Bekijk het origineel

Werkgroep voor de Catechese vraagt om reactie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Werkgroep voor de Catechese vraagt om reactie

3 minuten leestijd

In de kerk gaat het om mensen. Wie "mensen" zegt, denkt aan een grote verscheidenheid in geaardheid en aanleg, geloven en leven, doen en laten. De kerk lééft pas als die verscheidenheid het volle pond krijgt. Maar de praktijk wijst uit, dat dit niet lukken wil: in gesprekken over het geloof dreigen menselijke gevoelens bekneld te raken; mensen en groeperingen komen temidden van alleriei spanningen in een isolement terecht.

Totaal-projekt

De Gereformeerde Werkgroep voor de Catechese heeft zich de laatste tijd bezig gehouden met de vraag, in hoeverre vanuit de catechese vat te krijgen is op de problemen die hier liggen. Kunnen we binnen de gemeente een gesprek op gang brengen, dat voor het kerkelijk leven zoden aan de dijk zet? Dit gesprek moet o.i. in elk geval aan de volgende drie voorwaarden voldoen:

— deelnemers aan het gesprek zijn de gemeenteleden in al hun verscheidenheid (leeftijd, opleiding, beroep, geloofsbeleving e.d.);

— zoveel mogelijk aktiviteiten worden bij dit gesprek ingeschakeld (kerkdienst, groepsgesprek, persoonlijk gesprek);

— mensen worden in hun totaliteit aangesproken (een louter verstandelijke benadering van het geloof doet tekort aan het gevoelsleven).

Op deze drie faktoren hebben we het oog als we het woord "totaal-projekt" hanteren.

Een werkmap

We hebben het voornemen een werkmap samen te stellen voor de direkte voorbereiding, de planning, de werving van medewerkers, de uitvoering, kortom de organisatie van het gehele projekt. In genoemde werkmap willen we een hoeveelheid materiaal aanbieden, dat met enige aanpassing aan de plaatselijke situatie in iedere gemeente gebruikt kan worden.

Wat de duur van het door ons bedoelde totaal-projekt betreft, denken we aan een gesloten periode van drie è vier weken. Om werkelijk in de gemeente als geheel een proces van bezinning tot ontwikkeling te laten komen, moet immers ruim voldoende tijd worden uitgetrokken. In de reeks van onderling verbonden aktiviteiten vormen dan de zondagmorgendiensten van week op week de duidelijke markatiepunten, terwijl het geheel door een gemeentezondag kan worden afgesloten.

Reaktie gevraagd!

Hoewel al heel wat gegevens door ons werden verzameld, zouden we toch eerst willen weten of er voldoende belangstelling voor deze zaak bestaat, alvorens tot definitieve uitwerking over te gaan.

Wij kunnen in de kleine kring van onze werkgroep ons wel een voorstelling vormen van wat voor het kerkelijk leven van deze tijd bevorderlijk is, maar het is nodig dat wij te weten komen of in bredere kring anderen onze inzichten delen.

Of hetgeen we bedoelen van wezenlijk belang is voor de gemeente zal moeten blijken uit het feit dat kerkeraden en predikanten niet alleen bereid zijn met het door ons te bieden materiaal te gaan werken, maar zal vooral daarin moeten uitkomen, dat het totaal-projekt aanslaat bij de mensen en groeperingen die we op het oog hebben.

Vandaar dan ook, dat we langs deze weg de aanwezige behoefte en belangstelling inzake dit projekt willen peilen. Van de ontvangen reakties moeten we een verdere uitwerking van onze plannen laten afhangen. We zijn benieuwd!

Uw reakties ontvangen we gaarne vóór 1 5 september op het adres: Stevinstraat 22, te Kampen (schriftelijk), t.n.v. drs. G. Heltink, secretaris van onze werkgroep.

voor de Catechese, J. Thomas, Amersfoort J. J. van Nijen, Westervoort

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 1974

Kerkinformatie | 20 Pagina's

Werkgroep voor de Catechese vraagt om reactie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 1974

Kerkinformatie | 20 Pagina's

PDF Bekijken