daar het sterkst gevoeld. De plaatselijke uitgaven zijn thans ƒ 7,65 tegen in 1971 ƒ 7,30 per tientje.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 mei 1974

Kerkinformatie | 16 Pagina's

Waar blijft het geld?

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 mei 1974

Kerkinformatie | 16 Pagina's

PDF Bekijken