Bekijk het origineel

Perscampagne als hulpmiddel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Perscampagne als hulpmiddel

5 minuten leestijd

In tal van nederlandse regionale bladen zullen in het najaar advertenties verschijnen die de kerkleden een aanknopingspunt bieden om met hun vrienden en kennissen eens te praten over God, Jezus Christus en het geloof.

De deputaten voor de evangelisatie en het Evangelisatiecentrum zijn druk bezig met de voorbereiding van een perscampagne. De synode gaf hun daarvoor toestemming in oktober 1973.

Betekent dit dat de kerken voor het evangelisatiewerk op de reclame-toer gaan? Een perscampagne voor Jezus Christus, net als een campagne om een nog witter makend waspoeder te introduceren? Moet in de krant geadverteerd worden dat een toekomst met Jezus Christus van alle zorgen bevrijdt?

Een dergelijke perscampagne is nou net niet de bedoeling. Slagzinnen over Jezus zijn voor we er erg in hebben slagen in de lucht. Ze worden niet gezegd in een samenhang, in een bepaald verband. In het meest gunstige geval haalt men er zijn schouders over op. Waarschijnlijker is het dat het irritatie oproept.

Maar het gaat in de perscampagne wel om Jezus. Dat wel. Juist wel.

Eind 1973 verstuurde de Landelijke Werkgroep Perscampagne aan alle plaatselijke kerken de folder „het evangelie wil naar de mensen toe”. Daarin lezen we o.a. dat het de bedoeling is publikaties in de pers te plaatsen. Publikaties die er rekening mee houden, dat mensen die wel eens willen nadenken over de vraag „Wie is God - als Hij tenminste bestaat?”, geen genoegen nemen met pasklare antwoorden in een paar gedrukte regels.

Er wordt van uitgegaan, dat andersdenkenden, ongelovigen (of hoe wij ze ook willen noemen) wel eens met kennissen, collega’s of buren over deze en dergelijke vragen willen praten.

Welnu, het is de bedoeling van de perscampagne dat de inhoud van de publikaties aanleiding kan geven tot zo’n praatje. En dat u die kennis, die collega of die buurvrouw zou kunnen zijn.

Misschien zegt u, dat u zo’n gesprekje best zou willen, maar dat u het vaak zo moeilijk vindt om goed onder woorden te brengen wat Jezus voor u betekent. U hebt het meer dan eens geprobeerd en de ervaring opgedaan, dat wat u zei niet „overkwam”.

Daarom gaat het in de perscampagne niet alleen om die publikaties, maar ook om het hulp bieden bij het voeren van gesprekken.

Er zullen nl. ook folders beschikbaar komen, die wat dieper ingaan op de situaties en op de vragen, die in de verschillende publikaties aan de orde komen. Die thema-folders zullen worden uitgegeven ruim vóór de data waarop de publicaties in de pers zullen verschijnen, zodat u van tevoren er zelf of samen met anderen eens rustig over kunt nadenken. Er zullen ook suggesties gegeven worden voor deze „toerusting” tot gesprek.

We noemen ook de brochure „Mensen in gesprek” die ter gelegenheid van de perscampagne zal uitkomen.

Daarin komt de gezindheid die achter onze gesprekken moet zitten ter sprake; wordt er op geattendeerd dat u pas echt in gesprek kunt komen, als u eerst probeert om erachter te komen, wat uw buurvrouw of uw collega nou eigenlijk met haar vraag bedoelt. In die brochure kunt u ook lezen, dat een goed gesprek nooit een éénrichtingsverkeer is. Die buitenkerkelijke collega heeft u ook wat te vertellen, waarmee u uw winst kunt doen.

De plaatsruimte ontbreekt om hier alle bijzonderheden over de perscampagne uit de doeken te doen.

In het kort nog het volgende:

Ongeveer 160 plaatselijke kerken hebben besloten aan de perscampagne mee te doen. In diverse plaatsen bestaat reeds een interkerkelijke samenwerking.

Na pinksteren wordt om te beginnen plaatselijk een fondsenwervingsactie gehouden. Want de publikaties in plaatselijke of regionale bladen gaan nu eenmaal geld kosten. Ook het materiaal dat de Landelijke Werkgroep Perscampagne zal gaan uitgeven moet betaald worden. Overigens, de betrokkenheid van de gemeenteleden bij de perscampagne wordt er alleen maar groter door, als zij ook financieel aan de campagne kunnen bijdragen. Het is de bedoeling dat er in het seizoen 1974-1975 maximaal zeven publikaties zullen verschijnen, waarvan de eerste in oktober 1974.

Niet alle plaatselijke kerken (er zijn er meer dan 800) haken dus in. Daaronder zijn er, die betwijfelen of de campagne wel zal aanslaan en daarom voorlopig nog een afwachtende houding aannemen.

Sommige kerken doen niet mee omdat zij het financieel niet aandurven, zij staan b.v. al voor de hoge lasten van een stuk georganiseerd evangelisatiewerk. Laten zij daarmee doorgaan! Er zijn ook kerken die het hebben laten afweten, omdat zij zich liever van andere methoden bedienen om het evangelie mee te delen aan anderen. Meer rechtstreeks en op de man af. ledereen op zijne wijs!

Wij zijn blij met die 160 kerken die meedoen en die daarmee in feite gezegd hebben: Het lijkt ons de moeite waard een poging te doen, met de perscampagne als hulpmiddel het evangelie van Jezus Christus verder te brengen.

In een bericht van de evangelisatie commissie en de zendingscommissie uit Voorschoten (de plaats waar het idee van een perscampagne werd geboren) lazen wij o.a.: „Het is arrogant om te denken, dat wij – de kerken – bekering kunnen bewerkstelligen. Dat doet God zelf en dat blijft Hij doen. Maar Hij wil daar wel mensen bij inschakelen.”

Wij dachten dat hiermee de beperktheid en de mogelijkheden van de perscampagne zijn aangegeven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 mei 1974

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

Perscampagne als hulpmiddel

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 mei 1974

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

PDF Bekijken