Bekijk het origineel

werelddiakonaat

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

werelddiakonaat

3 minuten leestijd

Fen verslag van de g.d.r. over de jaren 1972–73 kan natuurlijk niet voorbijgaan aan de moeilijkheden die er in de sector van het werelddiakonaat geweest zijn en die twee jaar geleden tot een hoogtepunt hebben geleid. Met name door het plotselinge vertrek van enkele medewerkers. Summier wordt een en ander in de herinnering teruggeroepen— o.a. het besluit in februari 1972 tot vaststelling van de plaats van het werelddiakonaat in het geheel van het diakonaat en het heeft o.i. ook weinig zin de geschiedenis te gaan herschrijven. Het werk moet doorgaan en dat is gebeurd. De sectie internationale hulpverlening werd aangevuld met o.a. een nieuwe voorzitter en twee nieuwe functionarissen deden hun intrede.

Dat ondanks de moeilijkheden de oude bedrijvigheid weer snel terugkeerde, is enerzijds te danken aan het feit dat de sectie met de overgrote meerderheid der buitenlandse relaties de contacten kon blijven aanhouden, anderzijds door het gegeven dat de diakenen getrouw de gezamenlijke arbeid voor het werelddiakonaat voortzetten.

De opbrengst van collecten en andere wervingen handhaafde in 1972 het niveau van de voorgaande jaren: Het totaal van de februari-collecte kwam in dat jaar op een bedrag van rond f 775.000,—. Voor afzonderlijke projecten werd een totaal bereikt van ƒ 854.720,—. De opbrengst van de collecte medische zending en werelddiakonaat bedroeg ƒ 441.830,—. De terugval die gezien de omstandigheden voor 1973 gevreesd kon worden is grotendeels uitgebleven. Alleen bleef de opbrengst van de bestemmingsgelden voor afzonderlijke projecten achter bij 1972 (voor 1973 f 707.200,—).

De opbrengst van de februaricollecte steeg in 1973 echter tot ƒ 790.000 — terwijl de daarna gehouden collecte voor medische zending en werelddiakonaat voor 1973 een totaal opleverde van ƒ 561.540,—. Alles tezamen genomen betekent dat een opbrengst van ƒ 2.071.550,— in 1972. en f 2.058.740, in 1973.

De voorlichting aan de gemeenten werd op energieke wijze voortgezet. o.a. door de maandelijke contactbrief aan diakenen, correspondenten en predikanten, via het blad „Globaal” en met allerlei ander materiaal. Een projectenboekje werd eveneens uitgegeven. (Overigens verscheen begin 1974 al weer een aktueler en uitgebreider!)


jaarverslagen

Wij vertrouwen erop dat u met belangstelling van de werkzaamheden van de generale diakonale raad hebt kennisgenomen.

De generale diakonale raad zal ook graag kennisnemen van uw verslagen.

Mogen wij een exemplaar van uw jaarverslag tegemoet zien?

Bij voorbaat hartelijk dank.


Naast het overleg met de raad voor de zending, onze grote broeder in de dienst aan de verre naaste, was er toenemende belangstelling voor aktiviteiten in de kring van de gereformeerde bond in onze kerk. Door het bestuur van deze bond en door de g.z.b. werd n.l. in 1973 een commissie voor werelddiakonaat opgericht. Dit gewaardeerde initiatief had in ieder geval tot gevolg dat de eenheid in onze kerk voor diakonaat èn werelddiakonaat verstevigd werd. Dit komt o.a. tot uiting in de gezamenlijke projecten die aan de gemeenten werden voorgelegd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 juli 1974

Diakonia | 36 Pagina's

werelddiakonaat

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 juli 1974

Diakonia | 36 Pagina's

PDF Bekijken